8 Ocak 2009 Perşembe

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, KAZAN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ORTAK SINAV SORULARI

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, KAZAN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ORTAK SINAV SORULARI
www.edebiyatogretmeni.net
1.Aşağıdaki beyitle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (10 puan)
“Süzme çeşmün gelmesün müşgân müşgân üstine
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstine”
a) Nazım birimi beyittir. b) Bir gazelin ilk beytinden alınmıştır.
c) İslam öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir. d) Şiirsellik kendini hissettirmektedir.
e) Zengin kafiye – redif kullanılmıştır.

2. Aşağıda verilen sözcükleri kurallı bir cümle oluşturacak şekilde yazınız. (10 puan)
I. eşiğini II. komşunuzun III. temizlemeden
IV. şikayet etmeyiniz V. damındaki karlardan VI. evinizin
*Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz.

S.3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazıp boşlukları doldurunuz.(10 puan)
( D ) Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir.
( Y ) Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerinde en çok kahramanlık konularını işlemiştir.
( D ) Şiirin teması yazıldığı dönemle ilişkilidir.
( D ) Şairin hayatı, edebi kişiliği ve dünya görüşünün bilinmesi, şiirin yorumlanmasına yardımcı olur.
( D ) Aynı şiir, farklı okuyucular tarafından farklı yorumlanır.

4. Aşağıdaki beyitlerdeki en belirgin edebî sanatı bulunuz. (20 puan)
a) Dinmiş denizlerin şarkısı, rüzgar uyumakta
Körfez düşünür,Kanlıca mahzundur uzakta…
Cevap :…….. teşhis(kişileştirme)……………
b) Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu
Kerem’in sazına cevap veren bu
Cevap :……… telmih(hatırlatma)……………

5. Halk edebiyatı nazım şekli olan “koşma” hakkında bilgi veriniz. (20 puan)
*Koşma,Halk edebiyatının en çok kullanılan nazım şeklidir. Nazım birimi dörtlüktür. Kafiye şeması aaab cccb dddb … şeklindedir. Genellikle aşk,sevgi,tabiat,yiğtlik ve ölüm gibi konuları işler. Hece ölçüsü ile yazılır.

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (20 puan)
Saz eşliğinde çalınıp söylenen halk şiirleri …..âşıklık….. geleneğine mensuptur.
Şiirde egemen olan ana duyguya …tema… denir.
İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, on dört dizeli Batı şiirine …Sone… denir.
Hece ölçüsüyle yazılan ve belirli bir ezgi ile söylenen Halk şiirine ...Türkü… denir.
Bir dönemdeki dini,siyasi, sosyal, ekonomik, sivil, askeri hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe ….zihniyet…. denir.

“ Karac’oğlan der ki söyle sözünü
Hakka teslim eyle kendi özünü
Nas işine karalama yüzünü
Yolun doğrusunu buldun mu gönül”
7. Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (10 puan)
a) Halk şiiri geleneğine aittir. b) Hece ölçüsü ile yazılmıştır. c) Alındığı şiirin son dörtlüğüdür.
d) “z” yarım kafiye, “ünü” rediftir. e) Nazım biçimi gazeldir.

Süre:40 dakikadır. Başarılar dilerim! Ders Öğretmenleri

Sedanur ÜNLÜOĞLU Ümit YENER
Adı - Soyadı : A GRUBU …./01/2009
Sınıfı :
Numarası : Notu:……………….
2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, KAZAN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ORTAK SINAV SORULARI
1.Aşağıdaki beyitle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (10 puan)
“Süzme çeşmün gelmesün müşgân müşgân üstine
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstine”
a) Nazım birimi beyittir. b) Bir gazelin ilk beytinden alınmıştır.
c) İslam öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir. d) Şiirsellik kendini hissettirmektedir.
e) Zengin kafiye – redif kullanılmıştır.

2. Aşağıda verilen sözcükleri kurallı bir cümle oluşturacak şekilde yazınız. (10 puan)
I. eşiğini II. komşunuzun III. temizlemeden
IV. şikayet etmeyiniz V. damındaki karlardan VI. evinizin
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

S.3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazıp boşlukları doldurunuz.(10 puan)
( ) Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir.
( ) Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerinde en çok kahramanlık konularını işlemiştir.
( ) Şiirin teması yazıldığı dönemle ilişkilidir.
( ) Şairin hayatı, edebi kişiliği ve dünya görüşünün bilinmesi, şiirin yorumlanmasına yardımcı olur.
( ) Aynı şiir, farklı okuyucular tarafından farklı yorumlanır.

4. Aşağıdaki beyitlerdeki en belirgin edebî sanatı bulunuz. (20 puan)
a) Dinmiş denizlerin şarkısı, rüzgar uyumakta
Körfez düşünür,Kanlıca mahzundur uzakta…
Cevap:……………………………………………..………
b) Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu
Kerem’in sazına cevap veren bu
Cevap:……………………………………………..………

5. Halk edebiyatı nazım şekli olan “koşma” hakkında bilgi veriniz. (20 puan)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (20 puan)
Saz eşliğinde çalınıp söylenen halk şiirleri ……..…………..….. geleneğine mensuptur.
Şiirde egemen olan ana duyguya ……………………… denir.
İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, on dört dizeli Batı şiirine ………….…….… denir.
Hece ölçüsüyle yazılan ve belirli bir ezgi ile söylenen Halk şiirine .............… denir.
Bir dönemdeki dini,siyasi, sosyal, ekonomik, sivil, askeri hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe ………………..…. denir.

“ Karac’oğlan der ki söyle sözünü
Hakka teslim eyle kendi özünü
Nas işine karalama yüzünü
Yolun doğrusunu buldun mu gönül”
7. Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (10 puan)
a) Halk şiiri geleneğine aittir. b) Hece ölçüsü ile yazılmıştır. c) Alındığı şiirin son dörtlüğüdür.
d) “z” yarım kafiye, “ünü” rediftir. e) Nazım biçimi gazeldir.

Süre:40 dakikadır. Başarılar dilerim! Ders Öğretmenleri

Sedanur ÜNLÜOĞLU Ümit YENER
Adı - Soyadı : B GRUBU …./01/2009
Sınıfı :
Numarası : Notu:……………….
2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, KAZAN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ORTAK SINAV SORULARI
“ Karac’oğlan der ki söyle sözünü
Hakka teslim eyle kendi özünü
Nas işine karalama yüzünü
Yolun doğrusunu buldun mu gönül”
1. Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (10 puan)
a) Halk şiiri geleneğine aittir. b) Hece ölçüsü ile yazılmıştır. c) Alındığı şiirin son dörtlüğüdür.
d) “z” yarım kafiye, “ünü” rediftir. e) Nazım biçimi gazeldir.

2. Aşağıda verilen sözcükleri kurallı bir cümle oluşturacak şekilde yazınız. (10 puan)
I. eşiğini II. komşunuzun III. temizlemeden
IV. şikayet etmeyiniz V. damındaki karlardan VI. evinizin
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Aşağıdaki beyitle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (10 puan)
“Süzme çeşmün gelmesün müşgân müşgân üstine
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstine”
a) Nazım birimi beyittir. b) Bir gazelin ilk beytinden alınmıştır.
c) İslam öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir. d) Şiirsellik kendini hissettirmektedir.
e) Zengin kafiye – redif kullanılmıştır.

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (20 puan)
Saz eşliğinde çalınıp söylenen halk şiirleri ……..…………..….. geleneğine mensuptur.
Şiirde egemen olan ana duyguya ……………………… denir.
İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, on dört dizeli Batı şiirine ………….…….… denir.
Hece ölçüsüyle yazılan ve belirli bir ezgi ile söylenen Halk şiirine .............… denir.
Bir dönemdeki dini,siyasi, sosyal, ekonomik, sivil, askeri hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe ………………..…. denir.

5. Aşağıdaki beyitlerdeki en belirgin edebî sanatı bulunuz. (20 puan)
a) Dinmiş denizlerin şarkısı, rüzgar uyumakta
Körfez düşünür,Kanlıca mahzundur uzakta…
Cevap:……………………………………………..………
b) Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu
Kerem’in sazına cevap veren bu
Cevap:……………………………………………..………

6. Halk edebiyatı nazım şekli olan “koşma” hakkında bilgi veriniz. (20 puan)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazıp boşlukları doldurunuz.(10 puan)
( ) Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir.
( ) Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerinde en çok kahramanlık konularını işlemiştir.
( ) Şiirin teması yazıldığı dönemle ilişkilidir.
( ) Şairin hayatı, edebi kişiliği ve dünya görüşünün bilinmesi, şiirin yorumlanmasına yardımcı olur.
( ) Aynı şiir, farklı okuyucular tarafından farklı yorumlanır.

Süre:40 dakikadır. Başarılar dilerim! Ders Öğretmenleri

Sedanur ÜNLÜOĞLU Ümit YENER

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR