1 Mart 2009 Pazar

Ziraat Mühendisleri Odası

Diğer Sayfa(lar): 1
________________________________________
Ziraat Mühendisleri Odası (ZDO) Türkiye’ye getirilmek üzere Arjantin’den yola çıkan GDO’lu soya yüklü gemi haberlerinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’ye, ABD ve Arjantin’de üretilen GDO’lu ürünlerin girdiği belirtilerek, bunların bebek maması da dahil olmak üzere Türkiye’de marketlerde satılan bir çok işlenmiş ürünün hammaddesini oluşturduğu belirtildi.
________________________________________
Ziraat Mühendisleri Odası (ZDO), Türkiye’ye getirilmek üzere Arjantin’den yola çıkan GDO’lu soya yüklü gemi haberlerinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’ye, ağırlıklı olarak mısır, soya ve pamuk olmak üzere, ABD ve Arjantin’de üretilen GDO’lu ürünler girdiği belirtilerek, bunların bebek maması da dahil olmak üzere marketlerde satılan bir çok işlenmiş ürünün hammaddesini oluşturduğu belirtildi.
ZDO yönetim kurulu adına açıklama yapan Gökhan Günaydın, dünyada toplam 60 milyon hektar alanda (Türkiye yüzölçümüne yakın bir alan) GDO’lu ürün ekimi yapıldığına dikkat çekerek “Ekim alanlarının yüzde 99’u ABD, Arjantin, Kanada ve Çin’de bulunuyor” dedi. Günaydın’ın yaptığı açıklamaya göre, bu ülkelerden ABD, 40 milyon hektar ekim alanı ile ilk sırada yer alırken, onu 13.5 milyon hektar ile Arjantin, 3.5 milyon hektar ile Kanada ve 2.1 milyon hektar ile Çin izliyor. Ürünlerin ekim alanlarında aldıkları payda, 36.5 milyon hektar ile soya birinci, 12.4 milyon hektar ile mısır ikinci, 6.8 milyon hektar ile de pamuk üçüncü sırada yer alıyor.
Günaydın, ABD’den, borsa fiyatı ile ithal edilen mısır ya da soya ürününün, GDO’lu olmama olasılığının, yok denecek kadar az olduğunu belirtiyor. Çünkü ABD’de, GDO’lu olmayan ürün isteyen Avrupa’lı tedarikçiler için, sözleşmeli üretimle, normal mısır ve soya üretimi yapılıyor ve borsa fiyatı düzeyinin 60 ila 70 dolar üzerinden satılıyor.
GDO’lu ürünler, insan ve hayvan sağlığı, biyolojik çeşitlilik, çevre ve sosyo-ekonomik yapı üzerinde risk oluşturma olasılığı taşıyor. Gen aktarımı ile birlikte diğer organizmalardan hastalık ve alerji yapacak özelliklerin taşınması olasılığı, GDO’lu ürünlerin birincil ve ikincil metabolik ürünleri içinde beklenmeyen biyokimyasal ürünler bulunması riskini ortaya çıkarıyor. Ayrıca antibiyotik dayanıklılık genlerinin insan ya da hayvan bünyesine geçmesi nedeniyle dayanıklılık oluşması, transfer edilen genlerin insan bünyesindeki bakterilerle birleşme olasılığı, virüs kaynaklı genlerin dayanıklılık genini diğer virüslere transfer etme olasılığı da diğer risk kaynakları arasında yer alıyor.
Ayrıca GDO’lu bitkiler, salıverildikleri çevrede bitki sosyolojisinin bozulmasına, doğal türlerde genetik çeşitliliğin kaybına, ekosistemdeki tür dağılımının ve dengenin bozularak genetik kaynakları oluşturan yabani türlerin doğal evaluasyonlarında sapmalara neden olabiliyor. Bu gerçeklere ve yasak olmasına karşın, sağlık ve çevre açısından risk oluşturan GDO’lu ürünlerin, yıllardır Türkiye’ye serbestçe girdiğine dikkat çeken Gökhan Günaydın, Türkiye’nin, gümrüklerinde, GDO’lu ürün analizi yapabilecek laboratuar altyapısı olmadığını söylüyor.
Gökhan Günaydın’ın verdiği rakamlar ise GDO’lu ürün ithalatı konusunda yeni soru işaretlerini beraberinde getiriyor:
“Türkiye’ye 2003 yılında toplam 1.818.131 ton mısır girmiştir. Bu miktarın 1.113.483 tonu ABD, 356.753 tonu ise Arjantin’den gelmiştir. Başka bir deyişle, 1.8 milyon tonluk toplam mısır dışalımının yüzde 81’i ABD ve Arjantin’den yapılmıştır. Soya ürününde de durum farklı değildir. Türkiye 2003 yılında toplam 813.635 ton soya dışalımı yapmıştır. Bu miktarın 382.824 tonu ABD, 336.990 tonu ise Arjantin’den girmiştir. Başka bir deyişle, 813 bin tonluk toplam soya dışalımının yüzde 88’i ABD ve Arjantin’den yapılmıştır.”
Ziraat Mühendisleri Odası bu rakamlar karşısında ilgililere sorular yöneltiyor:
“Türkiye kamu yönetimi, yukarıda sözü edilen ürünlerin GDO’lu olmadığına ilişkin bir açıklama yapabiliyor mu? Bu yönde yapılacak olası bir açıklamanın inandırıcı olabilmesi için, ürünü gönderen ülkelerden elde edilmiş sertifikaların yeterli olmayacağı ortadadır.
ABD ve Arjantin kökenli mısır ve soya işlenerek elde edilen bebek mamasından kolalı içeceklere kadar geniş bir yelpazenin, insan sağlığı üzerinde oluşturduğu risklerin sorumlusu kimlerdir ?
Ülkeye girişi mevzuat hükümlerine göre yasak olan GDO’lu ürünlerin fiili olarak ta girişine engel olmak için kurulması gereken laboratuar altyapısı, neden yıllardır kurul(a)mamaktadır ?”
ZMO bu alanda acil olarak yapılması gerekenleri ise şöyle sıralıyor:
“Transgenik ürünlerin ar-ge çalışmaları Türkiye’de yürütülmeli, sağlık açısından risk oluşturmadığı ve nesiller boyunca da oluşturmayacağı bilimsel bir kesinlilikle saptanmadan, kamunun yürüttüğü araştırma alanları dışında GDO’lu ürün üretilmesi kesinlikle engellenmelidir.
Dünyanın birçok ülkesinde, haklı tüketici tepkisi nedeniyle yasaklanan transgenik ürünlerin ülkeye girişine engel olacak teknik ve yönetimsel altyapı bir an önce kurulmalıdır. ABD kökenli çokuluslu şirketler ve onların yerli ortaklarının para kazanma hırsı uğruna, halk riske atılamaz
GDO'lu Gıdalardan Kaçınmanın Yolları (Çev.: Dünya ATAY)
Cuma, 26 Aralık 2008
Önsöz ve Açıklama
Okumakta olduğunuz metin,Center for Food Safety and Institute for Responsible Technology tarafından “NON-GMO SHOPPING GUIDE- How to avoid foods made with genetically modified organisms (GMOs)” ismiyle ABD vatandaşları için hazırlanmış broşürün Türkçeye çevrilmiş şeklidir.
Bilindiği üzere ABD, dünyadaki GDO’lu ürünlerin en çok üretildiği ve tüketildiği ülke olup, Amerikan halkının büyük bölümü bunları tüketmek istemediklerini , satın aldıkları ürünlerin GDO’lu olup olmadığını bilme hakları olduğunu savunmaktadırlar. ABD hükümetleri ise, biyoteknoloji şirketlerinin çıkarlarına ters geleceği için etiketleme uygulamasına geçmemekte ısrar etmektedirler.
Tüketicilerin yaşamları için gereksinim duydukları besin maddelerinin sağlık ve güvenilirliklerini sorgulama haklarına , gıda egemenliklerini koruma haklarına saygı göstermeyen hükümetler karşısında, dünya ülkelerinin duyarlı sivil örgütleri bu görevi üstlenmektedirler.
ABD’ndeki Tüketici Örgütleri, Bilim ve Sağlık Örgütleri, Organik Çiftlikler ve Çiftçi Örgütleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, GDO’ların sağlık, tarım ve ekolojiye olumsuz etkileri nedeniyle direnç gösterdikleri GDO’lu Gıda Ürünlerini bu tip broşürler ile teşhir etmektedirler.Teşhir edilen ürünler ve bu ürünleri üreten şirketlerin kimler olduğunu dikkatlice incelemenizi, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı çok uluslu şirketlerin aynı yada benzer ürünleri Türkiye’ye de soktuklarını hatırlatmak isteriz.
Genetik Mühendislik yada Genetik Modifikasyona Uğratılmış Gıdalar, laboratuvar şartlarında gıda için kullanılan bitkilerin yada hayvanların DNA’larının içine çeşitli genlerin yapay olarak aktarılmasıyla oluşurlar. Bunun sonucunda GDO olarak adlandırdığımız Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar meydana gelir.
GDO’ların üretim aşamasında, bakteriler, virüsler, böcekler, hayvanlar ve hatta insanlardan gen aktarımı yapılmaktadır. Çoğu Amerikalı, “GDO etiketi” olduğu takdirde bu besinleri tüketmeyeceklerini söylemesine rağmen diğer endüstrileşmiş ülkelerin tersine ABD hükümetleri etiketlemeyi zorunlu kılmamıştır.
Bu GDO-suz Ürün Alışveriş Klavuzu satın aldığınız gıdalar hakkında bilgi edinme hakkınızı hatırlatmak ve GDOlu ürünleri tanıma ve onlardan sakınma konusunda size yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
GDO’lu Ürün Grupları
•Meyve ve sebzeler
•Et, balık ve yumurtalar
•Alternatif et ürünleri
•Süt ve süt ürünleri
•Alternatif süt ve süt ürünleri
•Mamalar
•Tahıllar, baklagiller ve makarnalar
•Tahıl gevrekleri
•Fırınlanmış gıdalar
•Dondurulmuş gıdalar
•Çorba, sos ve konserveler
•Çeşniler
•Snack Foods (Atıştırma Gıdalar-Çerezler)
•Şeker, çikolata ve tatlandırıcılar
•Sodalar, meyve suları ve diğer içecekler
Genetiği değiştirilmiş organizmaları kullanan markalardan nasıl kaçınılır?
GD ürünlerden kaçınmanın ipuçları:
1-Organik Ürünler satın alın.
Sertifikalı organik ürünler GDO içeremezler. Yani, “%100 organik” ,“organik”, “organik içeriklidir” etiketi taşıyan bir ürün satın aldığınızda, bu ürünün GDO’lar ile üretilmiş olması yasaktır. Örneğin, “ organik içeriklidir” etiketli bir ürün % 70 organik içerikli olsa dahi, %100 GDOsuz olmak zorundadır.
2-“GDOsuz” etiketi arayın.
Şirketler gönüllü olarak ürünlerini “GDOsuz” olarak etiketleyebilir. Örneğin “GDOsuz” ve “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kullanılmadan Üretilmiştir”. Bazı ürünlerde ise sadece tek bir riskli içeriğin, örneğin “Soya Lesitin”in, GDOsuz olduğu belirtilir.
3-Riskli içeriklerden kaçının
GD herhangi bir mahsül içeren tüm ürünlerden kaçının. Çoğu GD içerikli ürünler dört büyükler ile üretilmiştir: Mısır, Soya Fasulyesi, Kanola ve Pamuk . Genetiği Değiştirilmiş dört büyükler içeren gıda ürünlerinin bazıları aşağıdaki gibidir:
Mısır içerikliler:
-Mısır unu, yağı, nişastası, gluteni, şurubu
-Tatlandırıcılar: fruktoz, glikoz, dekstroz
-Modifiye edilmiş gıda nişastası
Soya içerikliler:
-Soya unu, lesitini, proteini, isolat ve isoflavonu
-Bitkisel yağ ve protein
Kanola içerikliler:
-Kanola yağı
Pamuk içerikliler:
-Pamuk yağı
ABD’nde , GDO’lu Şeker Pancarı da gıda ürünleri içinde yer almaya başlamıştır. GDO’lu şeker pancarından kaçınmak için organik ve GDOsuz şekerleri, %100 şeker kamışından elde edilen şekerleri veya organik şeker ile üretilmiş şeker ve çikolata ürünlerini tercih edin.
4-Bu klavuzda listelenen ürünleri satın alın.
Alışveriş sırasında bu klavuzu yanınızda bulundurun. Alışveriş çantanızda,yada arabanızda saklayın.
MEYVE VE SEBZELER
Amerika’da satılan taze meyve ve sebzelerin küçük bir kısmı genetiği değiştirilmiştir. Çekirdeksiz karpuz gibi ürünler genetiği değiştirilmiş değildir. Kabak, sarı crookneck kabak ve tatlı mısırların bazıları GDO’lu olabilir. Genetiği değiştirilmiş tek ticari meyve Hawaii’den gelen Papayadır- Hawaii’den gelen papayaların neredeyse yarısı GDOludur.
ET, BALIK VE YUMURTALAR
Henüz genetiği değiştirilmiş balık, kümes hayvanı veya çiftlik hayvanı satışa sunulmamıştır. Fakat, Tahıl gibi GDOlu ürünlerle beslenen hayvanlardan üretilen pek çok organik olmayan ürün vardır. %100 ot/ çimenle beslenen hayvanları ve çiftlik balığı yerine açık deniz balıklarını tercih edin.
Yumurtalar
GDOsuz ürünler
Egg Innovations Organic
Eggland’s Best Organic
Land O’Lakes Organic
Nest Fresh Organic
Organic Valley
Pete and Jerry’s Organic Eggs
Wilcox Farms Organic
ALTERNATİF ET ÜRÜNLERİ
Pek çok alternatif et ürünleri genetiği değiştirilmiş ürünlerle işlenir. Bu sebepten ürünlerin içeriğini incelerken risk içeren Dört Büyüklere, özellikle soyaya çok dikkat edin.
GDOsuz ürünler
365 Brand (Whole Foods)
Amy’s
Sunshine Burger
Vitasoy
Wildwood
White Wave
GDO’lu olma ihtimali olan ürünler:
Boca (Kraft)
Gardenburger
Morningstar Farms, Morningstar Farms Natural Touch (Kellogg)
ALTERNATİF SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ:
Bazı ABD’li süt ürünleri çiftlik sahipleri ineklerine süt üretimini arttırmak için genetiği değiştirilmiş hormon rbGH( rbST olarak ta bilinir) enjekte eder. “rbGH/rbSTsiz inek” etiketli ürünleri satın alın. Pek çok alternatif süt ve süt ürünleri soya fasulyesinden üretilir ve GD maddeler içerebilir.
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ
GDOsuz Ürünler
Organik sertifikalı olanlar :
Alta Dena Organics
Butterworks Farm
Harmony Hills Dairy
Horizon Organic
Morningland Dairy
Natural by Nature
Organic Valley
Radiance Dairy
Safeway Organic Brand
Seven Stars Farm
Straus Family Creamery
Stonyfield Farm
Wisconsin Organics
rbGHsiz ürünler
Alta Dena
Ben & Jerry’s Ice Cream
Brown Cow Farm
Crowley Cheese of Vermont
Franklin County Cheese
Grafton Village Cheese
Great Hill Dairy
Lifetime Dairy
Alpenrose Dairy
Berkeley Farms
Clover Stornetta Farms
Joseph Farms Cheese
Sunshine Dairy Foods
Tillamook Cheese
Wilcox Family Farms
Midwest and Gulf States
Chippewa Valley Cheese
Erivan Dairy Yogurt
Promised Land Dairy
Westby Cooperative Creamery
Blythedale Farm Cheese
Crescent Creamery
Derle Farms (milk with “no rbST” label only)
Erivan Dairy Yogurt
Farmland Dairies
Oakhurst Dairy
Wilcox Dairy (rbST-free dairy line only)
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Colombo (General Mills)
Dannon
Kemps (aside from “Select” brand)
Land O’ Lakes
Parmalat
Sorrento
Yoplait (General Mills)
ALTERNATİF SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ
GDOsuz Ürünler
Belsoy
EdenSoy
Imagine Foods/Soy Dream
Nancy’s Cultured Soy
Pacific Soy
Silk
Soy Delicious
Sun Soy
Stonyfield Farm O’Soy
Tofutti
VitaSoy/Nasoya
WestSoy
WholeSoy
Yves The Good Slice
Zen Don
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
8th Continent
MAMALAR
Çoğu mamanın ana maddesi süt yada soya proteinidir. Genelde bu ürünlerin içindeki gizli ürünler rbGH enjekte edilmiş ineklerden elde edilen süt veya soyadır. Aynı zamanda bazı markalar GDOlu mısır şurubu, mısır şurubu veya soya lecithini de kullanırlar.
GDOsuz ürünler
Baby’s Only (certified organic products)
Earth’s Best
Gerber products
HAPPYBABY
Organic Baby
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Beech-Nut
Enfamil
Good Start
Nestlé
Similac/Isomil
TAHIL, BAKLAGİL VE MAKARNALAR
Mısır dışında gıda marketinde GDOlu tahıl ürünleri bulunmaz. %100 buğdaydan üretilmiş makarna, kuskus, pirinç, arpa, yulaf,sorgum ve soya hariç kuru baklagilleri tercih edin.
GDOsuz Ürünler
Annie’s Natural Pasta
Bob’s Red Mill (organic line)
Eden certified organic grains
Kamut
Lundberg Family Farms
Vita-Spelt pasta
PAKETLENMİŞ GIDALAR
GDOsuz Ürünler
Amy’s
Annie’s Homegrownorganik sertifikalı makarna ve peyniri,
Casbah (Hain-Celestial)
Dr. McDougall’s Right Foods
Fantastic Foods
Lotus Foods
Lundberg Farms Rice Sensations
Organic Planet
Değişimin Tohumları (Seeds of Change) organik sertifikalı Kutulu ürünleri
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Betty Crocker meals (General Mills)
Knorr (Unilever)
Kraft Macaroni & Cheese meals
Lipton meal packets (Unilever)
Near East (Quaker)
Pasta Roni and Rice-A-Roni meals (Quaker)
KAHVALTILIK GEVREKLER & BARLAR
Genellikle mısır ve soyadan üretildikleri için, kahvaltılık gevrek ve barların GDOlu ürün içerme ihtimali yüksektir.
GDOsuz Ürünler
Barbara’s (organic line)
Cascadian Farms
Eden
EnviroKidz
Golden Temple
Grandy Oats
Health Valley (organic line)
Lundberg® Purely Organic
Rice Cereal
Nature’s Path
Omega Smart Bars
Peace Cereal Organic
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
General Mills
Kellogg
Post (Kraft)
Quaker
FIRINLANMIŞ GIDALAR
Buğday unu, pirinç, yulaf gibi fırınlanmış ürünlerin genetiği modifiye edilmese de, çoğu paketlenmiş ekmek ve hamurişi gıdalar Mısır Şurubu gibi GDOlu maddeler içerir.
GDOsuz Ürünler
Arrowhead Mills (organic line)
Bakery on Main
Bob’s Red Mill (organic line)
Dr. McDougall’s Right Foods
Dr Oetker Organics
French Meadow
Natural Ovens Bakery (organic line)
Nature’s Path
Rumford Baking Powder
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Aunt Jemima (Pinnacle Foods)
Betty Crocker (General Mills)
Calumet Baking Powder (Kraft)
Duncan Hines (Pinnacle Foods)
Hungry Jack (Smucker’s)
Pillsbury (Smucker’s)
DONDURULMUŞ GIDALAR
Çoğu dondurulmuş gıda üretim aşamasında çok sayıda işleme uğrar. Dört büyüklere dikkat edin, GDOsuz etiketi taşımadığı sürece dört büyüklerden herhangi birini içeren dondurulmuş gıdalardan uzak durun.
GDOsuz Ürünler
A.C. LaRocco
Amy’s Kitchen
Cascadian Farms Organic frozen meals and vegetables
Cedarlane
Linda McCartney frozen meals
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Boca (Kraft)
Celeste (Pinnacle Foods)
Eggo Waffles (Kellogg)
Gardenburger
Green Giant frozen meals (General Mills)
Healthy Choice (ConAgra)
Kid’s Cuisine (ConAgra)
Lean Cuisine (Nestle)
Marie Callender’s (ConAgra)
Morningstar Farms, Morningstar Farms Natural Touch (Kellogg)
Rosetto Frozen Pasta (Nestle)
Stouffer’s (Nestle)
Swanson (Campbell’s)
Tombstone (Kraft)
Totino’s (Smucker’s)
Voila! (Birds Eye/Unilever)
ÇORBALAR, SOSLAR VE KONSERVELER
Çoğu çorba ve sos pek çok işlemden geçer; alışveriş sırasında içindekiler listesini dört büyükleri de göz önünde bulundurarak dikkatlice inceleyin.
ÇORBALAR
GDOsuz Ürünler
Amy’s
Fantastic Foods
Health Valley/Westbrae
Imagine Natural
Natural/Hain
ShariAnn’s Organics
Walnut Acres certified organic
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Chef Boyardee, Healthy Choice (ConAgra)
Campbell’s products (including Healthy Request, Chunky, Simply Home, and Pepperidge Farm)
Hormel products
Progresso products (General Mills)
SOSLAR
GDOsuz Ürünler
Amy’s (organic line)
Annie’s Natural
Eden
Green Mountain Gringo & certified-organic salsa
Muir Glen Organic pasta sauce & salsa
Seeds of Change certified-organic pasta sauce
Walnut Acres certified-organic pasta sauce
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Bertolli (Unilever)
Chi-Chi’s (Hormel)
Classico (Heinz)
Del Monte
Healthy Choice (ConAgra)
Hunt’s (ConAgra)
Old El Paso (General Mills)
Pace (Campbell’s)
Prego (Campbell’s)
Ragu (Unilever)
KONSERVELER
GDOsuz Ürünler
Amy’s
Annie’s Natural
Eden
ShariAnn’s certified organic beans
Westbrae certified organic beans
Yves Veggie Cuisine (Hain Celestial)
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Chef Boyardee
Dinty Moore, Stagg, Hormel (Hormel)
Franco-American (Campbell’s)
SALATA SOSLARI, YAĞ ve ÇEŞNİLER
Etikette açıklanmadığı taktirde mısır, soya yağı, pamuk tohumu ve kanola yağı büyük ihtimalle GDO içerir. Saf zeytin, hindistancevizi, susam, ayçiçeği, badem, üzümçekirdeği ve yer fıstığı yağı tercih edin. Ve mısır şurubu değil, kamış şekeri ile üretilmiş reçel, tatlı ve jöle satın alın.
GDOsuz Ürünler
Annie’s
Bragg’s liquid amino
Drew’s salad dressing
Eden
Emerald Cove
Emperor’s Kitchen
Follow Your Heart
Harvest Moon Mushrooms
I.M. Health SoyNut Butters
Maranatha Nut Butters
Miso Master
Muir Glen organic tomato ketchup
Nasoya
Newmans Own Organic
Spectrum oils and dressings
SushiSonic Asian Condiments
Vegan by Nature Buttery Spreads
Vigoa Cuisine
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Crisco (Smucker’s)
Del Monte
Heinz
Hellman’s (Unilever)
Kraft condiments and dressings
Mazola
Pam (ConAgra)
Peter Pan (ConAgra)
Skippy (Unilever)
Smucker’s
Wesson (ConAgra)
Wish-Bone (Unilever)
SNACK FOODS (Atıştırmalık Yiyecekler)
Buğday, pirinç ve yulaflı , ayçiçek yağı ve aspir içeren snackleri tercih edin. Genetiği değiştirilmiş patlamış mısır bulunmamaktadır.
GDOsuz Ürünler
Barbara’s (organic line)
Bearitos/Little Bear Organics (Hain Celestial)
Eden
Garden of Eatin’
Grandy Oats
Hain Pure Snax/Hain Pure Foods
Health Valley
Kettle Foods
Nature’s Path Organic
Namaste Foods
Newman’s Own Organics & Newman’s Own
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
FritoLay (Lay’s, Ruffles, Doritos, Cheetos, Tostitos)
Hostess Products (Interstate Brands)
Keebler (Kellogg’s)
Kraft (Nabisco, Nilla Wafers, Oreos, Ritz, Nutter Butter, Honey Maid, SnackWells, Teddy Grahams, Wheat Thins, Triscuit)
Pepperidge Farm (Campbell’s)
Pringles
Quaker Oats Company
ENERJİ BARLARI
GDOsuz Ürünler
Clif Bar
Genisoy Bars
Lara Bar
Luna Bar
Macrobars
Nature’s Path
Nutiva
Odwalla
Optimum Energy Bar
Organic Food Bar
Weil by Nature’s Path Organic
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Balance Bar
Nature Valley snack bars and granola bars (General Mills)
Nabisco Bars (Kraft)
PowerBar (Nestle)
Quaker Granola Bars
ŞEKER VE ÇİKOLATALAR & TATLANDIRICILAR
Çoğu tatlandırıcı, ve tatlandırıcı barındıran şeker ve çikolata GDO içerir.%100 kamış şekeri, konsantre kamış suyu veya organik şeker içeren GDOsuz tatlandırıcıları, şeker ve çikolataları tercih edin, GDOlu şeker pancarı şekerinden kaçının. Çikolatadaki soya lesitin’e ve şekerdeki mısır şurubuna dikkat edin. Tatlandırıcılardan aspartam GD mikroorganizmalardan üretilir. Aynı zamanda NutraSweet® ve Equal® olarak ta bilinir ve alkolsüz içecekler, şeker, sakız, tatlılar, yoğurt, tabletop tatlandırıcıları, vitamin ile şekersiz öksürük bonbonları gibi eczane ürünleri de dahil olmak üzere 6,000den fazla gıda maddesinde bulunur.
ÇİKOLATALAR
GDOsuz Ürünler
Chocolove
Endangered Species Chocolate
Ghirardelli Chocolate
Green & Black’s Organic Chocolate
Newman’s Own
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Hershey’s
Nestlé (Crunch, Kit Kat, Smarties)
Toblerone (Kraft)
ŞEKERLER
GDOsuz Ürünler
Jelly Belly
Reed’s Crystallized Ginger candy (Sertifikalı organik)
St. Claire Organic
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Hershey’s
Lifesaver (Kraft)
Nestlé
TATLANDIRICILAR
GDOsuz Ürünler
Eden
Sweet Cloud
SODALAR, MEYVE SULARI VE DİĞER İÇECEKLER
Çoğu meyve suyu GDO’suz meyveden üretilse de mısır bazlı tatlandırıcıların büyük kısmı (mesela yüksek fruktozlu mısır şurubu) GDO içerir.Sodaların çoğu su ve mısır şurubundan üretilir.
% 100 meyve sularını tercih edin.
GDOsuz Ürünler
After the Fall organic juices
Big Island Organics
Blue Sky
Cascadian Farm
Crofters Organic
Eden
Odwalla
Organic Valley
Quinoa Gold
R.W. Knudsen organic juices
and spritzers (Smucker’s)
Santa Cruz Organic (Smucker’s)
Sea20 Organic Energy Drink
Teeccino Herbal Caffe
Walnut Acres Organic Juices
GDOlu Olma İhtimali Olan Ürünler
Coca-Cola (Fruitopia, Minute Maid, Hi-C, NESTEA)
Hansen Beverage Company
Hawaiian Punch (Procter and Gamble)
Kraft (Country Time, Kool-Aid,Crystal Light, Capri Sun, Tang)
Libby’s (Nestlé)
Ocean Spray
Pepsi (Tropicana, Frappuccino,Gatorade, SoBe, Dole)
Sunny Delight (Procter and Gamble)
GİZLİ GD İÇERİKLERİ
İşlenmiş ürünler “organik” ya da “GDOsuz” ilan edilmedikleri sürece çoğunlukla gizli GDO barındırırlar. Aşağıdaki içerikler GDOlar ile üretilmiş olabilir.
Aspartam,
B12 Vitamini
Bitkisel katı yağ (margarin),
Bitkisel sıvı yağ,
C vitamini (Askorbik asit)
Dekstrin,
Dekstroz,
Diasetil,
İnvert şeker,
İsoflovon,
Kabartma tozu,
Karamel,
Digliserit,
E vitamini,
Fenilalanin,
Gliserid,
Gliserin,
Glisin,
Glukoz,
Glutamat,
Glutamik asit,
Gluten,
Hemi selüloz
İnositol,
Laktik asit,
Lesitin,
Lisin
Gliserol,
Maltodekstrin,
Maltoz,
Mannitol,
Mısır gluteni
Mısır nişastası,
Mısır şurubu,
Mısır yağı,
Modifiye nişasta,
Monosodyum glutamat,
Nişasta,
Oleik asit,
Selüloz,
Sıvı yada kristalize fruktoz,
Siklodekstrin,
Sistein,
Sitrik asit,
Sorbitol,
Soya lesitini,
Soya proteini,
Soya unu,
Stearik asit,
Tofu,
Trigliserit
Bu klavuz, genetik testlere değil şirketlerin demeç ve bilgilerine dayanır.
“GDOsuz” etiketli ürünler üretim aşaması süresince GDOlu ürün kullanılmadığı anlamına gelse de, GDO doğal yollarla; polen yolu ile, rüzgar ve böcekler ile , tohum bozulması yolu ile ya da insan hatalarıyla yayılabilir.
Yani ürünlerin %100 GDOsuz olma garantisi yoktur.
GDOlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Feffrey M. Smith’in “Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods” ya da Andrwe Kimbrell’in “Your Right to Know: Genetic Engineering and the Secret Changes in Your Food” isimli .kitaplarından faydalanabilirsiniz.
Ayrıca;
www.centerforfoodsafety.org ve www.HealthierEating.org.
adreslerinden de GDO hakkında bilgi edinebilirsiniz.
---
NON-GMO SHOPPING GUIDE- How to avoid foods made with genetically modified organisms (GMOs)
Center for Food Safety and Institute for Responsible Technology
GDO'ya HAYIR PLATFORMU için Dünya Atay tarafından çevirilmiştir.
10 Aralık 2008

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR