3 Ocak 2009 Cumartesi

İmam et-Tahâvî der ki, bütün Allah dostları bir araya gelseler bir peygamber seviyesine ulaşamazlar. Çünkü Allah dostları, Peygamber Efendimize (s.a.)

Soru:
İmam et-Tahâvî der ki, bütün Allah dostları bir araya gelseler bir peygamber seviyesine ulaşamazlar. Çünkü Allah dostları, Peygamber Efendimize (s.a.) ittibaları kadar derece kazanırlar. İmam Aliyyü'l-Karî der ki, "Ümmetimin alimleri Benî-İsrâîl'in peygamberleri gibidir" sözü hadis değildir, uydurmadır. Bu değerlendirmeye ne dersiniz?

Cevap:
İmam Tahâvî'nin söylediği doğrudur, tartışma götürmez bir din ve iman kuralıdır.
O sözün hadis olmadığını söyleyen alimler arasında İbn Hacer ve Süyûtî de vardır. Bazı alimler ise kitaplarında hadis olarak zikretmiş ve ondan hareketle değerlendirmeler yapmışlardır. Alimlerin, ilim dereceleri nereye varırsa varsın peygamber olmayacakları kesindir. İsrâiloğullarına, kitaplı peygamberlerin talimatını tebliğ ve insanları irşad için gönderilmiş diğer peygamberler de vahye mazhar olduklarına göre müslüman alimlere bu manada da peygamber denmez. Ama hadis "onlar peygamberdir demiyor, peygamberler gibidirler" diyor. Burada bir benzetme var ve şöyle yorumlanırsa sakınca doğurmaz: O peygamberler nasıl büyük peygamberin getirdiği dini tebliğ ve insanları irşad ediyorduysalar müslüman alimler de Hz. Muhammed Mustafa'nın getirdiği dine aynı hizmeti yapmaktadırlar. Böyle bir yorum inanç bakımından sakıncayı ortadan kaldırır, ama bu söze hadis diyebilmek için sağlam kaynaklarda geçmesi gerekir ve böyle olmamıştır.

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR