14 Ocak 2009 Çarşamba

KOZLUK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR.

2006–2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KOZLUK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR.

CEVAPLAR
1. Edebiyat: Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü ya da yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde anlatılmasıdır. (10p)


2. a) Destan: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (2,5 p) b) Halk Hikâyesi: İslami Devir Halk Edebiyatı (2,5 p) c) Mesnevi: Divan Edebiyatı (2,5 p) d) Roman: Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı. (2,5 p)

3. İlk öze gazete Tercüman-ı Aval’dır. (5 p)
Tanzimat fermanının ilanıyla edebiyatımızda Batılılaşma dönemi başlamıştır. (5 p)4. İslami Devir Türk Edebiyatı:
1. Klasik dönem Türk Edebiyatı (4 p)
2. Türk Halk Edebiyatı (4 p)
a) Anonim Halk Edebiyatı (4 p)
b) Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı (4 p)
c) Âşık Tarzı Halk Edebiyatı (4 p)

5. Şehnâme: İran (Firdevsi) (Doğal Destan) (5 p) , Kalevala: Fin (Lönnrot) (Doğal Destan) (5 p), Şinto: Japon (Doğal Destan) (5 p), İgor: Rus (Doğal Destan) (5 p) .


6. Hun Destanları:
a) Oğuz Kağan Destanı: Orta Asya’da devlet Kuran Mete’nin kişiliğini ve mücadelelerini anlatır. (10 p)
b) Siyenpi Destanı: Siyenpi Hükümdarı Tan-Şe-Hoay’ın başından geçenleri anlatır. (10 p)


7. Ergenekon destanında dönemin zihniyeti ve yaşam biçimi il ilgili olarak savaşçı oldukları, göçebe bir yaşam sürdürdükleri, hayvancılık yaptıkları ve demircilik ile uğraştıklarını söyleyebiliriz. (10 p)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR