8 Şubat 2009 Pazar

Ubeyd Dede’nin kaynaklarda geçen tek eseri olan “Evsâf ve Mu’cizât-ı Nebî “

SÖZ BAŞI
Şehirler, medeniyetlerin ve ülkelerin önemli göstergeleridir. Her medeniyetin kendine özgü şehir anlayışı vardır. Bir medeniyet dairesi içerisinde bazı şehirler, kültür, sanat ve bilimin gelişmesinde önemli faktörlerdir.
Konya, Türklerin Anadolu’yu fetihlerinin ilk yıllarından itibaren Türk tarihinde önemli bir yere sahip, müstesna bir Anadolu şehridir. Mevlânâ, Yunus Emre, Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Sadruddîn-i Konevî gibi ilim ve irfan mimarlarına bağrında yer vermesiyle fikir ve sanatta da seçkin bir kültürel ortama sahne olmuştur. Bu kültürel ortamda yetişen şâirlerden biri de XVI. yüzyılda yaşamış, Mevlevî bir şâir olan Ubeyd Dede’dir.
Ubeyd Dede’nin kaynaklarda geçen tek eseri olan “Evsâf ve Mu’cizât-ı Nebî “yi iki bölümde ele aldık. Birinci bölümde şâirin hayatı, eseri ve edebi kişiliği hakkında bilgi verdik. İkinci bölümde ise, Osmanlıca metni transkrip ederek Latin harflerine aktardık.
Bu çalışmayı hazırlamamda manevi desteğini esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ’e teşekkürü bir borç bilirim.

Cumaali AKKOYUN
Mayıs 2005
BU TEZİN KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILMASI YASAKTIR.www.halilakpinar.coma aittir.

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR