5 Mayıs 2009 Salı

11 TM.C-SOS.B SINIFLARI 2.DÖNEM 2.T. EDEBİYATI SINAVI YANIT ANAHTARI

-YANITLAR-
2007-2008 11 TM.C-SOS.B SINIFLARI 2.DÖNEM 2.T. EDEBİYATI SINAVI YANIT ANAHTARI
C.1) 1. milliyetçi şiir 2.saf şiir 3. manzum hikâye 4+4+4=12
C.2) 1-Romanların aksine öykülerde gündelik hayattan kişiler (Ferhunde) de işlenir.
2-Realizm etkisindedir.Bunun sonucu günlük hayatta görülebilecek olay anlatılmış.
3.Cümleler uzundur
4-Yazarlar kişiliklerini gizler
5-Dili ağırdır, 5 x 3 = 15
6-Üslup süslüdür.
7-Tasvirler süs olsun diye yapılmaz.İç tasvir de önem kazanır.
8-Öyküler de mekan olarak genelde İstanbul’da geçer.
C.3) a) Hayal-gerçek çatışmasıdır. 5
b) Tasvirler süs olsun diye değil kişileri daha iyi anlatmak için yapılır.İç tasvir de önem kazanır. 3+3 = 6
c)Realist öykü 4
C.4) Parnasizm 10
C.5) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız 5 x 2 = 10
a)Türk Sazı :M.Emin Yurdakul b)Üç Tarz-ı Siyaset:Yusuf AKÇURAOĞLU c)Hayat-ı Muhayyel : H.Cahit Yalçın d)Tarih-i Kadim : Tevfik Fikret e)Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar: Fuat KÖPRÜLÜ
C.6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Soruyu üstünde yanıtlayınız.) 6 x 3 = 18
a) TÜRKÇÜLÜK akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
b) Yusuf Akçuraoğlu ÜÇ TARZ-I SİYASET adlı eserinde OSMANLICILIK. akımını eleştirir.
c) İslamcılık akımını savunanlar,Osmanlı İmparatorluğunun ve Bütün İslam dünyasının kurtuluşunu,İslam bir-
liği yanında İSLAMCI RÖNESANS formülüne bağlamıştı.
d Fecr-i Ati topluluğu dağılınca AHMET HAŞİM adlı sanatçı Fecr-i ati’nin temel ilkelerine bağlı kalmış ve MİLLİ EDEBİYAT HAREKETİNE katılmamıştır..

C.7) a) MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ FECR-İ ATİ ŞİİRİ
Dili sadedir Dili ağırdır,yabancı sözcükler ve tamlamalar vardır.
Üslubu sadedir Süslü bir üslubu vardır
Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılır Serbest nazım kullanılır ( 8 tane yapan 10)
Nazım birimi dörtlüktür. Serbest nazım kullanılır
(genelde) Hece ölçüsü kullanılır Aruz ölçüsü kulanılır 10
Sosyal ve Türklük,kahramanlık gibi temalar işlenir. Bireysel temalar işlenir
Toplum için sanat anlayışı vardır. Sanat için sanat anlayışı vardır.
Nazmın nesre yaklaştırılması pek görülmez Nazmı nesre yaklaştırırlar.
Kulak için kafiye anlayışı vardır. Kulak için kafiye anlayışı vardır.
b) Bireysel şiirler yazar. Sanat için sanat anlayışındadır.Aruz ölçüsünü kullanır.Dili ağırdır.Arapça –Farsça tamlamalar ile yüklü süslü bir üslubu vardır.”Adalar Şairi” olarak ünlenmiştir.Nazmı nesre yaklaştırır.Şiirlerinde tabiatı da işler. 10 (8 tane yapan 10)

PUANLAMA: 1 2 3 4 5 6 7 -BAŞARILAR-
12 15 15 10 10 18 20

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR