30 Aralık 2008 Salı

BRUNEY

Coğrafi Verileri


Konum: Güneydoğu Asya'da, Güney Çin Denizi Malezya arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 4 30 Kuzey enlemi, 114 40 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
Yüzölçümü: toplam: 5,770 km²
kara: 5,270 km²
su: 500 km²
Sınırları: toplam: 381 km
sınır komşuları: Malezya 381 km
Sahil şeridi: 161 km
İklimi: tropikal; sıcak, nemli, yağışlı
Arazi yapısı: Sahilden doğudaki dağlara kadar olan arazide yatık ovalar yer alır, batıda daha fazla tepeliklerle dolu ovalar mevcuttur.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Güney Çin Denizi 0 m; en yüksek noktası: Bukit Pagon 1,850 m
Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, kereste
Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %2.08
sürekli ekinler: %0.87
diğer: %97.05 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 10 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Fırtınalar, depremler, seyrek olarak su baskınları

Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri


Nüfusu: 379,444 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %28.1 (erkek 54,411; kadın 52,134)
15-64 yaş: %68.8 (erkek 138,129; kadın 123,017)
65 yaş ve üzeri: %3.1 (erkek 5,584; kadın 6,169) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.87 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 3.31 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 12.25 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 75.01 yıl
erkek: 72.57 yıl
kadın: 77.59 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.28 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
Ulus: Bruneyli
Nüfusun etnik dağılımı: Malay %67, Çin %15, yerli %6, diğer %12
Dinler: Müslüman (resmi) %67, Budist %13, Hıristiyan %10, yerel inançlar ve diğer %10
Dil: Malay (resmi), İngilizce, Çince

Sayfa başına dönüş

Yönetimi


Ülke adı: Resmi adı: Bruney Sultanlığı (Negara Brunei Darussalam)
ingilizce: Brunei
Yönetim Biçimi: Meşruti Monarşi
Başkenti: Bandar Seri Begawan
İdari bölmeler: 4 eyalet; Belait, Bruney ve Muara, Temburong, Tutong
Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1984 (İngiltere'den)
Milli bayram: Milli Gün, 23 Şubat (1984)
Anayasa: 29 Eylül 1959
Hukuk sistemi: İngiliz ve İslam hukukları
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ARF, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler


GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 6.842 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3 (2003 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3.6
endüstri: %56.1
hizmet: %40.3 (2004 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0.9 (2004 verileri)
İş gücü: 146,300 (2003 verileri) (1991)
İşsizlik oranı: %4.8 (2004 verileri)
Endüstri: petrol, petrol arıtımı, sıvı doğal gaz, inşaat
Endüstrinin büyüme oranı: %7.3 (2003 verileri)
Elektrik üretimi: 2.806 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 2.609 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Pirinç, sebze, meyve, tavuk, su bufaloları
İhracat tutarı: 4.514 milyar $ (2004 verileri)
İhracat ürünleri: Ham petrol, doğal gaz, arıtılmış ürünler
İhracat ortakları: Japonya %36.8, Endonezya %19.3, Güney Kore %12.7, ABD %9.5, Avustralya %9.3 (2005)
İthalat tutarı: 1.641 milyar $ (2004 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç, imalat ürünleri, gıda, kimyasallar
İthalat ortakları: Singapur %32.7, Malezya %23.3, Japonya %6.9, ABD %5.3, Tayland %4.5, Güney Kore %4 (2005)
Dış borç tutarı: 0$
Para birimi: Bruney Doları (BND)
Para birimi kodu: BND
Mali yıl: Takvim yılı

Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 90,000 (2002)
Telefon kodu: 673
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 2, kısa dalga 0 (2006)
Radyolar: 329,000 (1998)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (2006)
Televizyonlar: 201,900 (1998)
Internet kısaltması: .bn
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
Internet kullanıcıları: 56,000 (2005)

Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: toplam: 13 km
Karayolları: toplam: 2,525 km
Su yolları: 209 km
Boru hatları: Ham petrol 463 km; doğal gaz 672 km
Limanları: Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Muara, Seria, Tutong, Lumut
Hava alanları: 2 (2006)
Helikopter alanları: 3 (2006 verileri)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR