1 Ocak 2009 Perşembe

ERİTRE

Coğrafi Verileri


Konum: Bir Doğu Afrika ülkesi olan Eritre, doğudan Kızıldeniz, güneyden Cibuti, güneybatıdan Etiyopya, kuzeyden ve kuzeybatıdan ise Sudan'la çevrilidir.
Coğrafi konumu: 15 00 Kuzey enlemi, 39 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 121,320 km²
Sınırları: toplam: 1,626 km
sınır komşuları: Cibuti 109 km, Etiyopya 912 km, Sudan 605 km
Sahil şeridi: 2,234 km
İklimi: Eritre'de Etiyopya'ya nispetle daha ilimli ve daha yağışlı bir iklim hakimdir.
Arazi yapısı: Kızıldeniz kıyısında tarıma elverişli araziler bulunmaktadır. Batı bölgeler nispeten dağlıktır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Denakil Çukuru -75 m; en yüksek noktası: Soira 3,018 m
Doğal kaynakları: Altın, potas, çinko, tuz, doğal gaz, balık
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %4.78
ekinler: %0.03
diğer: %95.19 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 210 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Yaygın kuraklıklar; çekirge istilaları

Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri


Nüfus: 4,786,994 (Temmuz 2006 verileri) Nüfusun %15'i şehirlerde yaşamaktadır.
Nüfus artış oranı: %2.47 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 46.3ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 59.03 yıl
erkeklerde: 57.44 yıl
kadınlarda: 60.66 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 5.08 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.7 (2003 verileri)
Ulus: Eritrelı
Nüfusun etnik dağılımı: Eritre'de en büyük etnik kitle nüfusun yaklaşık %48'ini oluşturan Tigrinyalılardır. İkinci büyük etnik grup ise nüfusun %31'ini oluşturan Tigreler, üçüncü nüfusun %4.3'ünü oluşturan Afarlar, onlardan sonra %3.8 orana sahip olan Becalar ve diğer etnik gruplar Kunamalar, Agaular, Saholar, Naralar ve Amharalardır.
Din: %50 Sünni Müslümanlar, Hıristiyanlar
Diller: Resmi dil Arapça ve Tigrinya dilidir. Ayrıca Afar, Amharic, Arap, Tigre, Kunama ve diğer diller konuşulmaktadır.

Sayfa başına dönüş

Yönetimi


Ülke adı: Resmi tam adı: Eritre Cumhuriyeti
kısa şekli : Eritre
ingilizce: Eritrea
Yerel tam adı: Hagere Ertra
yerel kısa şekli: Ertra
eski adı: Eritre - Etiyopya'nın Bağımsız Bölgesi
Yönetim biçimi: Geçiş hükümeti
Başkent: Asmara (eski adı Asmera)
İdari bölümler: 8 bölge; Akale Guzay, Barka, Denkel, Hamasen, Sahil, Semhar, Senhit, Seraye
Bağımsızlık günü: 24 Mayıs 1993 (Etiyopya'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 24 Mayıs (1993)
Anayasa: 19 Mayıs 1993. 23 May 1997 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IGAD (Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)

Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler


Ekonomiye genel bakış: Eritre ekonomisi birinci derecede tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun %85'i kırsal alanda yaşamakta, bunların çoğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Kırsal alanda yasayanların üçte ikisi yerleşik veya yari yerleşik hayat, kalanı göçebe hayatı sürdürmektedir. Gayri safi yurt içi hasılası, 550 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Kişi basına düsen milli gelir, 150 dolar civarındadır. Bağımsızlık öncesinde Etiyopya yönetimi Eritre'deki bağımsızlık mücadelesi dolayısıyla bu bölgeyi özellikle ihmal etmişti. Dolayısıyla Eritre'nin sanayisi çok geri durumdadır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 4.471 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %2 (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %9.9
endüstri: %25.4
hizmet: %64.6 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %14 (2006 verileri)
Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %80, endüstri ve hizmet %20
Endüstri: Gıda, meşrubat, giysi, tekstil
Elektrik üretimi: 276.1 milyon kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 256.7 milyon kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Mercimek, sebze, mısır, pamuk, tütün, kahve, büyükbaş hayvan, keçi, balık
İhracat: 17.65 milyon $ (2006)
İhracat ürünleri: büyükbaş hayvan, tekstil, gıda, küçük işletmeler
İhracat ortakları: İtalya %36.4, ABD %13.8, Beyaz Rusya %6.8, Almanya %5.3, Birleşik Krallık %4.6 (2005)
İthalat: 701.8 milyon $ (2006)
İthalat ürünleri: Makine, petrol ürünleri, gıda, endüstri malları
İthalat ortakları: Almanya %21.3, İtalya %19.5, Fransa %15.3, ABD %12.3, İrlanda %7.9, Ürdün %5.5 (2005)
Dış borç tutarı: 311 milyon $ (2006 verileri)
Para birimi: Nakfa (ERN)
Para birimi kodu: ERN
Mali yıl: Takvim yılı

Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 37,700 (2005)
Telefon kodu: 291
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 1, kısa dalga 2 (2000)
Radyolar: 345,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2000)
Televizyonlar: 1,000 (1997)
Internet kısaltması: .er
Internet servis sağlayıcıları: 4 (2000)
Internet kullanıcıları: 70,000 (2005)

Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: 306 km (2005)
Karayolları: 4,010 km (2000)
Su yolları: yok
Limanları: Assab (Aseb), Massawa (Mitsiwa)
Hava alanları: 17 (2006 verileri)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR