6 Ocak 2009 Salı

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem Ortak Sınav Soruları

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem Ortak Sınav Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden biri değildir?

A) Roman

B) Mektup

C) Günlük

D) Deneme

E) Makale2. Metinleri aşağıdakilerden hangisiyle gruplandırmak mümkün değildir?

A) Gerçeklikle ilişkileri bakımından

B) Kullanılan dilin işlevleri bakımından

C) Yazılış amaçları bakımından

D) Kullanılan anlatım türleri bakımından

E) Paragrafların uzunlukları bakımından3. Bunları yazmasaydım, çok kişinin çok şeyden haberi olmayacaktı. Gönlüm, bildiklerimin, gördüklerimin, yaşadıklarımın kaybolup gitmesine razı olmadı. Amacım, biraz da gelecek kuşaklara ders vermek, onlara bazı şeyleri hatırlatmak… Uzun yıllar önce yaşadığım olayları tanıklara, belgelere dayanarak anlattım ben. Tarih ve kamuoyu önünde rahatım artık…

Böyle konuşan bir yazarın ortaya koyduğu eser, aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgili olabilir?

A) Gezi

B) Biyografi

C) Günlük

D) Deneme

E) Anı…….. LİSESİ

2008–2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM ORTAK SINAV SORULARIDIR

1. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden biri değildir?

A) Roman

B) Mektup

C) Günlük

D) Deneme

E) Makale2. Metinleri aşağıdakilerden hangisiyle gruplandırmak mümkün değildir?

A) Gerçeklikle ilişkileri bakımından

B) Kullanılan dilin işlevleri bakımından

C) Yazılış amaçları bakımından

D) Kullanılan anlatım türleri bakımından

E) Paragrafların uzunlukları bakımından3. Bunları yazmasaydım, çok kişinin çok şeyden haberi olmayacaktı. Gönlüm, bildiklerimin, gördüklerimin, yaşadıklarımın kaybolup gitmesine razı olmadı. Amacım, biraz da gelecek kuşaklara ders vermek, onlara bazı şeyleri hatırlatmak… Uzun yıllar önce yaşadığım olayları tanıklara, belgelere dayanarak anlattım ben. Tarih ve kamuoyu önünde rahatım artık…

Böyle konuşan bir yazarın ortaya koyduğu eser, aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgili olabilir?

A) Gezi

B) Biyografi

C) Günlük

D) Deneme

E) Anı4. Aşağıdaki yargılardan hangisi “masal” için yanlıştır?

A) Tekerleme ve söz kalıplarından yararlanılır.

B) Yer ve zaman belirlidir.

C) Kişiler ve olaylar olağanüstü niteliktedir.

D) Anlatımı genelde geçmiş zaman kipine dayalıdır.

E) Anlatım kısa ve yoğundur.5. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Avrupa’da Bir Cevelan

B) Tuna Kıyıları

C) Hac Yolunda

D) Eşref Saat

E) Anadolu Notları6. Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere Divan edebiyatında ne ad verilir?

A) Münşaat

B) Hamse

C) Tezkire

D) Siyer

E) Velayetname7. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün amaçlarından değildir?

A) Haber vermek

B) Bir meseleyi tartışmak

C) Bir yardım istemek

D) Sevinç ya da üzüntü bildirmek

E) Bir kişiyi tanıtmak8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anı yazısında nesnellik esastır.

B) Topluma mal olmuş bir insanın kendi yaşam öyküsünü anlattığı yazılara biyografi denir.

C) Haber yazıları tarafsız ve yorumsuz olmalıdır.

D) Günlüklerde gözlemin önemli bir yeri vardır.

E) Söyleşi türünde içtenlik, duruluk ve yalınlık esastır.9. Çukurova’yı ve Çukurova insanının yaşamını yazan Yaşar Kemal ( ) ( ) En gerçekçi eserim ( ) İnce Memed’dir ( ) ( ) derdi.

Yukarıdaki parçada parantezle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilebilir?

A) (:) (“) (;) (.) (”)

B) (.) (“) (,) (.) (”)

C) (:) (“) (,) (.) (”)

D) (;) (“) (,) (.) (”)

E) (:) (“) (:) (.) (”)10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Ayın onikisinde Mardin’de olacakmış.

B) 2’inci sınıfa geçtiğini söyledi.

C) Bu olay üzerine bir takım senaryolar üretilmeye başlandı.

D) Sanıyorumki hayattan hiçbir şey anlamamışsınız.

E) 2 Mart 1975’te İzmir’de doğdum.11. Ya Rab bu ne derttir derman

bulunmaz

Yar bu ne yaradır melhem bulunmaz

Benim garip gönlüm aşktan usanmaz

Varıp yare gider hiç geri dönmezYukarıdaki dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?A) Ünsüz benzeşmesi-ünlü düşmesi-ünsüz yumuşaması

B) Ünsüz yumuşaması-ünsüz düşmesi-ünsüz benzeşmesi

C) Ünsüz benzeşmesi-ünlü düşmesi-ünsüz benzeşmesi

D) Ünsüz yumuşaması-ünlü daralması-ünsüz türemesi

E) Ünsüz benzeşmesi-ünlü daralması-ünsüz yumuşaması12. Aşağıdakilerin hangisinde “güzel” sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır?

A) Güzel günler göreceğiz çocuklar.

B) Gözlerin güzel; ama bakmayı bilmiyor.

C) Sınavım çok güzel geçti.

D) Akşam izlediğim film çok güzeldi.

E) Güzel bir kitap tavsiye edeyim size.13. (I) Alışkanlık pek yaman bir hocadır ve hiç şakası yoktur. (II) Yavaş yavaş, sinsi sinsi içimize ilk adımını atar. (III) En büyük kötülüklerimiz küçük yaşımızda belirmeye başlar. (IV) Başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçak gönüllüdür.(V)Zamanla oraya yerleşip kökleşti mi öyle amansız, azılı bir yüz takınır ki inanamazsınız. (VI) Ondan sonra kurtulmaya çalışsanız da nafiledir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.14. Okuma, tutkuların en asilidir. Ekmek nasıl bedeni beslerse o da öyle ruhu besler. Alphonse Karr, okuma için “Tatlı tatlı kendinden geçme” demiştir. Büyük yazarlar ömürlerinin yarısını okumakla geçirmişlerdir. Montesquieu “Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği kederim olmamıştır.”der. Bir kitap her zaman güvenilecek bir dosttur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Karşılaştırma

B) Tanımlama

C) Tanık gösterme

D) Betimleme

E) Öyküleme15. Saat sabahın yedisiydi. Gecenin nemi henüz çekilmemişti. Köylüler, kahvenin alanına taşan sandalyelerine birer ikişer gelerek sigara ve çay içmeye başladılar. Köyün kırık dökük dolmuşu kahvenin biraz ötesinde hırıldayarak yanaştı. Köylüler pazara gitmek üzere aldıkları boş sepetleriyle dolmuşa yöneldiler.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Öyküleme

B) Açıklama

C) Tartışma

D) Tanımlama

E) Örnekleme16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Bildiğim kadarıyla o, evine bağlı biridir.

B) Sanırım bu işte onun parmağı var.

C) Bu araba ondan bir gömlek daha üstün.

D) Vatan borcu biter bitmez oradayım.

E) Köylüler harman savuruyor, kışa hazırlık yapıyorlardı.17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) En çok sevdiği şey, ormanda yürüyüş yapmaktı.

B) Onu tanıyan herkes, kendisinden övgüyle söz ederdi.

C) Amacı, arkadaşlarını ikinci, kendisini birinci plana çıkarmaktı.

D) Beğenmediğim yanlarından biri de herkesi eleştirmesiydi.

E) Eski dostlarıyla pek görüşmek istemezdi.18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular.

B) Bu tür etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.

C) Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler.

D) Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak.

E) O dönemde para üç katı değer kaybetmişti.19. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin III. Tekil kişi olmasından

B) Nesnenin çoğul eki almasından

C) Gereksiz söz kullanılmasından

D) Yüklemin di’li geçmiş zamanlı olmasından

E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından20. Ayrıntılı olarak düşünmeden…

Sözleri aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümle tedbirli bir insanın tutumunu yansıtır?

A) yaptığım girişimlerden de iyi sonuçlar aldığım oldu.

B) verdiğim bu karar herkesi sevindirdi.

C) böyle bir işe girişmemek gerektiğine inanıyorum.

D) başladığım bu işte de başarılı oldum.

E) işimden ayrılmam onu rahatsız etmedi.

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR