1 Ocak 2009 Perşembe

HONG KONG

Coğrafi Verileri


Konum: Doğu Asya'da, Kuzey Çin Denizi kıyısında ve Çin sınırında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 22 15 Kuzey enlemi, 114 10 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
Yüzölçümü: 1,092 km²
Sınırları: toplam: 30 km
sınır komşuları: Çin 30 km
Sahil şeridi: 733 km
İklim: tropikal muson; kışlar soğuk ve nemli, sonbahar ayları sıcak ve yağmurlu, yazlar güneşli geçer.
Arazi yapısı: Hong Kong`u oluşturan yarımada ve adalar, Çin`in güneydoğusundan güneybatıya doğru uzanan bir dağ sırasının kısmen su altında kalmış parçasıdır. Çok sayıdaki tepe, çoğunlukla volkanik kayaçlardan oluşur.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Güney Çin Denizi 0 m;
en yüksek noktası: Tai Mo Shan 958 m
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %5.05
daimi ekinler: %1.01
diğer: %93.94 (2001 verileri)
Sulanan arazi: 20 km² (1998 verileri)
Doğal afetler: Ara sıra kasırgalar ortaya çıkar.

Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri


Nüfus: 6,940,432 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.59 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 4.89 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 2.95 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 81.59 yıl
erkeklerde: 78.9 yıl
kadınlarda: 84.5 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 0.95 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 2,600 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 200 den az (2003 verileri)
Ulus: Çinli/Hong Konglu
Nüfusun etnik dağılımı: Çinli %95, diğer %5
Din: Yerel dinlerin karışımı %90, Hıristiyan %10
Diller: Çince, İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %93.5
erkekler: %96.9
kadınlar: %89.6 (2002 verileri)

Sayfa başına dönüş

Yönetimi


Ülke adı: Geleneksel uzun şekli: Hong Kong Özel İdari Bölge
kısa şekli : Hong Kong
Yerel tam adı: Xianggang Tebie Xingzhengqu
yerel kısa şekli: Xianggang
Bağımsızlık durumu: Çin yönetimindedir.
İdari bölgeler: yok (Çin yönetimindedir.)
Bağımsızlık günü: yok (Çin yönetimindedir.)
Milli bayram: Ulusal gün 1 Ekim (1949)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü),WCL, WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)Ekonomik Göstergeler


Ekonomiye genel bakış: Hong Kong, çoğunlukla uluslararası ticarete dayanan hareketli bir serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Doğal kaynaklar kısıtlıdır ve gıda maddeleri ile ham maddeler ithal edilmektedir. İhracat ve ithalat, gayri safi milli hasılaya dolar değeriyle geçmektedir. 1Temmuz 1997`de Çin idaresine geçmeden önce de, Hong Kong`un Çin ile geniş ticaret ve yatırım bağları vardı. 1987-88`de gayri safi milli hasıla reel büyüme oranı %8 idi ve 1989`dan 1997`ye kadar da güçlü bir oranı,%5, korudu. Ancak, Asya ekonomik krizleri, ticarete dayalı bu ülke ekonomisini de 1998`de zarara uğratmış ve ülke gayri safi milli hasılası %-5`e düşmüştür.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 253.1 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.9 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %0.1
endüstri: %9
hizmet: %90.9 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.2 (2006 verileri)
İş gücü: 3.63 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Toptan ve perakende ticaret, ağırlama ve yiyecek-içecek işletmeleri %43.9, sosyal hizmetler %43.9, finans, sigorta ve emlak %2.9, ulaşım ve iletişim %7.1, imalat %7.5, inşaat %7.5 (2005)
İşsizlik oranı: %4.9 (2006 verileri)
Endüstri: Tekstil, giyim, turizm, elektronik, plastik, oyuncak, kol ve duvar saatleri
Endüstrinin büyüme oranı: %4 (2006)
Elektrik üretimi: 38.45 milyar kWh (2005)
Elektrik tüketimi: 44.55 milyar kWh (2005)
Elektrik ihracatı: 4.497 milyar kWh (2005)
Elektrik ithalatı: 10.39 milyar kWh (2005)
Tarım ürünleri: Taze sebze, kümes hayvanları
İhracat: 611.6 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Giyim, tekstil, ayakkabı, elektrikli aletler, kol ve duvar saatleri, oyuncaklar
İhracat ortakları: Çin %45, ABD %16.1, Japonya %5.3 (2005)
İthalat: 329.8 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Gıda ürünleri, taşıt araçları, hammaddeler, yarı mamuller, petrol
İthalat ortakları: Çin %45, Japonya %11, Tayvan %7.2, Singapur %5.8, ABD %5.1, Güney Kore %4.4 (2005)
Dış borç tutarı: 472.9 milyar $ (2006)
Para birimi: Hong Kong Doları (HKD)
Para birimi kodu: HKD
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Martİletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 3,794,600 (2005)
Telefon kodu: 852
Radyo yayın istasyonları: AM 5, FM 9, kısa dalga 0 (2004)
Radyolar: 4.45 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1997)
Televizyonlar: 1.84 milyon (1997)
Internet kısaltması: .hk
Internet servis sağlayıcıları: 17 (2000)
Internet kullanıcıları: 4,878,713 (2005)


Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: 34 km (1996 verileri)
Karayolları: 1,955 (2005)
Su yolları: yok
Limanları: Hong Kong
Hava alanları: 3 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 3 (2006 verileri)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR