8 Ocak 2009 Perşembe

SEYİT ŞANLI EML 2008-2009 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM (13 OCAK 2009) 10.SINIFLAR İÇİN DİL VE ANLATIM DERSİ 3.ORTAK SINAV SORULARI: B GRUBU

1.
“Yılkı Atı” konusu, kahramanları, yapısı ve özellikle üslubuyla son derece değişik bir romandır. Yapıtta gereksiz sözcük, gereksiz tasvir yok, gereksiz ayrıntılara inme yok. Doru Kısrak’ın serüveni var. Şiirli mi şiirli; ama yazar ille de şiirli olsun diye şiir katmamış. Kendiliğinden gelmiş bu şiir. Konunun anlatılmasında abartıya kaçılmamış, olay rahatlıkla anlatılmış. Sosyal sorunları deşiyorum diye yapaylığa düşülmemiş. Eser kendine vergi nitelikler taşıyor. Kimseye benzemiyor. Okuru peşinden götürüyor.
Bu parçada sözü edilmeyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özgünlük
b) Etkileyicilik
c) Doğallık
d) Duruluk
e) Yoğunluk

2. Aşağıdaki temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır?
A) Tanker kazasının yunuslara verdiği zarar
B) Deniz kirliliğinin zararları
C) Ülkemizde çevre sorunu
D) Hava kirliliğinin zararları
E) Denizdeki atıkların etkisi

3. I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II. Derin karakter tahlilleri yoktur. III. Romana göre daha kısa bir türdür. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V


4. “Ad tamlamalarında, tamlayanla tamlanan arasına sıfat girebilir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Gözlüğün camı paramparça oldu.
B) Kırmızı kazağının kolları sarkmıştı.
C) Filmlerin gizemli dünyasında bir yolculuğa çıkmıştık.
D) Bu paraya iş yapmam, deyip gitti.
E) Tüm çabama rağmen olayı unutamıyorum.

5. Sofraya hep birlikte oturduk. Tahtadan, yuvarlak bir yer sofrasına ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin üstüne çekerdik. Babam bağdaş kurarak başköşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de soluna alırdı. Karşısında annem otururdu. Babam, yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp ta yemeğe uzanacak olursa, hiç acımadan kaşığın tersini, uzanan elin sırtına indirirdi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?
a)Betimleme-Öyküleme
b)Öyküleme-Örnek verme
c)Açıklama-Öyküleme
d)Açıklama-Öyküleme
e)Betimleme-Açıklama

6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden değildir?
A) Not alma
B) Özet çıkarma
C) Hayal kurma
D)Alıntı yapma
E)Araştırma
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçültme adı değildir?
A) Bu derecik de olmasa susuzluktan kırılırız.
B) Kızılcık reçeli de çok güzel olur.
C) Şu sırtta bir mağaracık olacaktı.
D) Evin önündeki bu bahçecik öyle güzeldi ki…
E) Bana da bir odacık ayırmışlardı kalmam için.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur?
A) Söylenenleri hiç duymuyormuşçasına dalgın, düşünceli bir tavırla işini yapmayı sürdürdü..
B) Artık bahar geldi derken birdenbire hava bozmuş, damlar, sokaklar, kırlar karla örtülmüştü.
C) Az konuşan, doğruyu söyleyen, söylediğini tartan bir insandı.
D) İçli, çok duygulu bir adamdı, konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı.
E) Benim gibi babamın da dedemin de çocukluk ve ilk gençlik günleri bu konakta geçmişti.

9. Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi

10. “Kalktığımda henüz hava karanlıktı. Dışarı çıktım. Serin bir esinti yüzümü yaladı, ürperdim. Şafak söktü. Kuşlar ötmeye başladı. Arkasından horozların sesleri duyuldu. Ortalık ağardıkça sesler de artmaya başladı. Bu kez çeltik tarlaları dile geldi. Çok sesli bir müzik dalgası… Çevre aydınlandı artık. Seslerin sahipleri gözüküyor.”
Bu parçada bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşitsel ögelere ağırlık verme.
B) Görsel ögelere ağırlık verme.
C) Dokunmayla ilgili ögelere ağırlık verme.
D) Koklamayla ilgili ögelere ağırlık verme.
E) Doğa olaylarını kişileştirme.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk anlamı taşıyan bir ad kullanılmıştır?
A) Arif Ağa’nın kümesindeki tavuklar, gece vakti çığlık çığlığa bağrıştılar.
B) Dersin ortalarında Alev, elinde bir kitapla sınıfa girdi.
C) Elazığ’dan gelen ekip, trafoları kontrol etti.
D) Ben de bir zamanlar o dükkânın müşterisiydim.
E) O karşılaşmada stat hıncahınç doluydu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı soyut bir ad olan ad tamlaması kullanılmıştır?
A) Bu mahallede oturanların hepsi sevecen insanlardır.
B) Geleceğe hep umutla bakmamızı isterdi.
C) Savaşın acılarını bir an önce sarmak için gayret ediyorlar.
D) Sevgisiz bir ortamda yaşamak insanları yıkar.
E) Sımsıcak ekmeğin kokusunu buradan bile alabiliyoruz.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler/-lar” ekleri ötekilerden farklı bir anlam ilgisiyle kullanılmıştır?
A) Her sabah yedi sıralarında uyanır.
B) On yaşlarında bir çocuktu yaralanan.
C) Galiba o zaman yirmi yaşlarındaydım.
D) Bu konuyu görüşmek üzere saat yirmi sularında buluşacağız.
E) Elbette çiçeklerde bu özellik görülmez.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır?
a) İnsanlar burada yabancılara çok sıcak davranıyor.
b) Sinemaya ertesi akşam gideriz, üzülme.
c) Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler.
d) Bahçedeki çiçekler ne güzel, dedi.
e) Bu çaresizlik içinde kalkıp nerelere gitmeli?

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR