30 Aralık 2008 Salı

BURMA (BİRMANYA - MYANMAR)

Coğrafi Verileri


Konum: Güneydoğu Asya'da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş ve Tayland arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 22 00 Kuzey enlemi, 98 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
Yüzölçümü: toplam: 678,500 km²
kara: 657,740 km²
su: 20,760 km²
Sınırları: toplam: 5,876 km
sınır komşuları: Bangladeş 193 km, Çin 2,185 km, Hindistan 1,463 km, Laos 235 km, Tayland 1,800 km
Sahil şeridi: 1,930 km
İklim: Tropikal muson; bulutlu, yağmurlu, sıcak, nemli yazlar; bulutsuz, az yağışlı, ılıman, düşük rutubetli kışlar.
Arazi yapısı: Merkezi ovalar sarp kayalıklarla çevrilidir, engebeli ve dağlık bölgeler çoğunluktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Andaman Denizi 0 m; en yüksek noktası: Hkakabo Razi 5,881 m
Doğal kaynakları: petrol, kereste, kalay, antimon, çinko, bakır, tungsten, kurşun, kömür, mermer, kireçtaşı, değerli taşlar, doğal gaz, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %14.92
sürekli ekinler: %1.31
diğer: %83.77 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 18,700 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Yıkıcı deprem ve siklonlar, yağmur sezonu boyunca su baskınları ve toprak kaymaları; periyodik kuraklıklar

Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri


Nüfus: 47,382,633 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %26.4 (erkek 6,335,236; kadın 6,181,216)
15-64 yaş: %68.5 (erkek 16,011,723; kadın 16,449,626)
65 yaş ve üzeri: %5.1 (erkek 1,035,853; kadın 1,368,979) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.81 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 61.85 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 60.97 yıl
erkek: 58.07 yıl
kadın: 64.03 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.98 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
Ulus: Burmalı
Nüfusun etnik dağılımı: Burmalı %68, Shan %9, Karen %7, Rakhine %4, Çin %3, Mon %2, Hindistanlı %2, diğer %5
Dinler: Budist %89, Hıristiyan %4, Müslüman %4, animist %1, diğer %2
Dil: Burma

Sayfa başına dönüş

Yönetimi


Ülke adı: Resmi adı: Burma Birliği
resmi kısa adı: Burma
yerel adı: Pyidaungzu Myanma Naingngandaw
yerel kısa adı: Myanma Naingngandaw
eski adı: Burma Birliği Sosyalist Cumhuriyeti
Yönetim biçimi: Askeri rejim
Başkent: Rangoon(Yangon)
Bağımsızlık günü: 4 Ocak 1948 (İngiltere'den ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 4 Ocak (1948)
Anayasa: 3 Ocak 1974
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CP, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler


GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 83.84 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %2.6 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %54.7
endüstri: %10.6
hizmet: %34.7 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %21.4 (2006)
İş gücü: 28.49 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %70, endüstri %7, hizmet %23 (2001 verileri)
İşsizlik oranı: %10.2 (2006 verileri)
Endüstri: tarım; tekstil ve ayakkabı, ormancılık ürünleri, bakır, kalay, tungsten, demir, yapı malzemeleri, eczacılık ürünleri, gübre
Elektrik üretimi: 6.31 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 5.869 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Pirinç, mısır, şeker kamışı, bakliyat, mobilyacılık malzemeleri
İhracat tutarı: 5.289 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: giyim %36, gıda ürünleri %22, ormancılık ürünleri %21, değerli taşlar %5
İhracat ortakları: Tayland %43.8, Hindistan %12.1, Çin %6.7, Japonya %5 (2005)
İthalat tutarı: 2.049 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: makineler, taşımacılık araçları, yapı malzemeleri, gıda ürünleri
İthalat ortakları: Çin %28.8, Tayland %21.8, Singapur %18.4, Malezya 7.6% (2005)
Dış borç tutarı: 7.162 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Kyat (MMK)
Para birimi kodu: MMK
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 476,200 (2005)
Telefon kodu: 95
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 1 (2004)
Radyolar: 4.2 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1998)
Televizyonlar: 320,000 (2000)
Internet kısaltması: .mm
Internet servis sağlayıcıları: 1
Internet kullanıcıları: 78,000 (2005)

Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: toplam: 3,955 km
Karayolları: toplam: 27,000 km (2005)
Su yolları: 12,800 km
Boru hatları: Ham petrol 558 km; doğal gaz 2,224 km
Limanları: Bassein, Bhamo, Chauk, Mandalay, Moulmein, Myitkyina, Rangoon, Akyab (Sittwe), Tavoy
Hava alanları: 85 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR