14 Ocak 2009 Çarşamba

KOZLUK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR.

2006–2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KOZLUK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR.

CEVAPLAR
1. Edebiyat: Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü ya da yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde anlatılmasıdır. (10p)


2. Sanat: 1. İşitsel (Fonetik) Sanatlar (3 p), 2.Görsel (Plastik) Sanatlar (3 p), 3. Dramatik (Ritmik) Sanatlar(3 p). İstiklal Marşı bunlardan İşitsel (Fonetik) Sanatlarla girer. (1 p)

3. Bir insan kendi içi dünyasındaki birikimleri diğer insanlarla paylaşmak için yazar. Bunun yanında iç dünyasındaki sıkıntıları da yazdıkça azalır. Ayrıca yazan insan kültürlü insandır. Belli bir birikimi olduğu için kendisinde sorumluluk hissi doğmuştur. Yazdığı sanat eserleriyle topluma yön verme amacı hisseder. (10 p)4. Göz: Çocuk gözünden ameliyat olmuş. (Temel Anlam) (5 p)
Göz: Masanın gözünde kitap var. (Yan Anlam) (5 p)
Göz: Gözü değen bir insandır. (Nazar) (Mecaz Anlam) (5 p)

5. Dilin insan hayatındaki yeri ve önemi: Dil, duygu ve düşüncelerin kabıdır, kalıbıdır. Bir milletin duygu ve düşünce hazinesi dil ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır. Kültür denilen bu hazine söz vasıtası ile taşınmaktadır.
Milletler dilini ve kültürünü yüzyıllar içersinde geliştirir ve zenginleştirirler. Bu esnada dil, tarih içersinde yaşanmış her şeyi bünyesine katarak güçlenir. Bu nedenle her milletin dili o milletin yüzyıllar boyu yaşadıklarının özetidir. Kütüphaneler, dil abidelerini toplayan birer müzedir. Kültür hazinelerinin temelinde de dil yatar. Dil olmazsa milleti bir arada tutan en güçlü bağ da olmaz. (20 p)


6. Edebiyat – Halk Bilimi (Folklor) İlişkisi:
Halk kültürü bireysel eserler üzerinde önemli etki sahibidir. Birçok şair ya da yazar, halk hikâyelerinden, halk tiyatrosundan, atasözlerinden, destanlardan yararlanır. Bazı edebi eserler doğrudan doğruya halk kültürü ürünlerinden yararlanılarak meydana getirilmiştir. (10 p)


7. Mermerden mutfak tezgâhı yapan usta ile mermeri heykele dönüştüren heykeltıraşın yaptıkları arsındaki fark şudur:
Mermerden mutfak tezgâhı yapan usta işini yapar. O sanat yapma kaygısında değildir. Bu işi ustasından öğrenir. Herkes bunu öğrenebilir. Ancak herkes mermerden heykel yapamaz. Çünkü bu sanat eseridir. Bunu yapan da sanatçıdır. Sanat yapma kaygısıyla ortaya çıkmıştır. Aralarındaki en önemli fark da budur. (10 p)

8. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir. (Kompozisyon) (15 p)

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR