30 Aralık 2008 Salı

BOSNA HERSEK

Coğrafi Verileri


Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Adriyatik Denizi ve Hırvatistan sınırında bulunan bir ülke.
Coğrafi konumu: 44 00 Kuzey enlemi, 18 00 Doğu boylamı
Harita konumu: Kuzeybatı Balkanlar, Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 51,129 km²
kara: 51,129 km²
su: 0 km²
Sınırları: toplam: 1,459 km
Sınır komşuları: Hırvatistan 932 km, Karadağ 225 km, Sırbistan 302 km
Sahil şeridi: 20 km
İklimi: Sıcak yazlar ve soğuk kışlar; deniz seviyesinden daha yüksek bölgelerde yazlar kısa ve serin, kışlar uzun ve sert geçer; kıyı bölgelerinde kışlar ılıman ve yağışlıdır.
Arazi yapısı: Arazi dağlık ve vadilerle kaplıdır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Adriyatik Denizi 0 m; en yüksek noktası: Maglic 2,386 m
Doğal kaynaklar: Kömür, demir, boksit, manganez, ormanlar, bakır, krom, kurşun, çinko, hidro güç
Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %19.61
daimi ekinler: %1.89 diğer: %78.5 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 30 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Yıkıcı depremler

Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri


Nüfus: 4,498,976 (Temmuz 2006)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %15.5 (erkek 359,739; kadın 336,978)
15-64 yaş: %70.1 (erkek 1,590,923; kadın 1,564,665)
65 yaş ve üzeri: %14.4 (erkek 265,637; kadın 381,034) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.35 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 8.77 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.07 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.07 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.02 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
toplam nüfus: 0.97 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 9.82 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 78 yıl
erkek: 74.39 yıl
kadın: 81.88 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.22 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 den az (2001 verileri)
Ulus: Boşnak, Hersek
Nüfusun etnik dağılımı: Boşnak %48, Sırp %37.1, Hırvat %14.3, diğer %0.6 (2000)
Dinler: Muslümanlar %40, Ortodoks %31, Roma Katolikleri %15, diğer %14
Dil: Hırvatça, Sırpça, Boşnakça

Sayfa başına dönüş

Yönetimi


Ülke adı: Resmi adı: Bosna - Hersek Cumhuriyeti
yerel adı: Bosna i Hercegovina
ingilizce: Bosnia and Herzegovina
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Saraybosna
Bağımsızlık: 1 Mart 1992 (Yugoslavya'dan ayrıldı)
Milli bayram: Ulusal gün, 25 Kasım (1943)
Anayasa: 14 Aralık 1995
Hukuk sistemi: Genel hukuk kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS, CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler


Ekonomiye genel bakış: 1991 yılında Bosna-Hersek bağımsızlığını kazandığında 3,5 yıl süren savaş ülke kaynaklarının çoğunun tükenmesine neden olmuştu. 1994 yılı Ağustos ayı itibariyle Bosna-Hersek Federasyonu hükümeti başlattığı makroekonomik istikrar programı sonucunda 1995 yılında ekonomide canlanma kaydetmiş ve hiperenflasyon kontrol altına alınmıştır. Savaş sonrası Bosna-Hersek'te ulaşım yolları büyük oranda tahrip olmuştur. Yurtdışı bağlantılı tek bir demiryolu kalmamış, telekomünikasyon ve radyo-televizyon tesisleri tamamen zarar görmüştür. Eski Yugoslavya'da elektrik mühendisliği, madencilik, metal işleme, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren bazı büyük firmalara ev sahipliği yapmış olan Bosna-Hersek'te üretimin büyük bir kısmı kamulaştırılmış olmasına rağmen küçük ölçekli pek çok özel firma da bulunmaktadır. Ticaretin büyük bir kısmı da özel firmalar tarafından gerçekleşmiştir. Sanayi altyapısına sahip olmasına karşın Bosna-Hersek Makedonya'dan sonra eski Yugoslav devletleri arasında milli geliri en düşük ülkedir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 24.8 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.3 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %14.2
endüstri: %30.8
hizmet: %55 (2002 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %8.2 (2006 verileri)
İş gücü: 1.026 milyon
İşsizlik oranı: %45.5 (2004 verileri)
Bütçe: gelirler: 5.643 milyar $; giderler: 5.677 milyar $ (2006 verileri)
Endüstri: çelik, kömür, demir, kurşun, çinko, manganez, boksit, araçlar, tekstil, tütün mamulleri, ahşap mobilya, tank ve uçak toplulukları, petrol arıtımı
Endüstrinin büyüme oranı: %5.5 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 12.98 milyar kWh (2006)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %38.68
hidro: %61.32
nükleer: %0
diğer: %0 (2004)
Elektrik tüketimi: 11.03 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 3.05 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 2 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: buğday, mısır, meyve, sebze, canlı hayvanlar
İhracat: 3.5 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ortakları: Hırvatistan, İsviçre, İtalya, Almanya
İthalat: 8.25 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ortakları: Hırvatistan, Slovenya, Almanya, İtalya
Dış borç tutarı: 3.927 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Marka (BAM)
Para birimi kodu: BAM
Mali yıl: Takvim yılı

Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 968,900 (2005)
Telefon kodu: 387
Radyo yayın istasyonları: AM 8, FM 16, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 940,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 33 (1995)
Internet kısaltması: .ba
Internet servis sağlayıcıları: 3 (2000)
Internet kullanıcıları: 806,400 (2005)

Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: toplam: 608 km
Karayolları: toplam: 21,846 km
asfalt: 11,425 km
asfalt olmayan: 10,421 km
Boru hatları: Ham petrol 174 km; doğal gaz 90 km (1992)
Limanlar: Bosanska Gradiska, Bosanski Broa, Bosanski Samac, Brcko Orasje
Hava alanları: 28 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 5 (2006)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR