27 Ocak 2009 Salı

Dünya Siyonist Lobilerine Türkiye'den Mektuplu Yanıt

Dünya Siyonist Lobilerine Türkiye'den Mektuplu Yanıt


Filistin İçin Türkiye Sivil Girişimi destekçileri bugün saat 11:00'de Fatih postanesinden Başbakan Erdoğan'a mektup...

26/01/2009

Filistin İçin Türkiye Sivil Girişimi destekçileri bugün saat 11:00'de Fatih postanesinden Başbakan Erdoğan'a mektup göndererek Gazez'de soykırım işleyen siyonist İsrail rejimine karşı somut adımlar atılması istendi.

Siyonist İsrail rejiminin Gazze'de düzenlediği vahşi katliamlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kitlesel protesto gösterileri ve çeşitli eylemlerle lanetlendi. Bu kapsamda İsrail İstanbul Konsolosluğu önünde 16 gün boyunca kuşatma eylemi düzenlendi.

23 Ocak 2009 tarihinde uluslararası 5 Yahudi örgüt tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektupta; İsrail Konsolosluğu kuşatması gerekçe gösterilerek Türkiye'deki Yahudi cemaatinin kendilerini kuşatma altında hissettiği vurgusuyla Başbakan'ın Filistin politikasını değiştirmesi talep edildi.

Bunun üzerine Konsolosluk önündeki eylemleri sürdüren halkın katılımıyla oluşan Filistin İçin Türkiye Sivil Girişimi'ni temsilenbir grup bugün saat 11:00'de İstanbul Fatih Postanesinden, 16 günlük kuşatma eylemi süresince toplanan 22.000 imzayı bir mektupla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiler.

Grup adına basın açıklaması yapan Filistin İçin Türkiye Sivil Girişimi temsilcisi ve Kudüs TV Yayın Yöneetmeni Muhammed İkbal Köseoğlu açıklamasında "Uluslararası 5 Yahudi örgütü tüm Türkiye'de İsrail Terör Rejiminin katliamlarına karşı halkın gösterdiği tepkiyi etkisiz hale getirmek ve Türkiye halkının tüm fertleriyle Hamas'ın yanında durmasını hazmedemedikleri için Başbakan'a mektup yollayarak, hükümetin Filistin politikasını değiştirmesini istediler. Bunu yaparken de her zaman olduğu gibi Irkçı İsrail Terör Rejimine yönelik tepkiyi, türkiyedeki yahudiler kendilerini tehlikede hissediyorlar diyerek Anti-Semitizm kılıfı altına sokup etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki halkımız yüzyıllardır farklı din, etnik vs. farklılılarıyla bir arada barış içerisinde yaşayabilmeyi tüm dünyaya göstermiş bir halktır. Tüm dünya halklarının ortak tavrının karşılığı olarak dünyadaki ve Türkiye'deki Yahudi Cemaatini, Irkçı İsrail Terör Rejiminin Soykırımını tepkiye davet ediyoruz. Samimiyseniz İsrail'i durdurun. Biz yüzde 90'ını arapların oluşturduğu ve Hz. Muhammed'in (A.S) de mensubu olduğu Sami Irkının düşmanı olamayız. Bizi Anti-Semitizm'le suçlayamazsınız. Müslümanlar tarih boyunca Yahudilere asla zulüm etmemişlerdir. Aksine Batının, Hristiyanların zulmünden kaçanlara kapılarımızı açmış ve onları barındırmışızdır. Bütün bunlarla beraber Başbakan'a gönderdiğimiz 22.000 imzalı mektubumuzla diyoruz ki Siyonist İsrail'in Konsolosluklarını kapatın. Ekonomik ve Askeri antlaşmaları iptal edin. Filistin politikanızı söylemden eyleme dönüştürün" dedi.

İste Başbakan Erdoğan'a gönderilen mektup:

Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a

26.01.2009

Irkçı İsrail Terör Rejimi, insancıl hukuku ve uluslar arası hukuk kurallarını hiçe sayarak; sözde kuruluş sürecinden bu yana sürekli insanlık suçu işlemekte ve terör estirmektedir. Uzun süredir sürdürdüğü ambargo nedeniyle zaten ciddi bir sıkıntı içerisindeki Filistinlilere, 27 Aralıkta başlattığı son katliamla İsrail, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya halklarını infiale sevk etmiştir.

Irkçı İsrail Terör Rejimi, halkın seçimi ile işbaşına gelmiş olan Hamas’ı bahane göstererek bu saldırılarına gerekçeler aramaktadır. Oysa Filistin halkının topraklarını İsrail işgal etmiş ve yıllardır ortaya koyduğu zulümle tüm dünyada nefret toplamıştır. İsrail’in Gazze saldırısı ile yarısını çocuk ve kadınların oluşturduğu ve neredeyse tamamına yakını sivillerden oluşan katliamda BM dâhil olmak üzere savaş suçu işlendiği deklare edilmiştir. Bu durum karşısında da tüm ülkemizde halkımız İsrail’e karşı her türlü hukuki yolla tepkisini ve Filistin halkına desteğini neredeyse Türkiye’nin her sokağında ortaya koymuştur. Bütün dünyayı ayağa kaldıran Gazze katliamı karşısında İstanbul’da bulunan İsrail konsolosluğunun kapatılması için de işgal ve katliam devam ettiği sürece 7’den 77’ye halkımızın her kesiminden binlerce insan kendiliğinden tepki ortaya koymuş ve her gün her taraftan binlerce insan konsolosluk önüne akın etmiştir. Bu tepki her yerde en anlamlı tepki olarak da yankısını bulmuştur.

23 Ocak 2009 tarihinde medya vasıtasıyla öğrendiğimiz bilgiye göre size beş Yahudi kuruluşu tarafından bir mektup gönderilerek bazı beyanatlarda bulunulmuştur. Öncelikle bu kuruluşların Irkçı İsrail Terör Rejimi’nin yaptığı ve tüm insanlığı tehdit eden katliamlarına gösterilen tepkileri anti-semitizm yaygınlaşması olarak lanse etmesi halkımız tarafından kabul edilmediği gibi tarafınızdan da asla kabul edilebilir bulunmaması gerekir. İsrail’in yaptığı tüm hukuksuzluk Yahudi lobiler tarafından sürekli desteklendiği gibi aksi olan her eylem ve tutumda bu gerekçe ile değerlendirilip aynı amaca hizmet edilmektedir. Kaldı ki dünyada ve ülkemizde gelişen bir anti-semitizmden bahsedilecekse bunu İsrail’in işgal ve katliamları neticesi olarak aramak ve tespit etmek çok daha net bir sonuçtur. Öte yandan aynı mektupta İsrail’in kendini savunma hakkı gerekçe gösterilerek tüm insanlığa karşı işlediği savaş suçunun görmezden gelinmesi tüm uluslar arası toplulukta da kabul görmemiştir.

Aynı mektupta Türkiye Yahudi cemaatinin de endişe içerisinde olduğu belirtilmektedir. Halkımız yüzyıllardır farklı din, etnik vs… farklılıklarıyla bir arada barış içerisinde yaşayabilmeyi tüm dünyaya göstermiş bir halktır. Bu böyle iken eğer bir endişe varsa o da İsrail’in dünyaya dayattığı hukuksuzlukla tüm yeryüzündeki sivil insanlar için oluşturulan endişedir. Zira İsrail’in ortaya koyduğu hukuk/kural tanımazlık nükleer silahlanmadan daha tehlikeli ve endişe vericidir.

Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda size ulaştırıldığı edilen mektup ve içeriğe karşı Türkiye’de ve dünyadaki halkların ortak tavrının karşılığı olarak dünyadaki tüm Yahudi cemaatinin İsrail’e karşı bir tutum alması gerekliliği hususunda ve gerek konsolosluk önündeki talepler çerçevesinde gerekse size ekte sunduğumuz 22.000 adet imzalı dilekçenin gereği olarak İsrail ile yapılan tüm ekonomik ve askeri anlaşmaların iptali ile İsrail elçilik ve konsolosluğun kapatılması için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Filistin İçin Türkiye Sivil Girişimi adına
Muhammed İkbal KÖSEOĞLU

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR