3 Ocak 2009 Cumartesi

Soru: Resmî nikah ve dinî nikah hakkında neler söylersiniz? Günümüzde sadece dinî nikah ile yetinmek ile ilgili görüşünüz nedir?

Soru:
Resmî nikah ve dinî nikah hakkında neler söylersiniz? Günümüzde sadece dinî nikah ile yetinmek ile ilgili görüşünüz nedir?

Cevap:
İslam'da nikah (evlenme akdi), fıkıh konularının tasnifi içinde ibadetlere değil, dünya hayatını düzenleyen hükümler (muâmelât) bölümüne girer. Bir satım, bir kira akdi, dinle ilişkisi bakımından ne ise bir nikah akdi de odur. Bu sebeple nikah akdini bir başkası değil, iki taraf yapar; akit, aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadınla bir erkeğin, şahitler huzurunda, karşılıklı rızaları ve irade beyanları ile kurulur/oluşur. İmamın veya belediye memurunun nikah kıyması akdin kurulması ve sahih olmasının şartı değildir; bunların yaptığı, akit işlemini yönetmekten ibarettir. Resmî nikah ayrıca kayıt altına alındığı için evlilik hukukunu koruması, güvence altına alması bakımından dinin amacına daha da uygundur. İçinde yaşadığımız şartlarda yalnızca -meşhur olmuş yanlışlıkla- dinî denilen nikah ile yetinmek, dinin önem verdiği evlilik hukukunu korumak için yeterli olmadığından bununla kalmamak, mutlaka akdi resmîleştirmek gerekir (Bu konuda geniş bilgi için benim Mukayeseli İslam Hukuku isimli kitabıma bakılabilir).

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR