17 Ocak 2009 Cumartesi

Divan Edebiyatı Nazım Türleri

Divan Edebiyatı Nazım Türleri

Gazel: Sözlük anlamı kadınlarla aşk üzerine sohbet etmek anlamına gelir.Divan edebiyatının en önemli nazım türüdür.Aşk,güzellik.doğa ve şarap konularını işler.Aruzun her kalıbıyla yazılırlar. 5-15 beyitten oluşur.İlk beyte matla,son beyte makta,en güzel beytine beytül gazel şairin adının geçtiği beyte taç beyit denir. a ,a - b,a-c,a-ea-da şeklinde kafiyelenir.

Kaside: Teşbib,girizgah,methiye,fahriye ve dua olmak üzere beş bölümden oluşur.Divan edebiyatının bir şeyler anlatmaya özgü türüdür.33-99 beyitten oluşur.Kasideler nesib bölümünde işlenen konulara göre adlandırılırlar.Bahariyye,ramazaniyye gibi.
Rediflerine göre su kasidesi,sühan kasidesi,gül kasidesi
Kasideler konularına göre şu çeşitlere ayrılır:
Allah’ı varlığını birliğini anlatanlara Tevhid
Allah a yalvarmak için yazılanlara Münacat
Peygamberimizi anlatmak için yazılanlara Naat
Devrin ileri gelenlerini övmek için yazılanlara Methiye
Sevilen insanların ölümünden sonra duyulan acıları anlatmak için yazılanlara Mersiye denir.

Mesnevi: Divan edebiyatında hikaye,roman yerine kullanılan türdür. Beyitler halinde yazılır ve beyit sayısı sınırsızdır.Aşk hikayeleri,dini öyküler ve destanlar bu türde yazılmış eserlerdir. Her beyt kendi arasında uyaklıdır.

Divan edebiyatının diğer nazım şunalrdır:kıt’a,rubai,tuyuğ,murabba şarkı,terkib-i bent,terci-i bent,şehrengiz, ve müstezattır.

Divan edebiyatı nazım türleri
Dörtlük halindekiler Bent Halinde Beyit halindekiler
Rubai terci-i bent kıt’a
Şarkı terkib-i bent müstezat
Tuyuğ Şehrengiz
Murabba Gazel,kaside
mesnevi

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR