11 Mart 2009 Çarşamba

Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir

18. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir?
A) Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.
B) Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.
C) Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır.
D) Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır.
E) Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır.

19. Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececiler içerisinde yer almaz?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Orhon Seyfi Orhon
C) Enis Behiç Koryürek
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Falih Rıfkı Atay

20. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde heceyi kullanmıştır.
B) Efruz Bey’in yazarı Ali Canip Yöntem’dir.
C) Ömer Seyfettin, olay hikayeIeri kaleme almıştır.
D) Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler’de yayımlanmıştır.
E) Ziya Gökalp, sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınır.

21. 1. Fatih- Harbiye’de Doğu Batı sorununu, iki kültür arasında bocalamaları anlatır.
Il. Sodom ve Gomore’de Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal altındaki İstanbul’daki ahlak bozuklukları konu edinir.
Numaralandırılmış cümlelerde hakkında bilgi verilen romanlar aşağıdaki sanatçılardan hangilerine aittir?
A) Peyami Safa -- Halide Edip Adıvar
B) Ahmet Hamdi Tanpınar—Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Peyami Safa - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Peyami Safa — Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Reşat Nuri Güntekin — Halide Edip Adıvar

22. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?
A) Bir Tereddüdün Romanı
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C) Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu
D) Fatih-Harbiye
E) Kendi Gök Kubbemiz

23. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi için söylenemez?
A) Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da geçer.
B) Sanatçılar sade bir dille eser vermeyi amaçlamışlardır.
C) Doğa ve vatan sevgisi başlıca temalardır.
D) Milli kaynaklara yönelmeyi esas almışlardır.
E) Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar.

24. …..Avrupa’da Bir Cevelan’da, uzun bir tren yolculuğunu ve Avrupa kentlerini anlatır. Ali Bey’in Seyahat Jurnali, Cenap Şahabettin’in Avrupa Mektupları devrilerinin çok okunan gezi kitaplarındandır. Cumhuriyet devrinde öne çıkan gezi yazarlarına baktığımızda, göze ilk çarpan isimlerden biri……………. olur. “Denizaşırı”, “Tuna Kıyıları”, Taymis Kıyıları”, “Hind”, “Yolcu Defteri”, “Bizim Akdeniz”, şu an dahi okuyucuya büyük keyıf veren kitaplar, …………. “Anadolu Notları” ile edebiyatçı kimliğiyle gezginliğini birleştirir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Reşat Nuri Güntekin
B) Ahmet Mithat Efendi — Reşat Nuri Güntekin — Falih Rıfkı Atay
C) Ahmet Mithat Efendi- Falih Rıfkı Atay- Reşat Nuri Güntekin
D) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Falih Rıfkı Atay
E) Ahmet Mithat Efendi Falih Rıfkı Atay — Halikarnas Balıkçısı

25. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’ ait değildir?
A) Eski Şiirin Rüzgarıyla
B) Kendi Gök Kubbemiz
C) Siyasi ve Edebi Hatıralarım
D) Süleymaniye Kürsüsünde
E) Eğil Dağlar

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR