9 Şubat 2009 Pazartesi

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YUNUS EMRE LİSESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

2002-2003 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YUNUS EMRE LİSESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI.

Toplantı Tarihi:18.02.2003
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar:M.Salih EGE, Zemzem EGE, Aziz ÖNAL, Senem AŞIM, Yıldız ULUCAN, H.Ali FİDAN, Kahraman ŞIK, M.Emin PAMUK


GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve Yoklama,
2) I.Dönemin değerlendirilmesi,
3) Atatürk İlke ve İnkılaplarının, zümremiz sorululuğunda bulunan derslerde işlenme esaslarına dair görüşme,
4) Karşılaştırmalı sınavların görüşülmesi,
5) Yıllık ödevlerin toplanması,
6) Kültür,Edebiyat ve Yayın kolu, Kütüphanecilik kolu , Tören –Tertip ve Anma ,Yayın İnceleme komisyonu çalışmalarının incelenmesi,
7) Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği,
8) Dilekler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1)Toplantı zümre başkanı M.Salih EGE tarafından başlatıldı.Yapılan yoklamada bütün zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
2) Zümre öğretmenleri; Türk Dili ve Edebiyatı, Edebî Metinler ve Hızlı Okuma Teknikleri dersinde I-Dönem ulaşılan başarıyı görüşmeye başladı:
Lise-I . sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine giren M.Salih EGE,H.Ali FİDAN ,Aziz ÖNAL ve Kahraman ŞIK başarının %50’nin altında olduğu tespitinde bulundular.Başarısızlığa neden olarak da şunlar belirlenmiştir:
a-Sınıf mevcutlarının kalabalık olması,
b-Öğrencilerin ilköğretimden yetersiz bilgi ve beceri düzeyleriyle gelmeleri,
c-Kendilerini ifade etmede güçlük çekmeleri,
d-Sosyo-ekonomik şartların öğrenci üzerindeki olumsuz etkileri.
Alınacak önlemler:

a-Sözlü ve yazılı kompozisyonlara ağırlık verilecek,
b-Öğrencilerle daha da yakın bir iletişime geçilecek,
c-Boş zamanlarında bütün zümre öğretmenleri öğrencilerle konu tekrarları yapacak,
d-Öğrenci velileriyle daha sık görüşülecek,
e-Öğrencilerimizin rehberlik servisiyle iletişime geçmeleri sağlanacak,
f-Öğrenciler kütüphanelere yönlendirilecek,kitap okumaya teşvik edilecek,
g-“Sevgi ,şefkat,anlatış ve empati eğitim-öğretimde vazgeçilmezdir.” ilkesi her zaman olduğu gibi ışığımız olmaya devam edecek.

Lise-2.sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersine giren M.Salih EGE, Zemzem EGE ,Senem AŞIM,Aziz ÖNAL,Kahraman ŞIK başarının istenilen düzeyde olduğunu belirtiler.
Senem AŞIM:” Lise-2. sınıfların Fen şubeleri Türk Dili ve Edebiyatı dersine gerektiği kadar önem vermemektedir.”
Kahraman ŞIK:”Lise-2 Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı çok yoğun.”
Aziz ÖNAL:”10.sınıflarda okumaya karşı bir soğukluk vardır.”
M.Salih EGE:” Dersimizin özellikle edebiyat yönüne karşı, öğrenciler ilgi göstermemektedir;bu durum eşit ağırlık sınıflarında dikkat çekici bir haldedir.”

Alınacak önlemler:

a-Dersimizin amacı lüzum görüldükçe vurgulanacak,
b-Derslerde yorumlamaya önem verilecek,
c-ÖSS sisteminin değişme ihtimalinin olduğu vurgulanacak,
d-ÖSS’deki Türkçe sorularının yoruma dayandığı vurgulanacak,
e-Öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek,
f-Ortaöğretim başarı puanının ÖSS’deki önemi vurgulanacak.


Lise-2. sınıf Edebî Metinler ve Hızlı Okuma Teknikleri dersinde başarı istenen düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

H.Ali FİDAN:” Edebi Metinlerde metin tahlillerinde öğrencilere aktif rol vermeliyiz.”
M.Emin PAMUK:” Öğrencilerimizi yazmaya sevk etmeliyiz.”
Aziz ÖNAL:”Romanları , öyküleri ve çıkan güzel yayınları öğrencilerimize tanıtmalıyız.”
Yıldız ULUCAN:”Öğrencilere okuduklarını anlatabilmeleri imkânı artırılmalıdır.”


Lise-3 .sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde başarı istenen düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Zemzem EGE:”Başarı çok iyi;çünkü hem sınıf mevcutları az, hem de öğrenciler istekli.”
Yıldız ULUCAN:” T-M’lerde başarı iyi, sözel sınıflarında
istenen verim tam olarak alınamamıştır.”
M.Emin PAMUK:” ÖSS’ ye yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.”

3)İlk dönemde titizlikle uygulanan Atatürk İlke ve İnkılaplarına ilişkin konulara bu dönemde de gereken özen gösterilecektir.

a-Kompozisyon derslerinde Atatürkçülükle ilgili fikirler açıklatılmaya devam edilecek,
b-Belirli gün ve haftalarda Atatürkçülükle ilgili ilgili uygulama yaptırılacak,
c-Derslerimizde konuya uygun düşen Atatürk ilkeleri hakkında yorumlamalar yarılacak.

4)Zümremiz derslerinde karşılaştırmalı sınavların tarihi II.Dönem öğretmenler kurulu toplantısında belirtilen tarihlerde yapılacaktır.Karşılaştırmalı sınavlarda başarının yüksek olması için ,bütün öğretmenlerin konularını zamanında işlemeleri ve işbirliğinde bulunmaları M.Salih EGE tarafından belirtildi.


5)Yıllık Ödevler I. Dönem zümre toplantı tutanağında belirtilen konular çerçevesinde verilmiştir.Ödevlerin değerlendirilmesinde I.Dönemde tespit edilen ölçütler esas alınacaktır.

6)I.Dönemde zümremizin etkin rol aldığı eğitsel kol ve komisyonların çalıştığı görülmüştür.
Kültür-Edebiyat ve Yayın kolu belirli gün ve haftalar ile ilgili şiir ,kompozisyon çalışmaları yapmıştır.Yayın İnceleme komisyonu kurulmuştur.Kütüphanecilik kolu etkin bir çalışma içerisindedir.Kütüphane faal hâldedir.

7)Derslerimiz gereği ya da kutlanacak veya anılacak belirli gün ve haftalarla ilgili olarak Tarih,Resim-iş ve Müzik dersi öğretmenleriyle işbirliğinde bulunulmaktadır.


8)Dilekler:


H.Ali FİDAN:” Kütüphanenin daha faal ve daha zenginleştirilmesi için okul idaresiyle işbirliğini sıkılaştırmalıyız.”
Kahraman ŞIK:” Kompozisyon çalışmalarının önemini unutmamalıyız.”
Zemzem EGE:” Düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarına katılımı sağlamaya devam etmeliyiz.”
M.Salih EGE:”Hepinize teşekkür ederim.Umarım hedeflerimizi gerçekleştiririz. Hepinize başarılar dilerim.”


TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ZÜMRESİ ÖĞRETMENLERİ


M.Salih EGE Zemzem EGE Senem AŞIM M.Emin PAMUK


Yıldız ULUCAN Aziz ÖNAL H.Ali FİDAN Kahraman ŞIKKasım EMEN
Yunus Emre Lisesi Müdürü

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR