11 Mart 2009 Çarşamba

FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ 11/SA SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI SORULARIDIR

9. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun farklı türdeki bir eseridir?
A) Yaban
B) Nur Baba
C) Okun Ucundan
D) Sodom ve Gomore
E) Kiralık Konak

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Ziya Gökalp, Türkçülük akımını sistemleştirmiştir.
B) Yakup Kadri “Toplum için sanat”ı savunmuştur.
C) Refik Halit Karay, deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazmıştır.
D) Halide Edip, realizmi ön planda olan romanlar yazmıştır.
E) Ömer Seyfettin, Atatürk’le ilgili anılarını anlattığı eserleriyle tanınmıştır.

11. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?
A) Kaşağı
B) Kızıl Elma
C) Pembe İncili Kaftan
D) Beyaz Lale
E) Bahar ve Kelebekler

12. Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde nazım ve nesri birbirine yaklaştırmışlardır.
B) Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir.
C) Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür.
D) Divan şiirinde genellikle dış dünya ele alınmış ve somut konular işlenmiştir.
E) Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir.

13.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
B) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
C) Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

14. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
A) Çankaya - Halide Edip Adıvar
B) Yalnız Efe – Ömer Seyfettin
C) Safahat- Mehmet Akif Ersoy
D) Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı
E) Fatih — Harbiye - Peyami Safa

15. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in bir eseridir?
A) Miskinler Tekkesi
B) Miras
C) Yalnızız
D) Çağlayanlar
E) Canavar

16. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A) Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler
B) Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya
C) Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev
D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye
E) Sinekli Bakkal, Handan

17. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören .........; bu bakımdan ……….akımına da karşı durur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Cenap Şahabettin — sembolizm
B) Abdulhak Hamit — parnasizm
C) Tevfik Fikret — parnasizm
D) Mehmet Akif — sembolizm
E) Ahmet Haşim — romantizm

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR