5 Mayıs 2009 Salı

2007-2008 ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SORULARI

BAYINDIR SADIK SUSAMCIOĞLU ANADOLU LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI 11. SINIF
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SORULARI

Şimdi anlat bakayım neydi senin hastalığın
Nezle oldum sanırım, çünkü bu kış pek salgın.
Mehmet Ağanın evi akmış, onu aktarmak için
Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün
Ne işin var damlarda a sersem desene
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene
Hadi aktarmayayım, kim getirir ekmeğimi
Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Akşam yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem, bir kamış
olsam Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur
Köylü anlar manasını namazdaki duanın
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an
okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu
Hüda’nın
Ey Türk oğlu, işte orasıdır senin vatanın!

Soru 1- Yukarıdaki üç şiiri temsil ettikleri anlayış (saf şiir, milliyetçi şiir, manzum hikaye) bakımından inceleyerek hangi anlayışta yazıldıklarını ve nereden anladığınızı açıklayınız.? ( 12 puan)
Soru 2- Yukarıdaki şiirler Ziya GÖKALP, Ahmet HAŞİM ve Mehmet Akif ERSOY’a aittir. Hangi şiir hangi sanatçının olabilir? Eşleştiriniz. (6 puan)
Soru 3- Yukarıdaki 3. şiirin uyaklarını, varsa rediflerini bularak uyak düzenini gösteriniz.(16 p)
Soru 4- Yukarıdaki 1. şiirde geçen edebi sanatlardan ikisini bularak açıklayınız.(10 puan)

1. METİN:
….. Bugün için çağdaşlaşmak demek, zırhlılar, otomobiller, uçaklar yapıp kullanabilmek demektir. Çağdaşlaşmak, yaşama biçimleriyle Avrupalılara benzemek demek değildir. Ne zaman, bilgi ve yapılmış malların alımı için Avrupalılara gereksinim duymadığımızı görürsek, o zaman çağdaşlaştığımızı anlarız. (Ziya GÖKALP)
2. METİN:
….Her şeyden önce şunu itiraf edelim ki, şiirde mana(anlam)dan ne kastedildiğini bilmiyoruz. “Fikir” dedikleri bayağı düşünceler yığını mı, hikaye mi, mazmun mu ve “vuzuh”(açıklık) bunların adi idrake (anlama kabiliyeti) göre anlaşılması mı demektir? Şiir için bunları elzem addedenler (gerekli sayanlar) şiiri, tarih,felsefe, nutuk ve belagat (güzel ve yerinde söz söyleme) gibi bir sürü söz sanatları ile karıştıranlar ve onu asıl çehre ve alaiminde (izlerinde) seçip tanımayanlardır. (Ahmet HAŞİM)

Soru 5- Yukarıdaki iki öğretici metnin yazılış amaçları nelerdir? (10 puan)
Soru 6- a) Yukarıdaki metinlerin ana düşünceleri nelerdir?( 10 puan)
b) Bulduğunuz ana düşünceleri dönemin tarihi, sosyal ve siyasi şartları açısından değerlendiriniz.(10 p)
Soru 7- Yukarıdaki edebi metinler hangi edebi geleneğe ait olabilir? Nereden anladınız? (10 puan)
Soru 8- Aşağıda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını noktalı bölüme yazınız. (12 puan)

Servet-i Fünun döneminin şiir alanındaki öncüsüdür. İlk şiirlerinde bireysel bir üslubu varken sonradan toplumcu bir şair olmuştur. Gür söyleyişi Atatürk’ü de etkilemiştir.
…………………………….. Fecr-i Ati döneminin en önemli şairidir. Fransız sembolistlerinin eserlerinden etkilenmiştir. “Piyale” adlı eserinin ön sözünde sanat anlayışının özelliklerini anlatır.
…………………………….
Konuşma dili ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleriyle tanınır. Servet-i Fünun edebiyatının popüler olduğu dönemde o, topluluğun edebi görüşlerini benimsemez. Ekonomik yönden sıkıntılı bir çocukluk geçirmiştir. “Cenge Giderken” adlı şiiri oldukça önemlidir.
………………………………………. Milli Edebiyat akımının tarih ve edebiyat alanındaki en önemli sanatçısıdır. İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerde profesörlük yapmıştır. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı araştırma eseri önemlidir.
…………………………..

NOT: Yazı güzelliği ve kağıt düzeni 4 puandır.Dilek ESENBEL Ümmühan ÇETİNKAYA
TED Öğrt. TDEÖğrt.

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR