30 Aralık 2008 Salı

BOTSVANA

Coğrafi Verileri


Konum: Güney Afrika'da yer alıp, Güney ve güneydoğuda Güney Afrika Cumhuriyeti, batı ve kuzeybatıda Namibya, kuzeydoğu ve doğuda Zimbabve ile çevrilidir.
Coğrafi konumu: 22 00 Güney enlemi, 24 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 600,370 km²
kara: 585,370 km²
su: 15,000 km²
Sınırları: toplam: 4,013 km
Sınır komşuları: Namibya 1,360 km, Güney Afrika 1,840 km, Zimbabve 813 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: yok (kara ile çevrili)
İklimi: Ülkenin büyük bölümünde kara iklimine özgü aşırılıkların görüldüğü astropik bir iklim hüküm sürer. Yaz ayları Ekim-Mart, kış ayları Nisan-Eylüldür. Sıcak ağustos rüzgarları Kalahari`deki kumları ülkenin her yerine taşır.
Arazi yapısı: Güney Afrika Platosu`nun bir parçasını oluşturan Botsvana, yüzey şekillerinin tepelik ve yer yer kırık olduğu güneydoğu kesimi dışında bir düzlük biçimindedir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Limpopo kavşağı ve Shashe Nehri 513 m;
en yüksek noktası: Tsodilo Tepelikleri 1,489 m
Doğal kaynakları: elmas, bakır, nikel, tuz, potas, kömür, demir yatakları, gümüş
Arazi kullanımı: Tarım için elverişli: %0.65
sürekli ekinler: %0.01%
diğer: %99.34 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 10 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Periyodik kuraklıklar; mevsimsel Ağustos rüzgarları batıdan eserek kumları ülkenin dört tarafına yayarlar, bu da önemli ölçüde görüntü kirliliğine neden olabilir.
Coğrafi not: kara ile çevrili

Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri


Nüfus: 1,639,833 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %38.3 (erkek 319,531; kadın 309,074)
15-64 yaş: %57.9 (erkek 460,692; kadın 488,577)
65 yaş ve üzeri: %3.8 (erkek 23,374; kadın 38,585) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.04 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 6.07 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.03 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.94 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.61 cerkek/kadın
toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 53.7 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 33.74 yıl
erkeklerde: 33.9 yıl
kadınlarda: 33.56 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.79 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %37.3 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 350,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 33,000 (2003 verileri)
Ulus: Botsvana
Nüfusun etnik dağılımı: Tsvana (veya Setsvana) %79, Kalanga %11, Basarva %3, diğer (Kgalagadi ve beyaz ırk dahil) %7
Din: Yerel inançlar %50, Hıristiyan %50
Dil: İngilizce (resmi), Setsvana
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %79.8
erkek: %76.9
kadın: %82.4 (2003 verileri)

Sayfa başına dönüş

Yönetimi


Ülke adı: Resmi uzun adı: Botsvana Cumhuriyeti
resmi kısa adı: Botsvana
eski adı: Bechuanaland
ingilizce: Botswana
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Gaborone
İdari bölmeler: 10 bölge ve 4 şehir konseyi; Merkezi, Chobe, Francistown, Gaborone, Ghanzi, Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse, Ngamiland, Kuzey doğu, Selebi-Pikwe, Güneydoğu, Güney
Bağımsızlık günü: 30 Eylül 1966 (İngiltere'den ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 30 Eylül (1966)
Anayasa: Mart 1965, 30 Eylül 1966
Hukuk sistemi: Roma - Hollanda hukuku temel alınmıştır.
Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri, genel
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), SACU, SADC, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler


Ekonomiye genel bakış: Ülkenin gelişmekte olan karma ekonomisi büyük ölçüde sığır besiciliği ile elmas, bakır ve nikel madenciliğine dayanır. Bağımsızlıktan sonra enerji gereksinimi, madencilik, et ihracatı ve tarımsal üretime özel ağırlık veren bir dizi ulusal plan hazırlanmıştır. Ekonomi hızlı bir gelişme göstermişse de, gelir dağılımı oldukça dengesizdir. Başlıca tarımsal uğraş olan sığır besiciliği, az sayıda büyük çiftçi ailesinin denetimindedir. Madencilik, ihracat ve devlet gelirlerinin büyük bölümünü karşılar. Morupule ve Serowe yakınlarında zengin kömür yatakları bulunmuştur. 300 bin tonu geçen yıllık kömür üretiminin hepsi elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Botsvana`nın imalat sanayisi yok denecek kadar azdır.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 18.72 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.7 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %2.4
endüstri: %46.9
hizmet: %50.7 (2003 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %11.4 (2006 verileri)
İş gücü: 288,400 (2004)
İşsizlik oranı: %23.8 (2004 verileri)
Bütçe: gelirler: 4.256 milyar $; giderler: 3.968 milyar $ (2006 mali yıl verileri)
Endüstri: elmas, bakır, nikel, kömür, tuz, potas; canlı hayvan
Endüstrinin büyüme oranı: %6.3 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 823 milyon kWh (2006)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (2004)
Elektrik tüketimi: 2.464 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 1.699 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: mısır, darı, bakliyat, fıstık, fasulye, börülce, ayçiçeği çekirdeği; çiftlik hayvanları
İhracat: 4.836 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: elmas %72, araçlar, bakır, nikel, et
İhracat ortakları: Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) %87, Güney Afrika Tüketici Birlikleri (SACU) %7, Zimbabve %4 (2004)
İthalat: 3.034 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Gıda ürünleri, makine ve taşımacılık araç - gereçleri, tekstil, petrol ürünleri
İthalat ortakları: Güney Afrika Tüketici Birlikleri (SACU) %74, EFTA %17, Zimbabve %4 (2004)
Dış borç tutarı: 520 milyon $ (2006)
Para birimi: Pula (BWP)
Para birimi kodu: BWP
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 132,000 (2005)
Telefon kodu: 267
Radyo yayın istasyonları: AM 8, FM 13, kısa dalga 4 (2001)
Radyolar: 237,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
Televizyonlar: 31,000 (1997)
Internet kısaltması: .bw
Internet servis sağlayıcıları: 3 (2000)
Internet kullanıcıları: 60,000 (2002)

Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: toplam: 888 km
Karayolları: toplam: 24,455 km
asfalt: 8,914 km
asfalt olmayan: 15,441 km (2004)
Su yolları: yok
Limanları: yok
Hava alanları: 85 (2006)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR