26 Nisan 2009 Pazar

İlköğretim derslerine kısmi iptal

İlköğretim derslerine kısmi iptal

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulunun, ilköğretim Türkçe dersi programının değiştirilmesine ilişkin 115 sayılı kararının 1, 2, 4 ve 5. sını flara yönelik kısmı ile ilköğretim Hayat Bilgisi dersi programının değiştirilmesine ilişkin 116 sayılı kararını iptal etti.

Alınan bilgiye göre, bir öğrenci velisi, Talim ve Terbiye Kurulunun (TTK) ilköğretim Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji ile Hayat Bilgisi dersleri öğretim programlarını değiştiren 12 Temmuz 2004 tarihli 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararlarının iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, TTK'nın ilköğretim Türkçe dersi programının değiştirilmesine ilişkin 115 sayılı kararının 1, 2, 4 ve 5. sınıflara yönelik kısmı ile ilköğretim Hayat Bilgisi dersi programının değiştirilmesine ilişkin 116 sayılı kararını iptal etti. Daire, TTK'nın 115 sayılı karar ının Türkçe 3. sınıflara ilişkin kısmı ile ilköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersi öğretim programlarının değiştirilmesine ilişkin 114, 117 ve 118 sayılı kararlarının iptali istemlerini ise reddetti.

Kitapların incelenmesi için bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar veren Daire, ders programlarının ancak bu şekilde Anayasa ve yasalara uygun olup olmadığının anlaşılacağına işaret etti.

Bilirkişi düzenlediği raporda, Sosyal Bilgiler 4 ve 5. sınıf ders kitaplarıyla, Fen ve Teknoloji 4 ve 5. sınıf ders kitaplarının Anayasaya, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Atatürk ilke ve inkılaplarına, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırılıklarının bulunmadığı görüşü bildirildi.

Raporda "Hayat bilgisi 1, 2 ve 3. sınıf ders kitaplarının vatan sevgisi ve demokrasi kültürü yönünden zayıf ve yeni ilköğretim programının geliştirilmeye muhtaç olduğu sonucuna ulaşıldığı" belirtildi. Raporda, Türkçe, 1 ve 2. sınıf ders kitaplarının "önerilemeyeceği", 4. sınıf ders kitabının "uygun nitelikte metinlerle değiştirilmesi ve kitapta tesbit olunan yanlışların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi halinde ders kitabı olarak önerilebileceği", 5. sınıf Türkçe ders kitabının "yanlışlıklarının düzeltilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi koşuluyla ders kitabı olarak önerilebileceği" görüşüne yer verildi.

Bilirkişi, 3. sınıf Türkçe ders kitabının ise önerilebilecek ders kitabı olduğuna işaret etti. Kararda, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak için kabul edilen ilköğretim Türkçe dersi öğretim programının 1, 2, 4 ve 5. sınıflarla ilgili kısmında ve ilköğretim Hayat Bilgisi dersi öğretim programında hukuka uyarlık bulunmamaktadır" denildi. MEB'in iptal kararını temyiz etmesi halinde dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda görüşülecek.

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR