23 Haziran 2009 Salı

ERBAKAN'IN D-8 KONUŞMASININ TAM METNİ

ERBAKAN'IN D-8 KONUŞMASININ TAM METNİ
21 Haziran 2009 Pazar 23:18

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ESAM'ın organize ettiği D8'in 12. yılı etkinliklerinde yaptığı konuşma metni...
Sayın Esam Genel Başkanı Recai KUTAN beyefendi.
Sayın D-8 Ülkeleri Parlamento Üyeleri,
Sayın D–8 Genel Sekreteri Dr.Dipo Alam beyefendi,
Sayın D–8 Direktörü Kıa Tabatabai beyefendi,
Sayın D–8 Ülkeleri Türkiye Büyükelçileri,
Sayın T.C. 54. Hükümeti’nin kıymetli Bakanları,

Kıymetli Misafirler
Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum, sevgiyle kucaklayarak bağrıma basıyorum.
Bugün 20 Haziran 2009
Dünyanın başşehri İstanbul’dayız.
Bundan tam 12 yıl önce 15 Haziran 1997 tarihinde D-8 kuruluşunun yapıldığı İstanbul’dayız ve İstanbul’un tarihi mekanlarından 4. Vakıfhanda yeniden inşa edilen Legacy Ottoman Otelindeyiz.
D-8’in kurucu Devlet Başkanları, Başbakanları, Parlamento üyeleri ve D-8 ülkelerinin Türkiye’deki Büyükelçilerinin davet edilmiş oldukları bu toplantıda:
D-8’lerin önemini vurgulamak,
D-8’lerin kuruluşunun 12. yılını kutlamak,
D-8’lerin bütün insanlığın kendisinden beklediği hizmetleri yapabilmemiz için ne zamana kadar, hangi adımları atması gerektiğini müzakere etmek,
üzere bir arada bulunmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.
Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler ederiz.
Sözlerime başlarken, önce bu kıymetli ve büyük mana taşıyan toplantıyı tertip etmiş olmasından dolayı ESAM’a ve onun kıymetli Genel Başkanı Sayın Recai Kutan beyefendiye ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum.
Bu toplantıya teşrif eden, Başta, D–8 ülkelerinin parlamento üyeleri, Büyükelçileri olmak üzere bütün iştirak edenlere, bu arada bilhassa Endenozya’lı D–8 Genel Sekreteri Dr. Dipo Alam Beyefendiye ve İranlı Büyükelçi D–8 Direktörü Kıa Tabatabai Beyefendiye, katılımları ve şeref vermeleri dolayısıyla saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Bahusus toplantının açılışından şu ana kadar yaptıkları konuşmalarındaki kıymetli görüşler, fikirler ve katkılarından dolayı da bütün konuşmacılara teşekkürlerimi sunuyorum.

I- D-8’LER NEDİR? NİÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

A) YENİ BİR DÜNYANIN KURULMASI NİÇİN ZORUNLUDUR?

(EK-1)’de BM’lerin istatistiklerine göre içinde bulunduğumuz dünyadaki çarpıklıklar, mevcut glabol sömürü sisteminin iflas ettiğinin göstergesidir. Hiç kimse bu dünyanın adil temeller üzerine kurulduğunu iddia edemez. Bugün dünyamızda yaklaşık 6 milyar insan yaşıyor. Bu insanların hepsi eşit yaratılmasına rağmen, nimetlerin bölüşümüne gelince, hiç de eşit olmadıkları çok açık bir şekilde gözler önündedir.
EZİLENLER :
EZENLER :
GELECEK KARANLIK GÖZÜKÜYOR :


B) DÜNYANIN BU HALE GELMESİNE VE BU GİDİŞATIN TEMELİNDE YATAN SEBEP NEDİR:

Doğru TEDAVİ için, doğru TEŞHİS şarttır. (TABLO – 1)’de insanlık tarihi boyunca hakkı üstün tutan medeniyetlerle, kaba kuvveti üstün tutan medeniyetler bir birlerini nasıl takip etmişlerdir ve bugün hangi tarihi dönüm noktasındayız, bir şema halinde görülmektedir.

a) HAKKI ÜSTÜN TUTAN MEDENİYETLER PEYGAMBERLERİN İNSANLARA ÖĞRETTİKLERİ GERÇEK HAK ANLAYIŞINA SAHİP OLAN MEDENİYETLERDİR.

Bu Medeniyetin Temelinde Hakkın Ancak 4 Sebepten Doğduğu Yatar:
1- İnsan Hakları (Yaşamak, mülkiyet, inanma hürriyeti, aklın korunması, ırz ve nesebin korunması)
2- Emek
3- Karşılıklı Rıza İle Yapılan Mukaveleler
4- Adalet
Başka hiçbir sebepten dolayı hak doğmaz.
Kuvvet, çoğunluk, imtiyaz ve menfaat hak sebebi olamaz.
Bu temele mukabil;

b) FİRAVUNLARIN HAK ANLAYIŞINDA İSE HAK ŞU 4 SEBEPTEN DOĞAR:
1- Kuvvet
2- Çoğunluk
3- İmtiyaz
4- Menfaat
Firavunlar insanlara zulmederken biz size zulmediyoruz dememişlerdir.
“Bunları yapmak sizin vazifeniz, bizimde hakkımızdır” demişler ve bunu söylerken de kuvvet ve menfaati hak sebebi saymışlardır.
İşte zulümler buradan kaynaklanmaktadır.

C) BURAYA NASIL GELDİK:

a) (TABLO – 1)’de bulunduğumuz tarihi dönüm noktasının önemi açık bir şekilde görülmektedir.
Tablodan da görüldüğü gibi asırlar boyu çarpışan medeniyetler ve bunların temelindeki hak anlayışıdır.
“Yanlış Hak Anlayışı” insanlara zulmetmiş, “Doğru Hak Anlayışı” ise insanlara saadet getirmiştir.

b) Tarih boyunca yanlış hak anlayışının öncülüğünü 5767 sene önce Mısır’da yazılan Kabala’dan beri ırkçı emperyalizm yapmakta ve amentüsündeki (4) maddeyi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmaktadır.
Büyük İsrail’i kurup, onun güvenliğini sağladıktan sonra bütün insanlığı kendisine köle yapmak için çalışan bu zihniyet, 5767 seneden bire inançla çalıştı.
- Protestanlığı kurdu. (Faizci Kapitalist nizamı yerleştirmek için)
- Doları dünya parası yaptı. (Bütün insanlığı sömürmek için)
- (1) Doların üzerindeki “Dünya Hakimiyetine Ulaşıldı = ANNUIT COEPTIS” mühründe gösterilen 13 katlı piramit’in üzerinde gösterilen işbirlikçiler yapısını kurmak. Para ve insan gücüyle, büyük İsrail’i kurup, bütün insanlığı köle yapmak için çalışıyor.
Bunun için 1000 yıl boyunca 19 haçlı seferini yaptı.
Bunları ecdadımız önledi.
2. Viyana kuşatmasından sonra maddi güç 350 seneden beri ırkçı emperyalizmin eline geçti.
Birinci Cihan Harbini yaptı. Osmanlıyı yıkıp, Büyük İsrail’i kurmak için ve söz dinlemeyen imparatorları tasfiye etmek için.
İkinci Cihan Harbini yaptı. Söz dinlemeyen diktatörlerin tasfiyesi için
Birinci Yalta Konferansı ile bugünkü Dünyayı kurdu.
Bu dünya ırkçı emperyalizm dünyasıdır.
1990 yılında ilan ettiği 20. Haçlı Seferi ile şimdi amentülerindeki 4. hedefi gerçekleştirmek için canla, başla çalışıyorlar.
1990’da komünizm iflas edip, Sovyetler dağıldığında İngiltere Başbakanı Margret Teacher İskoçya’daki NATO toplantısında yaptığı konuşma ırkçı emperyalizmin plan ve niyetini apaçık ortaya koymaktadır.

Nitekim bu konuşmada :
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra (Şimdi ne yapacağız, Nato’yu fesih mi edeceğiz ?) sorusuna Teacher ,
“Düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz. Bizim yaşayabilmemiz için mutlaka bir düşmanımızın olması lazımdır. Sovyetler birliği dağıldı ve düşman olmaktan çıktı. Onun yerine yeni bir düşman koymamız gerekiyor. Bu yeni düşman İSLAM olacaktır.
NATO’nun kırmızı düşman rengi şu anda hükümsüzdür, ancak önümüzdeki gelişmelere bakarak bu rengin “yeşil” olması kuvvetle muhtemeldir…”
Cevabını vermiştir.
Bu konuşmayı takiben 19 yıldan beri insanlık huzura, barışa hasret kaldı.
Tek kutuplu bir dünya ile savaş, kan ve gözyaşına boğuldu.
(TABLO – 1)’deki daire, bulunduğumuz noktayı, yani ırkçı emperyalizmin hali hazır zulüm dünyasını göstermektedir.
İşte bu saydığımız gerçekler yüzünden 1. Yalta Konferansında kurulmuş olan, “Zulüm Dünyası” yerine, “Yeni Bir Saadet Dünyası”nın kurulması zorunlu hale gelmiştir.

D-8’LER “YENİ BİR SAADET DÜNYASI” KURULMASI ADIMI VE BU DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİDİR.

D- D-8’LERİN KURULUŞUNUN BÜYÜK ÖNEM VE MANASI :

D-8’ler, kuvveti üstün tutan zulüm dünyası yerine, hakkı üstün tutan yeni bir saadet dünyasının kuruluşu hareketedir.
D-8’ler, bu yeni Saadet Dünyasını 5 milyar insanı bağrında toplayan “EZİLENLER” camiasının çekirdeğini oluşturmaktadır.
Yukarıda söylediğimiz sebeplerden dolayı, bu zülüm dünyasının yanlış temellere dayalı olarak devam etmesi mümkün değildir.
Bundan dolayı 15 Ekim 1996’da Çırağan Sarayında alınan tarihi bir kararla yeni bir saadet dünyasının kurulmasına karar verilmiş ve D-8’ler adımı bu münasebetle atılmıştır.

a) D-8’LER NE ZAMAN, NİÇİN VE NE GAYE İLE KURULDU.

İnsanlık 20 asır boyunca bütün uğraşmalara ve çektiği ızdıraplara rağmen,
Ne, 20. asrın, 4 Şubat 1945’de akdedilen YALTA KONFERANSI’na kadarki ilk yarısında, ne de YALTA KONFERANSI’ndan sonraki 2. yarısında özlediği huzuru, barışı, adaleti, refahı ve saadeti bulamamıştır.
20. asrın 4 Şubat 1945’de akdedilen YALTA konferansı’ndan önceki ilk yarısında 1. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi gibi büyük acı veren olaylar yaşanmıştır.
Birinci Cihan Harbi, Osmanlı Devleti, Rus Çarlığı, İngiltere Krallığı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi büyük imparatorluklara son vermiş, yerini bazı ülkelerde faşist diktatörlere bırakmıştır.
İkinci Cihan Harbi, Stalin, Hitler, Mussolini, Franko gibi diktatörleri tasfiye maksadıyla yapılmış ve 2. Cihan Harbinde insanlar çok büyük acılar çekmişlerdir.
İnsanlık diktatörlerin tasfiyesinin arkasından hürriyet, insan hakları ve demokrasinin tesisi için büyük hasret yaşamış, sözde bunları tesis için Yalta Konferansında Dünyanın yeniden tanzimine teşebbüs edilmiş ve fakat 50 yıldan fazla süren bir mücadele dönemine rağmen bir türlü bu arzu ve hedeflerine kavuşamamıştır.

Bunun üç önemli sebebi vardır.
1- Yalta Konferansı bir galipler konferansı olarak yapılmış. Yeni Bir Dünya, hürriyet, insan hakları ve gerçek demokrasi ve Adil Bir Düzen esaslarına uygun olarak kurulmamıştır.
2- İkinci Cihan Harbinde diktatörlerin hepsi temizlenememiştir. Stalin kalmıştır. O diktatörlüğü İkinci Cihan Harbinden sonrada devam ettirmiştir. Bu yüzden yeryüzünde 1945’ten, 1990 yılına kadar bir “SOĞUK HARP” dönemi yaşanmıştır.
3- Soğuk harp döneminin arkasından 1990’dan, D-8’lerin kurulduğu 1997’ye kadar, Batı liderleri ırkçı emperyalizmin yönlendirmesiyle doğru hak anlayışına dayalı bir barış dünyası kurulması yerine, yanlış hak anlayışına dayalı bir zulüm dünyası kurulması yoluna sapmışlardır.
Bunun en açık delili, 1990’lı yılların başında, İngiltere Başbakanı Margaret Teacher’in İskoçya’daki NATO toplantısında yaptığı konuşmadır.

Yukarıda açıkladığımız gibi Yeni Bir Saadet Dünyasının kurulması 20. Asrın sonunda artık kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır.
D–8 grubu oluşturma fikrinin temellerini, Ekim 1996’da İstanbul Çırağan Sarayında düzenlediğimiz “Kalkınmada İşbirliği Konferansı” esnasında atmıştık.
8 ay gibi kısa bir sürede zirveye kadar, komisyonlar, üye ülkelerin katılımları ve yoğun bir çalışma temposuyla 15 Haziran 1997 tarihine yetişecek şekilde çalışmalarını tamamlamışlardır.
Zirvede D–8 teşkilat yapısı ve işleyiş kuralları tespit edilmiş ve D-8’lerin kuruluşu Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla İstanbul Deklarasyonu vasıtasıyla Dünyaya duyurulmuştur.
Devlet veya Hükümet Başkanı düzeyinde temsil edilmek üzere gerçekleşen bu zirvede bütün üye ülkelerin konuşmacıları büyük takdir almış, bu oluşum heyecanı bu büyük coğrafyada sevinçle karşılanmıştır.

b) D-8’LERİN YENİ BİR DÜNYA PROJESİNDEKİ YERİ :

(TABLO -2)’de Yeni Dünya Projesi özet halinde şema olarak gösterilmiştir.
Bu şemadan görüldüğü gibi Yeni Dünya Projesi 3 kademede gerçekleştirilecek bir projedir.
1- D-8 çekirdeğinin kurulması.
2- D-60’lar ve D-160’ların katılmasıyla ve Yeni Dünyanın 10 küresel kuruluşu ile 5 milyar ezilen insanın ırkçı emperyalizmin sömürüsünden kurtulup Adil Bir Dünya Kurmak için bir araya toplanışları.
3- İkinci Yalta Konferansı ile G-8’lerle D-160’ların bir araya gelerek Yeni Adil Dünyanın Kuruluşunu sağlamaları. Bu Yeni Dünyanın bir Saadet Dünyası olması için temel şart kuruluşun doğru hak anlayışı temeline dayanan Adil Bir Düzen içinde yaşayan, ezen, ezilen olmayan, herkese hakkını veren barışçı bir dünya olmasıdır.
Bundan dolayı bu dünyanın çekirdeği olarak D-8’ler düşünülmüş ve D-8 armasında yer alan 6 tane yıldızla sembolize edilen temel ilkeler esas alınmıştır.

c) D-8’LERİN BÜTÜN DÜNYA İÇİNDE İFADE ETTİKLERİ MANA:

D-8’lerin Kuruluşu 8 Ülkenin Katılımıyla Başlamıştır:

Bu ülkeler; TÜRKİYE, PAKİSTAN, BANGLADEŞ, MISIR, NİJERYA, İRAN, ENDONEZYA, MALEZYA’DIR.
8 Ülkenin meydana getirdiği D–8 topluluğu istatistiklerin gösterdiği gibi:
Bugün toplamı 6,2 milyarı bulan dünya nüfusunun, takriben 1 milyarlık bir kısmını yani % 16’sını teşkil etmektedir.
Bu 8 ülkenin yüzölçümü 7.5 milyon km2’dir.
Dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin % 15.4’üne sahiptir.
Dünyadaki yıllık petrol üretiminin takriben % 12’sini yapmakta.
Dünya petrol tüketiminin % 6’sını yapmakta.
Dünyadaki kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin % 22.5’una sahiptir.
Dünya doğalgaz üretiminin % 11’ini yapmakta.
Dünya Doğalgaz tüketiminin % 8’ini yapmakta.
Ayrıca; bor, krom, gibi stratejik maden rezervlerinin büyük çoğunluğunu ihtiva etmekte,
Pamuk ihracatının büyük kısmını sağlamakta.
Dünyanın merkezindeki geniş bir bölgeyi kapsamakta ve ucuz işgücüne mukabil yetişmiş eleman kadrolarına sahip büyük bir potansiyel ve mana ifade etmektedir.
Ve Yine;
Toplam nüfusu 1 milyarı bulan D-8 ülkeleri, ekonomik bakımdan büyük bir pazar payı sahibi olduğu gibi, çok büyük de bir PAZAR POTANSİYELİ ne sahip bulunmaktadır.
Aşağıdaki TABLO’da D-8 çalışmaları esnasında önerilen sadece 7 proje Pazar payının 260 milyar $ tutması, D-8’lerin ne kadar önemli bir ekonomik güç potansiyeline sahip olduğunu açıkça göstermektedir.

ÖNERİLEN PROJELER

10 YILLIK CİROLAR

1- 1000 kg taşıma kabiliyetinde, 3-5 kişilik versiyonlu pikap tasarımı ve üretimi 60 milyar $

2- Sivil Amaçlı helikopter tasarımı ve üretimi 8 milyar $

3- Doğalgaz ve petrol sondaj ekipmanları üretimi 12 milyar $

4- Güneş ve Rüzgar ile enerji üretimi 1,5 milyar $

5- Doğalgaz’in (LNG) taşınması depolanması ve gemilere yüklenmesi 15 milyar $


TOPLAM 100 milyar $Ve yine D-8’ler, 60 üyeli İslam Konferansının toplam yaklaşık GSMH’nın % 60’ını, nüfuslarının % 65’ini, İslam Ülkelerinin dış ticaretinin toplam % 58’ini temsil etmektedir.

d) D-8’LERİN 6 TEMEL İLKESİ

D-8’lerin Bayrağında Yer Alan 6 Tane Yıldız, D–8’lerin Temel İlkelerini Sembolize Etmektedir.
Bu ilkelerden her biri 20 Asır boyunca hep yanlışlarda ısrar edilmesi ve bu ısrarın bir fayda vermemesi yüzünden, artık dönülmesi gereken doğruları göstermektedir.
Bu gerçekler karşısında yeryüzünde huzur, barış ve saadetin tesisi için artık temeldeki bu yanlışların yapılmayacağı yeni bir yola girilmesi, doğrulara dönülmesi zorunluluğu apaçık ortaya çıkmış ve işte 15 Haziran 1997’de D-8’ler bu zorunluluktan kurulmuş ve ortaya çıkmıştır.
İşte 20. asrın gerçekleri, yaşanan olaylar, alınması gereken dersler, zorunluluk D-8’in doğuşunu gerekli kılmıştır.
D-8’ler 20. yüzyılın en önemli olaylarından birisi, 20. yüzyılın 21. yüzyıla en kıymetli bir hediyesidir.
D-8’lerin kurulması, baştan sona harpler ve çatışmalarla geçen 20. asrın sonunda, aydınlığa açılan bir kapı gibidir.

20. ASIRDA MEYDANA GELEN OLAYLARDAN ALINAN DERSLERİN ORTAYA KOYDUĞU TEMEL İLKELER :
1- Saadet İçin “Materyalizm Değil, Maneviyatçılık” Esas Alınmalıdır.
2- Saadet İçin “Çatışma Değil, Diyalog” Esas Alınmalıdır.
3- Toplulukların Saadeti İçin, “Çifte Standart Değil, Adalet” Esas Alınmalıdır.
4- İnsanların Mutluluğu İçin “Üstünlük, Tekebbür Değil, Eşitlik” Esas Alınmalıdır.
5- İnsanların Saadeti İçin “Sömürü Değil, İşbirliği” Esas Alınmalıdır.
6- Toplumların Saadeti İçin “Baskı Ve Faşizmin Değil, İnsan Hakları, Özgürlük Ve Demokrasi”nin Esas Alınması Gerekmektedir.
D-8’lerin bayrağında yer alan 6 tane yıldız D–8’lerin temel ilkelerini sembolize etmektedir. Bu ilkelerden her biri 20. Asır boyunca hep yanlışlarda ısrar edilmesi ve bu ısrarın bir fayda vermemesi yüzünden, artık dönülmesi gereken doğruları göstermektedir.
D–8’lerin bayrağında 6 temel ilkeyi sembolize eden altı yıldızın anlamları şunlardır:
1- Savaş değil, barış!
2- Çatışma değil, diyalog!
3- Çifte standart değil, adalet!
4- (Tekebbür) Üstünlük taslamak değil, eşitlik!
5- Sömürü değil, işbirliği!
6- Baskı ve tahakküm değil, insan hakları hürriyet ve demokrasi!
Bu prensipler sadece D-8’lerin kendi prensipleri değil, Yeni bir Dünya’nın kurulmasının da temel esaslarıdır.

II- D-8’LERİN ÖZELLİKLERİ, D-8’LER 12 YILDA NE YAPTI, G-8’LER 12 YILDA NE YAPTI.

A) D-8’LERİN ÖZELLİKLERİ :

1- D-8’ler En Yüksek Seviyede Küresel Bir Kuruluştur.

2- D-8’ler G-8’lerle Çatışmak İçin Değil, Tam Tersine Yeni Dünyayı Birlikte Kurmak İçin Teşekkül Etmiştir.

3- D-8’ler Gelişmekte Olan Bütün Ülkeleri Ve Ezilmekte Olan Bütün Halkları (ABD Halkı Dâhil) Kucaklamak Ve Aynı Zamanda Süratle Karar Alabilen Dinamik Bir Yapıya Sahip Olmak Üzere Kurulmuştur.

4- D-8’ler, Üye Ülkelerin İç İşlerine Karışmamak Ve Her Birinin Bölgesel Anlaşmalarındaki Taahhüt Ve Haklarına Halel Getirmemek Temel Prensibi İle Kurulmuştur.

5- D–8 ler Gelişmekte Olan Bütün Ülkelerin Birlikte Ve Hızlı Kalkınmalarını, Uluslar Arası Münasebetleri Tanzim Eden Mekanizmalara Katılım Güçlerinin Artırılması Ve Dünya Ekonomisindeki Etkinliklerinin Güçlendirilmesi Ve Halklarının Daha İyi Bir Yaşam Standardına Sahip Olmasını Sağlamak Amacıyla Kurulmuştur.

6- D-8’ler Kurulur Kurulmaz Bütün Üye Ülkelerin Dinamiklerini Harekete Geçirerek Faydalı Projeleri Süratle Gerçekleştirmek Üzere Kurulmuştur.

Hedefleri açısından laf değil, iş üretmeyi benimseyen D-8’ler daha kuruluşları sırasında hangi sahalarda, hangi konulara öncelik vereceklerini uzmanlarıyla araştırmalar yaparak olgunlaştırmışlar, her bir ülkenin hangi konuda yürütücü olacağı, hangi projelerin gerçekleşmesine öncülük yapacağı plan ve programa bağlanmıştır.
Bu planlama sırasında Türkiye’ye sanayi sahasında atılım yapacak projelerin öncülüğü görevi verilmiştir.
Bütün ülkeler gibi Türkiye de D–8 projelerine heyecanla sarılmış ve 54. T.C.Hükümeti döneminde bu sahada büyük adımlar atılmıştır.
Bütün D-8’ler için büyük önem taşıyan zirai ilaçlama uçaklarının üretimi projesi, 54. Hükümet döneminde başarıyla sonuçlandırılan projelerden birisi olmuştur.
D–8 ülkelerinin hedef olarak belirlediği bütün projeler üye ülkelerin kalkınmasına öncülük edecek niteliktedir. Bunların biran evvel gerçekleştirilmesi D–8 hedefleri bakımından gerek o ülke halkı ve gerekse insanlık için çok büyük önem taşımaktadır.

B) D-8’LER 12 YILDA NE YAPTILAR

1- ÇALIŞMALAR:
Zirve Toplantıları:
— 15 Haziran 1997 İstanbul Zirvesi
— 1–2 Mart 1999 Dakka Zirvesi
— 25–26 Mart 2001 Kahire Zirvesi
— 18 Şubat 2004 Tahran Zirvesi
— 12-13 Mayıs 2006 Bali-Endonezya Zirvesi
— 8 Temmuz 2008 Kualalumpur-Malezya Zirvesi
Olmak üzere 6 zirve toplantısı

Dış İşleri Bakanları Konsey Toplantıları:
11 adet Dış İşleri Bakanları Konsey Toplantısı,
Komisyon Toplantıları:
25 adet komisyon toplantısı yapılmıştır.
Teknik nitelikli toplantılar:
Çeşitli sektörlerde uzman toplantısı, seminer ve eğitim programları şeklinde 110’a yakın teknik nitelikli toplantı düzenlenmiştir.

2- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ:
12 senelik dönemde D-8’lerin toplam nüfusu, takriben 780 milyondan, 1 milyara çıkarak takriben dünya nüfusunun %16 olmuştur.
Gayri Safi Milli Hâsılası, takriben 660 milyar $, 1.300 milyar $,
Fert başına milli gelir, 860 dolardan, 1.319 dolara,
İhracat 225 milyar dolardan, 450 milyar dolara,
İthalat 225 milyar dolardan, 414.5 milyar dolara
Artmıştır.
Diğer bir ifadeyle dış ticaret hacmi 450 milyar dolardan, 862.5 milyar dolara artmıştır.
Üye ülkeler arasındaki ticaret 1997’de 14,5 milyar dolar iken, 2004’de 33 milyar dolara artmıştır. Yani 6 yılda % 127 artış göstermiştir.

3- ORTAK PROJELER:
— Türkiye’de TAİ’nin zirai ilaçlama uçağı üretmesi,
— Mısır’ın ticaret data bank’ı,
— Pakistan’ın zirai alanlar için sanal alan network,
— Endonezya’nın fakirliğin giderilmesi için Internet sitesi,
— Nijerya’nın enerji konusunda web sitesi

4- ZİRVE DEKLARASYONLARINDA BATI’NIN YERYÜZÜNDEKİ ADALETSİZLİĞİ GİTTİKÇE ARTIRMASINDAN BUNLARI YAPMAMASI, DÜZELTMESİ GEREĞİNDEN TEKRAR TEKRAR BAHSEDİLMİŞTİR.

C) G-8’LER 12 YILDA NE YAPTI.
12 sene evvel D-8’ler kurulurken yapılan konuşmalar ve 15.06.1997 tarihli İstanbul zirvesi deklarasyonunda;
- İnsanlığın barış ve adalete dayalı bir Dünya ihtiyacının 3 Şubat 1945 tarihli Yalta Konferansı ile 1990 arasında soğuk savaş nedeniyle kurulamadığı,
1990’dan D-8 kuruluncaya kadar geçen 7 senelik dönemde de Batı’nın Yalta’dan sonra yürütülen yanlış temel kabullerde ana değişikliği yapmayıp, yine yanlış prensiplerde ısrar ettiği için barış ve adalet yerine sömürü, çatışma ve savaşların arttığı, bu yüzden D-8’lerin kurulmasına zorunluluk doğduğu belirtilmiştir.
1997’den 2009’a kadar geçen son 12 yıl esnasında ise başta ABD’yi yönlendiren ırkçı emperyalist dış mihraklar olmak üzere, onların etkisiyle G-8’ler Dünyayı her geçen gün daha da büyük bir sömürüye ve pek çok Dünya bölgesinin savaş alanına dönmesine sebep olmuşlardır.
Bu 12 senede NATO bir savunma paktı olduğu halde üç sene evvel İstanbul’da yapılan toplantıda belirtildiği gibi şimdi artık Fas’tan Endonezya’ya kadar bütün Müslüman ülkeleri hedef alan bir saldırı kuruluşu haline dönüştürülmüştür.
Bu arada gerçek dışı bahaneler ileri sürülerek Filistin’de 50 yıldan fazla bir zaman devam eden katliamlara ilaveten, Afganistan, Irak ve Somali işgal edilmiş, buralarda her türlü işkence ve şiddet uygulaması bütün hızıyla sürdürülmüştür.
Bu 12 yılda, başta AB yönetimini yönlendirenler olmak üzere ırkçı emperyalist dış mihraklar dünyayı büsbütün sömürü ve çatışma alanı haline getirmişler ve insanlığın Barış ve Adil Bir Düzen’e olan hasreti ve ihtiyacı büsbütün artmıştır.
Bugün D-8’lerin niçin kurulduğunu, bunun zorunluluğunu ve bütün insanlık için önemini D-8’lerin 12 yıl öncesine nazaran çok daha açık bir şekilde ve şiddetle hissediyoruz.

G-8’LERDEKİ DEĞİŞİKLİK:
İşte 12 yılda G-8’ler adım adım, kendilerini yönlendirenlerin etkisiyle değişerek, yukarı ki prensipleri benimseyecek hale dönüştüler. Bunları kamufle edecek çeşitli tabirleri kullanılmak suretiyle soğuk harp dönemindeki Sovyetler Birliği’ni aratacak şekilde insanlığı karanlık bir istikamete doğru sürüklemektedirler.
Nitekim geçen 2007 de bizim D–8 Toplantısını anma için yaptığımız toplantıdan önce yapılan aşağıda belirtilen toplantılarda;
1- ABD’de yapılan 8–12 Haziran 2004 Tarihli G–8 toplantısında bu değişikliğin siyasi esasları,
2- “ABD ve AB İşbirliği ve uyum toplantısı”yla bu siyasi değişimin Avrupa Birliği’ne de kabul ettirilmesi.
3- İstanbul’da 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde yapılan NATO Zirvesi toplantısında da bu değişikliğin askeri yönleri tanzim edilmiş bulunmaktadır.
1) 12 yıl boyunca D-8’lerin zirve beyannamelerindeki daha adil bir dünya düzeni talepleri ve feryatları hiçbir fayda vermemiştir.
2) Bu 12 yıl esnasında G-8’ler ABD yöneticilerini yönlendiren dış mihrakların etkisiyle yukarıda belirttiğimiz 6 olumsuz prensibi benimsemişler ve bu meyanda eşitlik değil, üstünlük zihniyetiyle, barışçı bir diyalogla yeni bir dünyanın D-8’ler ve G-8’lerin yuvarlak masa etrafında toplanarak kurulması imkan ve teklifine karşı mütekebbir bir tavır takınarak, “biz emredeceğiz, siz uyacaksınız” yolunu benimsemiş bulunmaktadırlar.

III- D-8’LER ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NE YAPMALIDIRLAR. NASIL YAPMALIDIRLAR İLE İLGİLİ TEKLİF

A) DİKKATE ALINACAK ÖNEMLİ HUSUSLAR :

1) D-8’ler Yeni Bir Dünya Projesinin çekirdeği olarak, dinamik, hızlı ve verimli çalışmak üzere kurulmuştur.
2) Kuruluş yılında bu maksatla gayretle çalışılmıştır.
3) 10 yıldan beri, iyi niyetle gayretle çalışıldığı halde, gereken adımlar atılamamıştır. Kaybedilen zamanın telafisi için önümüzdeki dönemde çok daha büyük gayretle çalışmak mecburiyetindeyiz.
4) D-8’ler tarafından atılacak olan adımlar, gerçekte D-8’lerin hükümetleri tarafından ve D-8 Genel Sekreteri tarafından takip ve intaç edilecek konulardır.
Ancak D-8 ülkelerinin halkları bu çalışmalara, tıpkı ecdadımızın vakıflar yoluyla yaptıkları hizmetlere benzer tarzda, sivil toplum kuruluşlarıyla katkıda bulunmalıdırlar.
Bu toplantıyla örnek bir çalışma yapıyoruz.
5) Çalışmalarımız toplanıp, dağılmak, nihai bildiri okumak olmamalıdır.
Her seferinde yeniden başlayıp, vakit kaybetmemeliyiz.
Batılıların Penisilin icadı, Kobald Zenginleştirilmesi ve Enerji Komisyonu misallerinde olduğu gibi ciddi ve netice ortaya koyucu bir şekilde çalışmalıyız.
6) Bu yolda gereken adımların atılabilmesi için bu toplantımızı “D-8’ler Sivil Toplum kuruluşları Genel Kurulu” olarak kabul etmemiz mümkündür.
7) Bundan böyle verimli çalışabilmek için bu Genel kurulda yapılan çalışmaları değerlendirmek, takip ve intaç etmek için sürekli çalışma dmüzenine ihtiyaç olduğundan dolayı, bu umumi heyetin “Bir Yönetim Kurulunun” “D-8’LER YÖNETİM KURULU” teşkilinde büyük fayda vardır.
Uygun görülürse bu Yönetim Kurulu, D-8’lerin kurucuları veya onların temsilcilerinden teşekkül etmiş 8 kişilik bir kurul olabilir.
8) Yönetim Kurulu mesela 15 Ağustos 2009 tarihinde toplanarak (B) Bölümünde Teklif edilen çalışma takvimini olgunlaştırıp, izlemeye alabilir.B- ÖNÜMÜZDEKİ 1 YILDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER VE D-8’LERİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI OLARAK HER BİR D-8 ÜLKESİNDE ÖNCELİKLE KURULMASI LAZIM GELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NELERDİR. NE ZAMANA KADAR KURULMALIDIR. PROGRAMI (TABLO - 3)’DE ÖZET OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.


C) BU TAKVİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ NASIL SAĞLANACAK.


1) Bu programa göre 1 yıl esnasında D-8 ülkesinde 6 önemli kuruluş kurulmuş olacaktır.

2) Bu kuruluşlar kendi aralarında toplantılarını yapmalı ve 15 Haziran 2010 tarihindeki Genel Kurula Faaliyet Raporlarını getirmelidirler.


Tevfik Allah’tandır.

KAPANIŞ
Sayın Esam Genel Başkanı Recai KUTAN beyefendi.
Sayın D-8 Ülkeleri Parlamento Üyeleri,
Sayın D–8 Genel Sekreteri Dr.Dipo Alam beyefendi,
Sayın D–8 Direktörü Kıa Tabatabai beyefendi,
Sayın D–8 Ülkeleri Türkiye Büyükelçileri,
Sayın T.C. 54. Hükümeti’nin kıymetli Bakanları’na teşekkürlerimi arz ediyorum.

20 Haziran 2007 bu “D-8’lerin Önemi ve Kuruluşunu Anma” toplantısı vesilesiyle
- D-8’lerin önemini,
- Kuruluşun anılmasını,
- 12 yıldan beri yapılanlar,
- Bu günkü D-8’ler ve dünya durumu,
- D-8’lerin hali hazır şartları muvacehesinde önümüzdeki dönemde neler yapılması gerektiği hususunda program, takvim, teklif, görüş ve teklifler ortaya konmuş oldu.
Bu toplantının ve bu toplantıda ileri sürülen görüş ve fikirlerin ve alınan kararların dünyanın geleceği için hayırlara vesile olmasını ve D-8’lerin bütün insanlığın Saadet’ine, Barış ve Adalet’e dayalı bir dünyanın kuruluşuna öncülük yapmasını diliyor,
Hepinizi ve bütün insanlığı Allah’a emanet ediyor, müteakip anma toplantılarının saadetler ve başarılar içinde yapılmasını temenni ediyorum.
Selam ve saygılarımla.

Ajans5

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR