5 Mayıs 2009 Salı

RUÇ REİS AND. LİSESİ 11 TM-A SINIFI 2. DÖNEM TÜRK EDB. 2. YAZILI SOR

2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORUÇ REİS AND. LİSESİ
11 TM-A SINIFI 2. DÖNEM TÜRK EDB. 2. YAZILI SOR.
MERDİVEN
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, 1. Yandaki şiirden ne anlıyorsunuz?Yorumlayınız.
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
Ahmet Haşim


2. Yukarıdaki şiirde “merdiven” ve “çıkmak” sözcükleriyle hangi edebi sanat yapılmıştır?Açıklayınız.
3. Şinasi, Batı edebiyatı yolunda ilk örnekleri veren, batılı türleri tanıtan İLKLERİN ADAMI niteliğindedir.Sanatçının Türk edb. getirdiği yenilikleri yazınız.4. Genç Kalemler dergisi’nin önemli elemanlarını yazınız.

5. D – Y koyunuz veya boşlukları doldurunuz.
( ) İlk dram örneği 1870 yılında yazılmış Recaizade Mahmut Ekrem’in Afife Anjelik adlı oyunudur.
( ) Ahmet Mithat Efendi’nin tiyatro tekniği çok güçlüdür ve 12 eser vermiştir.
Hece ölçüsüyle ve manzum yazılmış ilk tiyatro eseri Abdülhak Hamid’in .....................................................
ve Liberte adlı eserleridir.
Bülbül şiiri ........................................................................’in olup .....................................................’nın işgali üzerine yazılmıştır.
ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
Atatürk’e göre milliyetçilik, devletin ayrılmaz bir parçasıdır.Milleti birlik ve beraberlik çatısı altında birleştirir.Bütünleştirir...Ve yüceltir. Onun içindir ki Atatürk: “Siyasi kuvvet, milli irade ve hakimiyet milletin bir bütün halinde, ortak kişiliğine aittir.Birdir, bütündür, bölünmez, ayrılmaz ve devredilemez.” der. Bekir TÜNAY (Atatürkçü Düşünce)
6. a) Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının temel özellikleri nelerdir? ( 5 )
b) Milliyetçilik ilkesinin cumhuriyetimizin kuruluşunda oynadığı rolü dikkate alarak bu ilkenin günümüz için ifade ettiği anlam ve önem nedir? ( 5)
MAHALLE KAHVESİ 7. Akif’in şiirlerinde işlediği konular ve manzumelerinin
Çamurlu bir kapı, üstünde bir değirmi delik; yazılış amacı nedir?Yazınız.
Önünde tahta mı, toprak mı?Sorma pis bir eşik.
Şu gördüğüm yer için her ne söylesem caiz;
Ahırla farkı: O yemliklidir; bu yemliksiz!
Mehmet Akif ERSOY
8. ESER YAZAR TÜRÜ
Ey Türk Uyan ..................................................... ...........................

Harap Mabetler ..................................................... ............................

Piyale ..................................................... ............................

Safahat ..................................................... ............................

Yaban ..................................................... ............................

9. Aşağıdaki sanatçıların hangi edebi akıma bağlı olduklarını karşılarına yazınız.
Tevfik Fikret :
Emile Zola :
Victor Hugo :
Tristan Tzara :
Tolstoy :

10. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif arasındaki edebi kavgayı anlatınız.NOT DAĞILIMI: Her sorunun doğru yanıtı 10 puandır.
BAŞARILAR Mustafa İBİŞ
T. D. ve Edb. Öğrt.
www.edebiyatogretmeni.net

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR