2 Ocak 2009 Cuma

SRİ LANKA

Coğrafi Verileri


Konum: Güney Asya'da, Hint Okyanusunda ada, Hindistan'ın güneyinde yer alır.
Coğrafi konumu: 7 00 Kuzey enlemi, 81 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Asya
Yüzölçümü: 65,610 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 1,340 km
İklimi: tropikal mason
Arazi yapısı: Çoğunlukla alçak, düz ve inişli çıkışlı ovalar, güneyde ve orta kısımda dağlar yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Pidurutalagala 2,524 m
Doğal kaynakları: Kireçtaşı, grafit, mineral kumlar, fosfat, kil, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %14
daimi ekinler: %15
otlaklar: %7
ormanlık arazi: %32
diğer: %32 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 5,500 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Ara sıra siklon ve kasırgalar, tsunami

Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri


Nüfus: 19,408,635 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.87 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -1.43 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 16.08 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 72.09 yıl
erkeklerde: 69.58 yıl
kadınlarda: 74.73 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.95 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.07 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 7,500 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 490 (1999 verileri)
Ulus: Sri Lankalı
Nüfusun etnik dağılımı: Sinhalese %74, Tamil %18, Moor %7, Burgher, Malay, ve Vedda %1
Din: Budist %70, Hindu %15, Hıristiyan %8, Müslüman %7 (1999)
Diller: Sinhala (resmi) %74, Tamil (ulusal dil) %18, diğer %8
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %90.2
erkekler: %93.4
kadınlar: 87.2% (1995 verileri)

Sayfa başına dönüş

Yönetimi


Ülke adı: Resmi tam adı: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti
kısa şekli : Sri Lanka
eski adı: Serendib, Ceylon
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Kolombo
İdari bölümler: 8 bölge; Merkez, Kuzey Merkez, Kuzey Doğu, Kuzey Batı, Sabaragamuwa, Güney, Uva, Batı
Bağımsızlık günü: 4 Şubat 1948 (İngiltere'den)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 4 Şubat (1948)
Anayasa: 16 Ağustos 1978
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CP, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAS (observer), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), SAARC (Güney Asya Bölgesel işbirliği Teşkilatı), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler


GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 62.7 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.6 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %21
endüstri: %19
hizmet: %60 (1998)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %8.5 (2000 verileri)
İş gücü: 6.6 milyon (1998)
İşsizlik oranı: %8.8 (1999 verileri)
Endüstri: Kauçuk, çay, hindistancevizi, diğer tarım ürünleri, giysi, çimento, petrol arıtma, tekstil, tütün
Endüstrinin büyüme oranı: %4 (1999)
Elektrik üretimi: 6.026 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 5.604 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pirinç, şekerkamışı, hububat, bakliyat, baharat, çay, kauçuk, hindistancevizi, süt, yumurta, deri, et
İhracat: 5.2 milyar $ (2000)
İhracat ürünleri: Tekstil ve giyim eşyaları, çay, hindistancevizi, değerli taşlar, petrol ürünleri
İhracat ortakları: ABD %39, İngiltere %13, Orta Doğu %8, Almanya %5, Japonya %4 (1999)
İthalat: 6.1 milyar $ (2000)
İthalat ürünleri: Makine ve parça, tekstil, petrol, gıda maddeleri
İthalat ortakları: Japonya %10, Hindistan %9, Hong Kong %8, Singapur %8, Güney Kore %6 (1999)
Dış borç tutarı: 9.9 milyar $ (2000)
Para birimi: Sri Lanka Rupisi (LKR)
Para birimi kodu: LKR
Mali yıl: Takvim yılı

Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 494,509 (1998)
Telefon kodu: 94
Radyo yayın istasyonları: AM 26, FM 45, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 3.85 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 21 (1997)
Televizyonlar: 1.53 milyon (1997)
Internet kısaltması: .lk
Internet servis sağlayıcıları: 5 (2000)
Internet kullanıcıları: 65,000 (2000)

Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: 1,463 km (1996)
Karayolları: 11,285 km (1998 verileri)
Su yolları: 430 km
Boru hatları: Ham petrol ve petrol ürünleri 62 km (1987)
Limanları: Colombo, Galle, Jaffna, Trincomalee
Hava alanları: 14 (2000 verileri)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR