14 Ocak 2009 Çarşamba

KOZLUK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR

2006–2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KOZLUK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR.

CEVAPLAR
1. Destan: Ulusların yaşantılarını, tarihlerini, kahramanlıklarını, geleneklerini içine alan, olağanüstü olaylara yer veren manzum hikâyelerdir. (10p)

2. Ergenekon destanında dönemin zihniyeti ve yaşam biçimi il ilgili olarak savaşçı oldukları (5 p), göçebe bir yaşam sürdürdükleri (5 p), hayvancılık yaptıkları (5 p) ve demircilik ile uğraştıklarını (5 p) söyleyebiliriz. (5 p)

3. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı devrinin genel özellikleri: (10p)
1. Bir toplumun acıları, sevinçleri, sevgileri, tutkuları, coşkuları edebi ürünlere yansır.
2. Bu edebiyatın işlediği başlıca temalar: kahramanlık, mertlik, cesaret, askerlik ve savaş, hayvan sevgisi, aşk gibi konulardır.
3. Nazım birimi dörtlüktür. Ölçü ise hece ölçüsüdür.
4. Kentsel yaşam olmadığı için tabakalaşma yoktur.
5. Bu dönemin dili ve edebi ürünleri yabancı etkilerden uzaktır.
6. Edebi ürünler: Sagu, sav, koşuk, destan’dır.
7. Edebi ürünler anonimdir.
8. Edebi ürünler sözlüdür.
9. Edebi ürünlerin çoğu manzumdur.
10. Tarihin ilk şairlerine Şaman Bahşi, Baskı, Kam Ozan gibi adlar verilirdi.

4. Batı etkisindeki Türk Edebiyatı:
1. Tanzimat Edebiyatı (2 p)
2. Servet-i fünun Edebiyatı (2 p)
3. Fecr-i Ati Edebiyatı (4 p)
4. Milli Edebiyat Akımı (4 p)
5. Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı (4 p)
6. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (4 p)
a. 1940’a kadar Türk Edebiyatı
b. Son dönem Türk edebiyatı.

5. Ünlü Yapma Destanlar:
1. Latin Edebiyatı: Aeneis (Vergilius) (5 p)
2. İtalyan Edebiyatına ait yapma destanlar: (5 p)
a. Çılgın Orlando (Aristo)
b. İlahi Komedya (Dante)
c. Kurtarılmış Kudüs (Tasso)
3. İngiliz Edebiyatı: Kaybolmuş Cennet (Milton) (5 p)
4. Türk Edebiyatı: Üç Şehitler Destanı (Fazıl Hüsnü Dağlarca) (5 p)

6. Saka Destanları:
a. Alp Er Tunga Destanı: Saka Türklerinin hükümdar olan Alp Er Tunga’nın kişiliği, savaşları, ve Türk – İran savaşları anlatılır. (5 p)
b. Şu Destanı: Oğuz boylarının nasıl kurulduğunu da anlatan bu destan Makedonyalı İskender ile Hükümdar Şu ‘nun savaşlarını anlatır. (5 p)

7. Destanların özellikleri:
1. Bütün destanlar manzumdur ve milli dille söylenmişlerdir. (2 p)
2. Aruzla ya da heceyle söylenirler. (2 p)
3. İnanılması mümkün olan olayların yanında olağanüstü olaylara da yer verilir. (2 p)
4. Destanlara kahramanın adı da verilir. (2 p)
5. Aşk, yurt sevgisi, kahramanlık, ölüm, felaketler, doğal afetler destanlara konu edilir. (2 p)
6. Dize sayısı fazladır. (2 p)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR