5 Mayıs 2009 Salı

MUSTAFA KAÇIKOÇ ANADOLU LİSESİ II. DÖNEM 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAÇIKOÇ ANADOLU LİSESİ II. DÖNEM 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR

Adı Soyadı:……………………………………….. No:……… Sınıf:……..

1. “Primo Türk Çocuğu” adlı hikayeyi kısaca özetleyiniz. (10)
2. Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemi edebiyat anlayışları arasındaki farklardan beş tanesini yazınız.(10)
3. Ahmet Haşim’in edebi kişiliği, sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz ve eserlerini yazınız.(10)
4. Halide Edip Adıvar’ın eserlerinden beş tanesini yazınız.(5)
5. “Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Sadece Ok şiirini heceyle yazmıştır. Şiirde şekil mükemmelliğine, ahenge ve kafiyeye önem vermiştir. Albert Sorel’in etkisiyle Türk tarihine yönelmiştir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(5)
6. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit’in tiyatrolarını genel özelliklerine göre karşılaştırınız.(10)
7. “İlk gençlik şiirlerini Tamat adı altında toplamıştır. Şiirlerini Evrak-ı Leyal adıyla yayımlamayı düşünmüş ama yayımlayamamıştır. Tiryaki Sözleri, Avrupa Mektupları düzyazı eserlerine örnektir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(5)

8. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(5)
a) Milli Edebiyat, yer yer şahsi konular işlense de hamaset yüklü bir edebiyattır. (…..)
b) Milli Edebiyat sanatçıları, Türkçe karşılıkları olan Arapça , Farsça kelimeleri şiirlerinde kullanmaya
özen göstermişlerdir.(……)
c) Milli Edebiyat sanatçıları halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.(……..)
d) Milli Edebiyat sanatçıları hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmışlardır.(……..)
e) Milli Edebiyat sanatçıları eserlerinde yerli hayatı ve milli tarihle ilgili konuları işlemişlerdir.(………)

9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.(10)
Mili edebiyata manzumeleri ve düşünceleriyle yön veren …………………………………
Milli edebiyatın tarih ve edebiyat tarihi alanındaki temsilcisi, …………………………….
………………………. tarafından yazılan “Yeni Lisan” adlı yazı Milli edebiyatın bildirgesi durumundadır.
Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı …………………………………….
Tevfik Fikret’in, çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı kitabının adı ……………………

10. Aşağıdaki sözlerin karşısına ait olduğu sanatçıyı/akımı yazınız.(6)
“Şiir, söz ile musiki arasında,fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisandır.” ………………………
“Şiir, musikiden başka türlü bir musikidir” ………………………………..
“Sanat şahsi ve muhteremdir.” ……………………………………

11. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını/şairlerini yazınız.(5)
* Türk Sazı:……………………………………………………………………………………
* Eğil Dağlar:………………………………………………………………………………….
* Mor Salkımlı Ev:…………………………………………………………………………….
* Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar:…………………………………………………………
* Türkleşmek Muasırlaşmak İslamlaşmak :…………………………………………………….

12. Aşağıdaki isimlerin temsilcisi olduğu düşünce akımlarını yazınız.(3)
* Ziya Gökalp :…………………………………
* Said Halim Paşa………………………………
* Abdullah Cevdet:……………………………..

13. Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz.(16)
Eser Adı Yazar Ana Kahramanlar Konusu
Madam Bovary

Anna Karanina

Aşk-ı Memnu

Eylül


Başarılar
Süre 45 dakikadır. Savaş KAYAN

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR