1 Ocak 2009 Perşembe

İRLANDA

Coğrafi Verileri


Konum: Batı Avrupa'da, Kuzey Atlas Okyanusunda, İngiltere'nin batısında yer alır.
Coğrafi konumu: 53 00 Kuzey enlemi, 8 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 70,280 km²
Sınırları: toplam: 360 km
sınır komşuları: İngiltere 360 km
Sahil şeridi: 1,448 km
İklimi: Ilıman deniz iklim. Kuzey Atlas Okyanusu akımı ile değişiklik görülmektedir. Kışlar ılıman, yazlar serin geçer, yıl boyunca nemli hava hakimdir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Carrauntoohil 1,041 m
Doğal kaynakları: Çinko, kurşun, doğal gaz, bakır, alçıtaşı, kireçtaşı, bataklık kömürü, gümüş
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %16.82
daimi ekinler: %0.03
diğer: %83.15 (2005 verileri)

Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri


Nüfus: 4,062,235 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.15 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 4.87 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 5.31 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.73 yıl
erkeklerde: 75.11 yıl
kadınlarda: 80.52 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.86 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 2,800 (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (2003 verileri)
Ulus: İrlandalı
Nüfusun etnik dağılımı: Keltler, İngiliz
Din: Roma Katolikleri %88.4, diğer %11.6 (2001)
Diller: İngilizce, İrlandaca (gaelce)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99 (2003 verileri)

Sayfa başına dönüş

Yönetimi


Ülke adı: İrlanda
ingilizce: Ireland
Yönetim biçimi: Cumhuriyet
Başkent: Dublin
İdari bölümler: 26 bölge; Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow
Bağımsızlık günü: 6 Aralık 1921
Milli bayram: Saint Patrick Günü, 17 Mart
Anayasa: 29 Aralık 1937; 1 Temmuz 1937 tarihinde değiştirilmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NSG, OASOECD, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler


GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 177.2 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.2 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %5
endüstri: %46
hizmet: %49 (2002)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.9 (2006)
İş gücü: 2.12 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %64, endüstri %28, tarım %8 (2002 verileri)
İşsizlik oranı: %4.3 (2006)
Endüstri: Gıda maddeleri, tekstil, giysi, kimyasallar, eczacılık ürünleri, makine ve parçaları, cam ve kristal, yazılım
Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 23.26 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 23.23 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 1.6 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Şalgam, patates, şeker pancarı, buğday, et ve süt ürünleri
İhracat: 119.8 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: Makine ve parçalar, bilgisayarlar, kimyasallar, eczacılık ürünleri, canlı hayvanlar, hayvansal ürünler
İhracat ortakları: ABD %18.7, UK %17.4, Belçika %15.2, Almanya %7.4, Fransa %6.4, Hollanda %4.8 (2005)
İthalat: 87.36 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve ekipmanlar, kimyasallar, petrol ve petrol ürünleri, tekstil, giysi
İthalat ortakları: %UK 37.1, ABD %13.8, Almanya %9.2, Hollanda %4.5 (2005)
Dış borç tutarı: 1.392 trilyon $ (2006)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı

Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 2.033 milyon (2005)
Telefon kodu: 353
Radyo yayın istasyonları: AM 9, FM 106, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 2.55 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (2001)
Televizyonlar: 1.82 milyon (2001)
Internet kısaltması: .ie
Internet servis sağlayıcıları: 22 (2000)
Internet kullanıcıları: 2.06 milyon (2005)

Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: 3,312 km (2005)
Karayolları: 96,602 km (2003 verileri)
Su yolları: 753 km (2005)
Boru hatları: Doğal gaz 1,728 km (2006)
Limanları: Arklow, Cork, Drogheda, Dublin, Foynes, Galway, Limerick, New Ross, Waterford
Hava alanları: 36 (2006)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR