6 Ocak 2009 Salı

2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ,10 TM SINIFI, DİL VE ANLATIM 2 DERSİ, I. DÖNEM, III. YAZILI

2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ,10 TM SINIFI,
DİL VE ANLATIM 2 DERSİ, I. DÖNEM, III. YAZILI


1. Öyküleyici anlatımın özelliklerini yazınız. (10p)
a.
b.
c.
d.
e.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşılarına verilen yargı doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (10p)
a. Öyküleyici anlatımda herhangi bir olay olması şart değildir. ( )
b. Sanat metinlerinde anlatıcı gerçek kişi iken öğretici metinlerde kurmaca kişidir. ( )
c. Coşku ve heyecanı dile getiren anlatım daha çok şiirsel ifadelerde kullanılır. ( )
d. Makalelerde açıklama, tanımlama, tartışma gibi anlatım biçimleri kullanılır. ( )
e. Açık bir anlatım, akıcı, yalın, durudur. ( )

3. Aşağıdaki tabloda doğru işaretlemeleri yapınız. (10p)

Hoşgörü Yarışma Resim Ümitsiz Uyku
Basit
Türemiş
Birleşik
Soyut
somut

4.
Aşağıdaki cümlelerin anlatım şeklini (öznel, nesnel) parantez içine yazınız.(10)
1) ( ) Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten daha kolay değildir.
2) ( ) Milyarlarca canlının yaşadığı Dünya’mız saatte kırk bin kilometre hızla dönüyor.
3) ( ) Irmağın suları üstünde tek bir gün yaşayan canlılar bulunur.
4) ( ) Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır

(Test bölümünü oluşturan sorular dörder (4’er) puandır.)


5. (I) Beyoğlu kaldırımlarındayım. (II) Ara sıra sendeliyorum. (III) Caddenin kenar çizgileri bir makas gibi açılarak bana doğru geliyor. (IV) Ağır ağır yürüyorum. (V) Bir tespihin taneleri gibi havaya dizili ışıklar ben sendeledikçe sallanıyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse parça anlamlı bir bütün olur?
A. I. – II. B. I. – IV. C. II. – III. D. II. – IV. E. IV. – V

6. (I) Nurullah Ataç’ın ilk yazıları, Dergah’ta yayımlandı. (II) Yahya Kemal, Yakup Kadri, Ahmet Haşim de bu dergide yazıyordu. (III) Bu yazıların ardından Ataç aynı dergide şiirleriyle göründü. (IV) Ayrılık, özlem, ölüm duygusuyla dolu ürünlerdi bunlar. (V)Yalnızlık, Akşam Şarkısı adlı şiirleri, bu şiirlerdendi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A. I. B. II. C. III. D. IV. E. V
7. “Gaz lambasının ışığında yarı aydınlık bir odaya geçiliyordu. Göz alışana kadar, odanın dekorunu ayrıntılarıyla görmek mümkün değildi. Karşı duvarda çapraz duran bir tüfek, onun hemen sağında işlemeli kılıfı içerisinde asılı duran kutsal kitap vardı. Duvarın rengi fark edilmiyordu. Sol tarafta üzeri çiçekli basma örtülü bir divan duruyordu.”
Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği daha ağır basmaktadır?
A. Açıklama B. Betimleme
C. Öyküleme D. Tanımlama
E. Örneklendirme

8. “Eleştiri, bir eserin yalnız kötü yanlarını yakalayıp onu yermek ya da yalnız iyi yanları üzerinde durup sanatçıyı boş yere böbürlendirmek demek değildir. Eleştirmenin görevi, sanatçıya ışık tutmaktır. Bu da eserin kusurlarıyla birlikte başarılı yönlerini ortaya koymakla olur.”
Yukarıdaki parçanın anlatımında daha çok hangi yola başvurulmuştur?
A. Karşılaştırma B. Tanımlama
C. Tartışma D. İlişki kurma E. Açıklama9. “Yaşamda ilk adımlarını yeni atmaya başlayan bir çocuğa bütün herkes güler yüzle bakar.” Bu cümlede hangi sözcükler gereksiz yere kullanılmıştır?
A. bütün – herkes B. Yaşamda – ilk
C. Yeni – bütün D. atmaya – bir
E. Bir – güler yüzle

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Geçmişini biliyor ve arıyordu.
B. İnsanları sevmiyor ve saymıyordu.
C. Kimsesizleri arıyor ve buluyordu.
D. İnsanları anlamıyor ve nefret ediyordu.
E. Onun geleceğini umuyor ve ona bel bağlıyordu.

11. (I) Makalenin bir gazete ve dergi yazısı olduğunu söylemiştik. (II) Makalenin doğuşu, gelişip çeşitlenmesi de gazeteyle birlikte olmuştur. (III) Makalenin okuru gazetenin de okurudur. (IV) Bu yüzden makale yazarı, makalenin anlatımının yalın ve yoğun olmasına dikkat edilmelidir. (V) Makalesinde söz oyunlarına, pek fazla yer vermemelidir.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A. I. B. II. C. III D. IV. E. V.12.
"Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi ;
Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,
Alışmadığım iyimser duygular
Gökyüzü inadına mavi
Yaşamak inadına güzel
Şiirde hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşam sevinci B) Karamsarlık
C) Hüzün D) Kararlılık E) Özlem


13.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden değildir?
A) Not alma
B) Özet çıkarma
C) Hayal kurma
D)Alıntı yapma
E)Araştırma

14. “Geniş okur topluluklarının ilgisini çekmesi gereken bir dergi, bilimsel olma özentisi içinde, dar bir çevrenin işine yaramıyor mu?” Altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?

A. topluluklarının D. özentisi
B. gereken E. çevrenin
C. dergi


15)
Aşağıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı cümle oluşturunuz. (5)
1) iki ahbap-başlamışlar- oturup- kalınca- düşünmeye- nasıl- kazanacaklarını- para- parasız.

2) sanmak- yanılgıdır- yaşamın- olduğunu- bir- açık- değişmez.

16)- Aşağıdakilerden hangisi genel bir konu değildir?(5)
A. Sinema B. İletişim C. Epik tiyatro D. Spor E. Edebiyat

17)-“ Biz zaman kırıntıları
Zaman sinekleri,
Tozlu camlarında günlerin sessiz kanat çırpanlar
Ve lüzumsuz görenler artık
Bu aydınlıkta kendi gölgelerini” (A. Hamdi TANPINAR)
Bu şiirden, iki alışılmış, iki de alışılmamış bağdaştırma örneği bulunuz. (5)

Alışılmış bağdaştırmalar:

Alışılmamış bağdaştırmalar:

18- “Birdenbire kahvenin kapısı şiddetle açıldı ve içeriye rüzgârla, karla beraber ortadan biraz uzun boylu, hafif tıknazca, sefil kıya- fetli bir adam girdi. Sırtında siyah ve çok eski bir palto vardı. Ayakları çıplaktı ve düğmelenmemiş paltosundan çıplak ve esmer göğsü görünüyordu.”

Yukarıdaki paragraftan niteleme sıfatı ve belgisiz sıfata uygun birer örnek yazınız. (5 p)


Başarılar dilerim
Halil AKP

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR