8 Ocak 2009 Perşembe

SEYİT ŞANLI EML 2008-2009 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM (13 OCAK 2009) 10.SINIFLAR İÇİN DİL VE ANLATIM DERSİ 3.ORTAK SINAV SORULARI: B GRUBU

1. Köşeyi döner dönmez ciğerinize bir iğde kokusu dolar. Uzun süre nereden geldiği belli olmaz. Derken iğde kokusunun netliği kaybolur. Hanımeli, ardından diğer kokuları duyar, zaman zaman bunları birbirine karıştırarak içinize çekebilirsiniz. Hâlâ görünürde bir şeyler yoktur. Bir an kulaklarınız, yüksekten hızla dökülen bir suyun sesini duyar; durur, dinlersiniz.
Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmıştır?
A) Görme - koklama - dokunma
B) İşitme - koklama - görme
C) Dokunma - işitme - tatma
D) Görme - dokunma - tatma
E) Dokunma - koklama – işitme
2. Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi
3. I. uygur alfabesi
II. köktürk alfabesi
III.arap alfabesi
IV.latin alfabesi
Türkler yukarıdaki alfebelerden hangisini ya da hangilerini kullanmıştır?
a) I b) II c)II-III d) III-IV e) I-II-III-IV
4. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a)Slaytta kullanılan metinler açıklık, duruluk, akıcılık gibi özelliklere sahip olması gerekmez.
b) Aynı türden varlıkların ortak isimlerine cins eşi olmayan, tek bir varlığı karşılayan isimlere de özel denir.
c)Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel foruma dönüşmüş olur.
d)Anlatımda kaynaklara başvurulmuş olması anlatımı en çok inandırıcılık yönüyle etkiler.
e)Başlık, temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göstergedir.
5. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
Karşı damda bir güneş parçası
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar
Bağıra bağıra düşerim yollara
Döner döner durur başım havalarda
Bu şiirin teması (ana duygusu) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmişe özlem B) Doğa tutkusu
C) Yalnızlık korkusu D) Yaşama sevinci
E) Ayrılık acısı

6.
“Yılkı Atı” konusu, kahramanları, yapısı ve özellikle üslubuyla son derece değişik bir romandır. Yapıtta gereksiz sözcük, gereksiz tasvir yok, gereksiz ayrıntılara inme yok. Doru Kısrak’ın serüveni var. Şiirli mi şiirli; ama yazar ille de şiirli olsun diye şiir katmamış. Kendiliğinden gelmiş bu şiir. Konunun anlatılmasında abartıya kaçılmamış, olay rahatlıkla anlatılmış. Sosyal sorunları deşiyorum diye yapaylığa düşülmemiş. Eser kendine vergi nitelikler taşıyor. Kimseye benzemiyor. Okuru peşinden götürüyor.
Bu parçada sözü edilmeyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özgünlük b) Etkileyicilik
c) Doğallık
d) Duruluk e) Yoğunluk

7. Aşağıdaki temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır?
A) Tanker kazasının yunuslara verdiği zarar
B) Deniz kirliliğinin zararları
C) Ülkemizde çevre sorunu
D) Hava kirliliğinin zararları
E) Denizdeki atıkların etkisi
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçültme adı değildir?
A) Bu derecik de olmasa susuzluktan kırılırız.
B) Kızılcık reçeli de çok güzel olur.
C) Şu sırtta bir mağaracık olacaktı.
D) Evin önündeki bu bahçecik öyle güzeldi ki…
E) Bana da bir odacık ayırmışlardı kalmam için.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur?
A) Söylenenleri hiç duymuyormuşçasına dalgın, düşünceli bir tavırla işini yapmayı sürdürdü..
B) Artık bahar geldi derken birdenbire hava bozmuş, damlar, sokaklar, kırlar karla örtülmüştü.
C) Az konuşan, doğruyu söyleyen, söylediğini tartan bir insandı.
D) İçli, çok duygulu bir adamdı, konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı.
E) Benim gibi babamın da dedemin de çocukluk ve ilk gençlik günleri bu konakta geçmişti.
10. “Kalktığımda henüz hava karanlıktı. Dışarı çıktım. Serin bir esinti yüzümü yaladı, ürperdim. Şafak söktü. Kuşlar ötmeye başladı. Arkasından horozların sesleri duyuldu. Ortalık ağardıkça sesler de artmaya başladı. Bu kez çeltik tarlaları dile geldi. Çok sesli bir müzik dalgası… Çevre aydınlandı artık. Seslerin sahipleri gözüküyor.”
Bu parçada bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşitsel ögelere ağırlık verme.
B) Görsel ögelere ağırlık verme.
C) Dokunmayla ilgili ögelere ağırlık verme.
D) Koklamayla ilgili ögelere ağırlık verme.
E) Doğa olaylarını kişileştirme.
11. “Çoğunluk” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Çoğunluğu çocukların oluşturduğu yolcular trenden iniyorlar.
B) O yıl Marmara’ya inanılmaz çoğunlukta bir balık akını oldu.
C) Çoğunluk sağlanırsa toplantıyı yaparız.
D) Çoğunluk bizim gibi düşünüyordu.
E) Çoğunluğun isteğine uyularak, sinemaya gidildi.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk anlamı taşıyan bir ad kullanılmıştır?
A) Arif Ağa’nın kümesindeki tavuklar, gece vakti çığlık çığlığa bağrıştılar.
B) Dersin ortalarında Alev, elinde bir kitapla sınıfa girdi.
C) Elazığ’dan gelen ekip, trafoları kontrol etti.
D) Ben de bir zamanlar o dükkânın müşterisiydim.
E) O karşılaşmada stat hıncahınç doluydu.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler/-lar” ekleri ötekilerden farklı bir anlam ilgisiyle kullanılmıştır?
A) Her sabah yedi sıralarında uyanır.
B) On yaşlarında bir çocuktu yaralanan.
C) Galiba o zaman yirmi yaşlarındaydım.
D) Bu konuyu görüşmek üzere saat yirmi sularında buluşacağız.
E) Elbette çiçeklerde bu özellik görülmez.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı soyut bir ad olan ad tamlaması kullanılmıştır?
A) Bu mahallede oturanların hepsi sevecen insanlardır.
B) Geleceğe hep umutla bakmamızı isterdi.
C) Savaşın acılarını bir an önce sarmak için gayret ediyorlar.
D) Sevgisiz bir ortamda yaşamak insanları yıkar.
E) Sımsıcak ekmeğin kokusunu buradan bile alabiliyoruz.


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA15. I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II. Derin karakter tahlilleri yoktur. III. Romana göre daha kısa bir türdür. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
16. “Ad tamlamalarında, tamlayanla tamlanan arasına sıfat girebilir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Gözlüğün camı paramparça oldu.
B) Kırmızı kazağının kolları sarkmıştı.
C) Filmlerin gizemli dünyasında bir yolculuğa çıkmıştık.
D) Bu paraya iş yapmam, deyip gitti.
E) Tüm çabama rağmen olayı unutamıyorum.


17. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden değildir?
A) Not alma
B) Özet çıkarma
C) Hayal kurma
D)Alıntı yapma
E)Araştırma
18. Aşağıdakilerden hangisi nesnel anlatıma örnektir?
A) insanın en kötü durumu kendini bilmez.ve yönetmez olduğu zamandır.
B) Kitabın, uzun ömürlü olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi.
C) Hayat kendiliğinden ne iyi, ne kötüdür: Ona iyiliği, kötülüğü katan sizsiniz.
D) Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir,
E) İzmir, Türkiye’nin batısında yer alan bir şehirdir.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır?
a) İnsanlar burada yabancılara çok sıcak davranıyor.
b) Sinemaya ertesi akşam gideriz, üzülme.
c) Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler.
d) Bahçedeki çiçekler ne güzel, dedi.
e) Bu çaresizlik içinde kalkıp nerelere gitmeli?

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel değerlendirme” söz konusudur?
a) Sinemanın geleceğinin tartışılacağı toplantı yarın yapılacak.
b) Yıl sonundaki veda gecesinde önce öğrenciler, sonra öğretmenler en sonunda da müdür bey konuştu.
c) Yerel gazetenin dünkü sayısında belediye başkanıyla yapılan söyleşi vardı.
d) Romandaki karakterlerin başarılı canlandırılmasına karşın olay örgüsünün zayıf oluşu romanı başarısız kılıyor.
e) Evinin önündeki bahçede domates, biber, patlıcan fideleri vardı.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
21. Sofraya hep birlikte oturduk. Tahtadan, yuvarlak bir yer sofrasına ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin üstüne çekerdik. Babam bağdaş kurarak başköşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de soluna alırdı. Karşısında annem otururdu. Babam, yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp ta yemeğe uzanacak olursa, hiç acımadan kaşığın tersini, uzanan elin sırtına indirirdi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?
a)Betimleme-Öyküleme
b)Öyküleme-Örnek verme
c)Açıklama-Öyküleme
d)Açıklama-Öyküleme
e)Betimleme-Açıklama

22. Korku bir ruh halidir. İkide bir gelip giden, bizi yoklayan, dengeleyen... Yüreklilik ise büyük korkular içinde kendimizi yitirerek yaptığımız atılımdır. Her şeyi göze almak değildir, ölüme, tehlikeye meydan okumak değildir, yapacak başka bir şey olmaması halidir.
Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
a)Betimlemeye
b)Tanımlamaya
c)Karşılaştırmaya
d)Tartışmaya
e)Örneklendirmeye
23. ……………………., kısaca kelimelerle resim yapma sanatı da denilebilir. Sanatçı kelimeleri kullanarak okuyucunun zihninde tablolar oluşturur.
Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Betimlemeye b) Öykülemeye c) Anlatmaya
d) Teşbihe e)Algılamaya

24. Aşağıdakilerden hangisi coşkulu anlatıma daha uygundur?
a) Masal b) Destan c) Öykü
d) Tiyatro e) Roman25. Dün akşam yine yüce çınarın altında Meçhul Filozofla buluştuk. İnsanlığın ilk ayırt edici belirtisinin ne olduğunu sordum. Şu cevabı verdi: “Yeryüzünde insanlık, tebessümün ilk görünüşü ile başlamıştır. İnsanlardan önce, bu kara toprak üzerinde tebessümden eser görülmezdi. Tebessüm insana özgüdür. Hiçbir hayvan tebessüm etmez. İnsanla hayvanın ayırt edici bir özelliğidir, tebessüm.”
Parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından özellikle hangisine başvurulmuştur?
a) Tanımlama b) Örnekleme
c) Tanık gösterme d) Karşılaştırma
e) Somutlama

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR