15 Mart 2009 Pazar

Düz Yazı Türleri (Testler - Sorular)

1. “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Fıkra
D) Söyleşi
E) Eleştiri

Düzyazı (Nesir) Türleri Cevapları


Test 1 Test 2 Test 3 Test 4
1 E 1 A 1 B 1 E
2 D 2 E 2 E 2 D
3 D 3 A 3 D 3 E
4 A 4 B 4 D 4 C
5 C 5 B 5 A 5 A
6 E 6 C 6 C 6 C
7 B 7 C 7 E 7 C
8 A 8 B 8 C 8 D
9 C 9 D 9 E 9 D
10 D 10 C 10 E 10 A
11 A 11 E 11 E 11 C
12 E 12 B 12 D 12 B2. Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?
A) Roman
B) Hikaye
C) Tiyatro
D) Masal
E) Makale

3. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?
A) Eleştiri Yazısı
B) Makale Yazısı
C) Deneme
D) Mektup
E) Fıkra

4. O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.
Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Anı
B) Deneme
C) Fıkra
D) Makale
E) Gezi yazısı

5. Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?
A) Eleştiri
B) Biyografi
C) Otobiyografi
D) Makale
E) Mektup

6. – Güncel konularda yazılır.
– Kanıtlama yoluna gidilmez.
– Kesin yargılara varılmaz.
– Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Sohbet
B) Anı
C) Fıkra
D) Deneme
E) Makale

7. Bir eser veya yazarın beğenilen ya da ku-surlu olan taraflarını ortaya koyan yazı tü-rüne ne denir?
A) Fıkra
B) Söyleşi
C) Eleştiri
D) Röportaj
E) Makale
8. I. Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır.
II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.
Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Ortaoyunu
B) Meddah
C) Karagöz
D) Komedi
E) Seyirlik Köy Oyunu

9. Aşağıdakilerden hangisi “Karagöz Oyunu”nun bölümlerinden değildir?
A) Giriş
B) Fasıl
C) Bitiş
D) Taklit
E) Muhavere (Konuşma)

10. I. Olaylar hayal ürünüdür.
II. Yer ve zaman kavramı belirsizdir.
III. Evrensel konuları işler.
IV. Olaylar –miş’li geçmiş zamanda anlatılır.
V. Birtakım tekerlemelerle başlar.
Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Masal
D) Fabl
E) Fıkra11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi trajedi türünün ustalarından değildir?
A) Corneille
B) Racine
C) Euripides
D) Saphakles
E) Moliere12. Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik değerlerini bazen överek, bazen ise ye-rerek vermektir.
Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobiyografi
B) Biyografi
C) Deneme
D) Anı
E) Günlük

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR