1 Mart 2009 Pazar

kaynakça

kaynakça• PRF. DR. FEVZİOĞLU Turhan Koordinatörlüğünde, Atatürk Yolu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1987
• MARDİN Şerif, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları 1. Cilt 1983
• AYDEMİR Şevket Süreyya, Suyu Arayan Adam, 1967
• BERKES Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, 1978
• BEYATLI Yahya Kemal,Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, 1973
• HANİOĞLU H.Şükür, Bir Siyasi Düşünür Olarak Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi, 1981
• KURAN Ahmet Bedevi, İnkilap Tarihimiz ve Jön-Türkler,1945
• KURAN Ahmet Bedevi, İnkilap Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, 1945
• SUNGU İhsan, Ahmet III'e Verilen Bir Islahat Takriri, Tarih Vesikaları 1, s. 107-121. 1941
• TANPINAR Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 2.Baskı 1956
ÜLKEN Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2.Baskı 1979

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR