11 Mart 2009 Çarşamba

Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir

9. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir?
A) Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.
B) Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır.
C) Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır.
D) Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır.
E) Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.

10. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören .........; bu bakımdan ……….akımına da karşı durur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Cenap Şahabettin — sembolizm
B) Abdulhak Hamit — parnasizm
C) Mehmet Akif — sembolizm
D) Tevfik Fikret — parnasizm
E) Ahmet Haşim — romantizm

11. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A) Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler
B) Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev
C) Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya
D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye
E) Sinekli Bakkal, Handan

12. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in bir eseridir?
A) Miskinler Tekkesi
B) Miras
C) Yalnızız
D) Canavar
E) Çağlayanlar

13. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
A) Yalnız Efe – Ömer Seyfettin
B) Safahat- Mehmet Akif Ersoy
C) Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı
D) Fatih — Harbiye - Peyami Safa
E) Çankaya - Halide Edip Adıvar

14. Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde nazım ve nesri birbirine yaklaştırmışlardır.
B) Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir.
C) Divan şiirinde genellikle dış dünya ele alınmış ve somut konular işlenmiştir.
D) Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür.
E) Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?
A) Kızıl Elma
B) Kaşağı
C) Pembe İncili Kaftan
D) Beyaz Lale
E) Bahar ve Kelebekler

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Ziya Gökalp, Türkçülük akımını sistemleştirmiştir.
B) Yakup Kadri “Toplum için sanat”ı savunmuştur.
C) Refik Halit Karay, deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazmıştır.
D) Ömer Seyfettin, Atatürk’le ilgili anılarını anlattığı eserleriyle tanınmıştır.
E) Halide Edip, realizmi ön planda olan romanlar yazmıştır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun farklı türdeki bir eseridir?
A) Yaban
B) Okun Ucundan
C) Nur Baba
D) Sodom ve Gomore
E) Kiralık Konak

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR