6 Ocak 2009 Salı

İĞDİR LİSESİ 2006/2007 ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI TARİHİ DERSİ 11/B SINIFI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

İĞDİR LİSESİ
2006/2007 ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI TARİHİ DERSİ 11/B SINIFI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

1- Balıkesir’e bağlı Gönen’de doğdu. Milli edebiyatımızda realist hikaye türünün en büyük temsilcisi olan ………………………., Türk dilinin konuşma dili sadeliğine kavuşması için büyük çaba harcamıştır.
2- Milli Edebiyat Akımının başlamasına öncülük eden, Türkçülük akımının ilk şiiri diye bilinen şiir nedir ve hangi olay üzerine yazılmıştır?
3-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesini yapınız.
Ziya Gökalp Beyaz Lale
Mehmet Emin Yurdakul Gönül Hanım
Ömer Seyfettin Turan’a Doğru
A.Hikmet Müftüoğlu Türkçülüğün Esasları
Y.Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak
4- Milli Edebiyat Akımı nasıl başlamıştır? Açıklayınız.
5- Nev-Yunanilik adlı anlayışla hangi şairler eser vermiştir?
6- “Sanat şahsi ve muhteremdir.” Felsefesi hangi edebiyat akımına aittir?
7- Sarf-ı Türki, Kamus-u Türki eserleri hangi yazarlara aittir?
8-……………………..“Sokağı edebiyata sokan yazar” olarak bilinir. Halk için roman geleneğindendir.Romanları gözleme dayanır. Gulyabani, Metres, Mürebbiye bazı eserleridir.
9- Halit Ziya Uşaklıgil’in beş eserini yazınız.
10- “Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar
Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.” Beytini açıklayınız. Şairini söyleyiniz.

HER SORU 10 PUANDIR.
Başarılar
İLKER BALÇIK
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
www.edebiyatogretmeni.net www.okuldersleri.com www.ogretmenlerforumu.com

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR