12 Mart 2009 Perşembe

Ünlü türemesi

* Bazen bir sözcükle, bir ek yan yana gelirken sözcük ve eke ait olmayan bir ünlü ortaya çıkabilir. Bu olaya ünlü türemesi denir.

Genç-cik – Gencecik Dar-cık – Daracık Bir-cik – Biricik Gül-cük – Gülücük Öp-cük – Öpücük

az+cık>>>azıcık (ı türemiştir.)
gel+cek>>>gelecek (e türemiştir.)
yap+yalnız>>>yapayalnız (a türemiştir)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR