1 Ocak 2009 Perşembe

IRAK

Coğrafi verileri


Konum: Orta Doğu'da, Basra Körfezi kıyısında, İran ve Kuveyt arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 33 00 Kuzey enlemi, 44 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Doğu
Yüzölçümü: 437,072 km²
Sınırları: toplam: 3,650 km
sınır komşuları: İran 1,458 km, Ürdün 181 km, Kuveyt 240 km, Suudi Arabistan 814 km, Suriye 605 km, Türkiye 352 km
Sahil şeridi: 58 km
İklimi: Daha fazla çöl iklimi hakimdir; kışlar soğuk, yazlar kuru, sıcak ve bulutsuz geçer.
Arazi yapısı: Daha fazla geniş ovalar, İran sınırında bataklıklar, İran ve Türkiye sınırı boyunca dağlar yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Basra Körfezi 0 m; en yüksek noktası: Hacı İbrahim 3,595 m
Doğal kaynakları: Petrol, doğal gaz, fosfat, sülfür
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %13.12
daimi ekinler: %0.61
diğer: %86.27 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 35,250 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Kum fırtınaları, su baskınları


Nüfus Bilgileri


Nüfus: 26,783,383 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.66 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 48.64 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.01 yıl
erkeklerde: 67.76 yıl
kadınlarda: 70.31 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.18 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 den az (2001 verileri)
Ulus: Iraklı
Nüfusun etnik dağılımı: Arap %75-%80, Kürt %15-%20, Türkmen, Süryani ve diğerleri %5
Din: Müslüman %97 (Şii %60-%65, Sünni %32-%37), Hıristiyan ve diğer %3
Diller: Arapça (Resmi), Türkçe, Kürtçe ve Süryanice
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %40.4
erkekler: %55.9
kadınlar: %24.4 (2003 verileri)


Yönetimi


Ülke adı: Resmi tam adı: Irak Cumhuriyeti
kısa şekli : Irak
Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Irakiyah
yerel kısa şekli: Al Irak
ingilizce: Iraq
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Bağdat
İdari bölümler: 18 bölge; Al Anbar, Al Basrah, Al Muthanna, Al Qadisiyah, An Najaf, Arbil, As Sulaymaniyah, At Ta'mim, Babil, Bağdat, Dahuk, Dhi Qar, Diyala, Kerbala, Maysan, Ninawa, Salah ad Din, Wasit
Bağımsızlık günü: 3 Ekim 1932
Milli bayram: İhtilal günü, 17 Temmuz (1968)
Anayasa: 22 Eylül 1968
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, ACC, AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), CAEU (Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-19, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)


Ekonomik Göstergeler


GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 94.1 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3.1 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %7.3
endüstri: %66.6
hizmet: %26.1 (2004 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %50 (2006 verileri)
İş gücü: 7.4 milyon (2004)
Endüstri: petrol, kimyasallar, tekstil, yapı malzemeleri, gıda maddeleri
Elektrik üretimi: 31.7 milyar kWh (2005)
Elektrik tüketimi: 33.3 milyar kWh (2005)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2005)
Elektrik ithalatı: 2.02 milyar kWh (2005)
Tarım ürünleri: Buğday, arpa, pirinç, sebze, pamuk, büyükbaş hayvan, koyun
İhracat: 32.19 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Ham petrol
İhracat ortakları: ABD %49.7, İtalya %10.4, İspanya %6.3, Kanada %5.6 (2005)
İthalat: 20.76 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Gıda, tıbbi malzeme, sanayi ürünleri
İthalat ortakları: Türkiye %23.3, Suriye %23, ABD %11.6, Ürdün %6.2 (2005)
Dış borç tutarı: 81.48 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Yeni Irak Dinarı (NID)
Para birimi kodu: NID
Mali yıl: Takvim yılı


İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 1.547 milyon (2005)
Telefon kodu: 964
Radyo yayın istasyonları: AM 19, FM 51, kısa dalga 4 (1998)
Radyolar: 4.85 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 21 (2004)
Televizyonlar: 1.75 milyon (1997)
Internet kısaltması: .iq
Internet kullaniciları: 36,000 (2005)


Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: 2,200 km
Karayolları: 45,550 km (1999 verileri)
Su yolları: 5,279 km
Boru hatları: doğal gaz 2,228 km; likit petrol gazı 918 km; ham petrol 5,506 km; petrol ürünleri 1,637 km (2006)
Limanları: Al Basrah, Khawr az Zubayr, Umm Qasr
Hava alanları: 110 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 8 (2006 verileri)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR