28 Ocak 2009 Çarşamba

TEKVÎR SÛRESİ

TEKVÎR SÛRESİ

(Mekke'de nazil olmuştur.)

İmâm Ahmed tbn Hanbel der ki: Bize Abdürrezzâk... Abdurrah-mân îbn Yezîd es-San'ânî'den nakletti ki; o, Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediğini duymuş: Rasûlullah (s.a.) buyurdu ki:

‘Kıyamet gününü gözleriyle görür gibi görmekten sevinç duyan kimse

Tekvîr, İnfitâr ve Inşikâk sûrelerini okusun.’Tirmizî de Abbâs ibn Abdülazîm kanalıyla... Abdurrahmân'dan bu hadîsi böylece rivayet eder.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

1 - Güneş durulduğu zaman,
(İzeş-şemsu kuvvirat)
2 - Yıldızlar döküldüğü zaman,
(Ve izen-nucuumunkederat.)
3 - Dağlar yürütüldüğü zaman,
(Ve ize’l-cibaalu suyyirat.)
4 - Gebe develer salıverildiği zaman,
(Ve ize’l-‘işaaru ‘utdtılet.)
5 - Vahşî hayvanlar bir araya toplandığı zaman,
(Ve ize’l-vuhuuşu huşirat.)
6 - Denizler kaynatıldığı zaman,
(Ve izelbihaaru succirat.)
7 - Ruhlar çiftleştirildiği zaman,
(Ve izen-nufuusu zuvvicet.)
8 - Diri diri gömülen kız çocuğuna sorluduğu zaman,
(Ve ize’l-mev’udetu suilet.)
9 - Hangi günâhtan dolayı öldürüldüğü,
(Bieyyi zenbin kutilet.)
10 - Sayfalar açıldığı zaman,
(Ve izes-suhufu nuşirat.)
11 - Gök yerinden oynatıldığı zaman,
(Ve izessemaaaa’u kuşitdat.)
12 - Cehennem kızıştırıldığı zaman,
(Ve izelcahıymu su‘‘ırat.)
13 - Ve Cennet yaklaştırıldığı zaman,
(Ve izelcennetu uzlifet.)
14 - Kişi önceden ne hazırladığını bilecektir

(‘Alimet nefsun maaaa ahdarat.)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR