30 Aralık 2008 Salı

CİBUTİ

Coğrafi Verileri


Konum: Doğu Afrika`da, doğuda Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında bulunan ülke, kuzey, batı ve güneybatıda Etiyopya, güneyde de Somali ile çevrilidir.
Coğrafi konumu: 11 30 Kuzey enlemi, 43 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 23,000 km²
Sınırları: toplam: 516 km
sınır komşuları: Eritre 109 km, Etiyopya 348 km, Somali 58 km
Sahil şeridi: 314 km
İklimi: İklim son derece sıcaktır. Kasım-nisan arasında geçen iklim göreceli olarak daha serindir. Yaz sonlarından mart sonlarına değin denizden esen rüzgarlar, Hint Okyanusundan yağmur bulutları taşır. Nem oranı iç kesimlere doğru gittikçe düşer.
Arazi yapısı: Dik uçurumlar, derin vadiler, yakıcı kumlar ve dikenli çalılıklarla kaplı olan topraklar genellikle çıplak, kıraç ve ıssızdır. Tacura Körfezini çevreleyen kıyı ovası, iç ve güneydeki volkanik platolar ve kuzeydeki sıradağlar diğer coğrafi özelliklerdir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Lac Assal 155 m; en yüksek noktası: Moussa Ali 2,028 m
Doğal kaynakları: Termal bölgeler
Doğal afetler: Deprem; kuraklık; Hint Okyanusundan gelen bulutlar şiddetli yağmurlar ve su baskınlarına neden olur.

Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri


Nüfus: 486,530 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.02 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 102.44 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 43.17 yıl
erkeklerde: 41.86 yıl
kadınlarda: 44.52 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 5.31 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.9 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 9,100 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 690 (2003 verileri)
Ulus: Cibutili
Nüfusun etnik dağılımı: Somali %60, Afar %35, Fransız, Arap, Etiyopyalı ve İtalyan %5
Din: Müslüman %94, Hıristiyan %6
Diller: Fransızca (resmi), Arapça (resmi), Somali, Afar

Sayfa başına dönüş

Yönetimi


Ülke adı: Resmi tam adı: Cibuti Cumhuriyeti
eski adı: Afar ve Issa'lardaki Fransız Müstemlekesi, Fransız Somali Ülkesi
ingilizce: Djibouti
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Cibuti
İdari bölmeler: 6 bölge; 'Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Djibouti, Obock, Tadjourah
Bağımsızlık günü: 27 Haziran 1977 (Fransa'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 27 Haziran (1977)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IGAD (Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler


Ekonomiye genel bakış: Ülkenin stratejik konumu ve Afrika`nın kuzeydoğu serbest ticaret bölgesi olma statüsüne bağlı olarak Cibuti ekonomisi, servis faaliyetlerine dayanır. Ülke sakinlerinin üçte ikisi başkentte yaşar, geri kalan kesim çoğunlukla göçebe gruplardır. Yağan şiddetli yağışlar meyve ve sebze üretimini kısıtladığından bazı gıda ürünleri dışarıdan ithal edilir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 619 milyon $ (2002 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3.2 (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %17.9
endüstri: %22.5
hizmet: %59.6 (2003 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2005 verileri)
İş gücü: 282,000
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %75, endüstri %11, hizmet %14
İşsizlik oranı: %50 (2004 verileri)
Endüstri: süt ürünleri ve maden suyu şişeleme gibi birkaç küçük çaplı işlerle sınırlı girişimler.
Endüstrinin büyüme oranı: %3 (1996 verileri)
Elektrik üretimi: 200 milyon kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 186 milyon kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ve hayvancılık ürünleri: Meyve, sebze, keçi, koyun, deve
İhracat: 250 milyon $ (2004 verileri)
İhracat ürünleri: Deri, post, kahve
İhracat ortakları: Somali %66.3, Etiyopya %21.5, Yemen %3.4 (2005)
İthalat: 987 milyon $ (2004 verileri)
İthalat ürünleri: Gıda, meşrubat, taşımacılık araçları, kimyasallar, petrol ürünleri
İthalat ortakları: Suudi Arabistan %21.9, Hindistan %18.7, Çin %10.1, Etiyopya %4.8, Fransa %4.7, ABD %4.3, Japonya %4.2 (2005)
Dış borç tutarı: 394 milyon $ (2004 verileri)
Para birimi: Cibuti Frankı (DJF)
Para birimi kodu: DJF
Mali yıl: Takvim yılı

Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 11,100 (2004)
Telefon kodu: 253
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 2, kısa dalga 0 (2001)
Radyolar: 52,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2002)
Televizyonlar: 28,000 (1997)
Internet kısaltması: .dj
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 9,000 (2005)

Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: 100 km
Karayolları: 2,890 km (1996)
Su yolları: yok
Boru hatları: Cibuti
Havalimanları: 13 (2006)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR